Các chứng chỉ MCITP và môn thi tương ứng

10:29:31 27/06/2011

Chứng chỉ cấp độ chuyên viên xác nhận kỹ năng tổng thể cần thiết của một chuyên gia để có thể thành công trong công việc. Các kỹ năng này bao gồm thiết kế, quản lý dự án, quản lý các hoạt động và lập kế hoạch tùy theo hoàn cảnh công việc. Nhờ vào khả năng đánh giá toàn diện các kỹ năng, nhóm chứng chỉ này đã đem lại 1 công cụ đáng tin cậy giúp những người đi tìm việc cũng như người tuyển dụng xác định hiệu quả làm việc thực tế.

Chứng chỉ cấp độ chuyên viên:
  • Bao gồm từ 1 đến 3 bài thi
  • Yêu cầu ít nhất 1 chứng chỉ cấp độ kỹ thuật
  • Tập trung vào một vị trí làm việc cụ thể
  • Sẽ hết hạn khi các sản phẩm liên quan không còn được hỗ trợ
Chứng chỉ cấp độ chuyên viên bao gồm: Chuyên viên về CNTT (Microsoft Certified IT Professional – MCITP) và chuyên viên phát triển (Microsoft Certified Professional Developer – MCPD).

Có khoảng trên 10 chứng chỉ MCITP trong đó có MCITP Server Administrator, MCITP Enterprise Administrator hay MCITP Database Administrator...
Chứng chỉ
Môn thi *
Windows Client
 
MCITP: Enterprise Desktop Support Technician 7
MCITP: Enterprise Desktop Administrator 7
 
MCITP: Consumer Support Technician
 
MCITP: Enterprise Support Technician
 
Windows Server 2008
 
MCITP: Enterprise Administrator
 
và một trong các môn
hoặc
Exam 70-6241
hoặc
hoặc
MCITP: Server Administrator
 
MCITP: Windows Server 2008 R2, Virtualization Administrator
 
và một trong các môn
hoặc
Microsoft SQL Server
 
MCITP: Database Administrator 2008
 
MCITP: Database Developer 2008
 
MCITP: Business Intelligence Developer 2008
 
MCITP: Database Administrator
 
MCITP: Database Developer
 
MCITP: Business Intelligence Developer
 
Microsoft Office Project Server
 
MCITP: Enterprise Project Management with Microsoft Office Project Server 2007
 
Microsoft Exchange Server
 
MCITP: Enterprise Messaging Administrator 2010
 
MCITP: Enterprise Messaging Administrator
 
Microsoft SharePoint Server
 
MCITP: SharePoint Administrator 2010
 
Microsoft Lync Server
 
MCITP: Lync Server Administrator
 
Exam 70-6654
 
* Có thể thi bất cứ môn nào trước nếu chứng chỉ yêu cầu nhiều môn
1 Môn thi hết hạn vào 31/10/2010
2 Bạn sẽ không được tính credit cho môn thi này trước tháng 6/2011.
3 Môn thi hết hạn vào 30/6/2011.
4 Môn thi sẵn sàng trong năm 2011
 

Các bài viết liên quan: