Trang chủ » Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai dự án

Tiêu đề

Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và triển khai dự án
 • Tập hợp đội ngũ chuyên gia đã và đang làm cho rất nhiều công ty lớn (FPT; VDC; CMC; ELCOM; HiPT….)
 • Kinh nghiệm tư vấn; thiết kế; triển khai các dự án CNTT lớn cho nhiều bộ ban ngành như Bộ Tài Chính; Bộ Tài Nguyên Môi Trường; doanh nghiệp ở tất cả các quy mô: Vietcombank; Bảo việt; Techcombank…; các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu VN: Viettel; Mobiphone; Vinaphone; VTI; VTN; VDC…
 • Kinh nghiệm làm việc với các đối tác nước ngoài: Cisco ; Sun; IBM; HP ; Juniper
 • IPMAC hoàn toàn có thể đáp ứng được các yêu cầu khảo sát thiết kế triển khai và quản trị các hệ thống từ quy mô nhỏ đến quy mô lớn.

 

Việc tư vấn triển khai được thiết kế dựa trên vòng đời một hệ thống Công nghệ thông tin, bao gồm các giai đoạn:

 

 • Giai đoạn chuẩn bị
 • Giai đoạn lập kế hoạch
 • Giai đoạn thiết kế
 • Giai đoạn triển khai
 • Giai đoạn quản trị điều hành
 • Giai đoạn tối ưu hóa hệ thống

 

1. Giai đoạn chuẩn bị

 

Đây là giai đoạn nảy sinh nhu cầu của doanh nghiệp cần ứng dụng hệ thống CNTT phục vụ việc kinh doanh sản xuất cũng như các công việc quản trị của mình. Doanh nghiệp cần đưa ra các yêu cầu về kinh doanh cũng như tầm nhìn về công nghệ có thể đáp ứng được các mục đích kinh doanh đó. Việc định ra chiến lược phát triển công nghệ không chỉ đáp ứng cho nhu cầu hiện tại mà còn cần phải đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Đầu ra của giai đoạn này là bản thiết kế mức cao (high level design) cho toàn bộ hệ thống CNTT sẽ được triển khai. Bản thiết kế này sẽ bao gồm các sơ đồ kết nối vật lý; logic; các chức năng của hệ thống phù hợp với yêu cầu kinh doanh đầu vào. Để thiết kế một hệ thống CNTT hoàn chỉnh yêu cầu đội ngũ kỹ sư CNTT phải nắm được các tiến trình kinh doanh; các luồng công việc; có hiểu biết sâu không chỉ ở hệ thống truyền dẫn vật lý; hệ thống mạng mà còn phải nắm được các công nghệ ở lớp ứng dụng như hệ thống web; mail; cơ sở dữ liệu… 

 

Đây chính là điểm mạnh của IPMAC vì chúng tôi có các đội ngũ phân chia toàn diện cho mọi lĩnh vực từ thiết kế triển khai hạ tầng vật lý cho tới hạ tầng mạng và thiết kế ứng dụng doanh nghiệp. Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong pha này gồm:

 

 • Dịch vụ tư vấn thiết kế kết nối vật lý (cáp nguồn; cáp viễn thông; kết nối mạng không dây…)
 • Dịch vụ tư vấn thiết kế hệ thống mạng: định tuyến; chuyển mạch; hội nghị truyền hình; thoại IP….
 • Dịch vụ tư vấn thiết kế ứng dụng: web; mail; triển khai portal; quản lý luồng công việc….
 • Dịch vụ tư vấn, thiết kế ứng dụng/game trên di động với đa dạng nền tảng: iOS; Android; Windowsphone

Với mỗi dịch vụ chúng tôi đều có những bản so sánh đánh giá công nghệ cho từng hạng mục đồng thời khuyến nghị những công nghệ phù hợp nhất với yêu cầu và khả năng đầu tư của mỗi khách hàng.

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 

 • Phân tích lựa chọn công nghệ phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh cũng như chi phí đầu tư cho toàn bộ hệ thống.
 • Có được cái nhìn tổng quan về toàn bộ hệ thống sau khi triển khai

 

2. Giai đoạn lập kế hoạch

 

Đây là giai đoạn mà doanh nghiệp sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng hệ thống cũng như nhân lực CNTT hiện tại có đáp ứng được với các yêu cầu về triển khai vận hành hệ thống CNTT đã được đề ra ở trên hay không. Doanh nghiệp cần phải xác định được nguồn lực  có thể quản lý dự án triển khai công nghệ từ lúc lập kế hoạch cho đến lúc thiết kế và triển khai (ví dụ như để lập kế hoạch cho việc triển khai hệ thống an ninh mạng; doanh nghiệp cần đánh giá mức độ an ninh của toàn bộ hệ thống thông qua việc tấn công thử từ đó sẽ đề ra được các biện pháp phòng chống tấn công và cuối cùng là việc lựa chọn; triển khai công nghệ phù hợp với các biện pháp phòng chống đã đề ra). Việc lập kế hoạch giúp doanh nghiệp có thể quản lý công việc; quản lý rủi ro cũng như có thể phân bố nguồn lực; định ra được các mốc thời gian cần thiết khi chuyển sang hệ thống CNTT mới. Kế hoạch được lập ra sẽ phải phù hợp với nội dung; nhiệm vụ kinh doanh và các thông số khác liên quan đến nguồn lực; tài chính  được nêu ra trong bản yêu cầu kinh doanh của giai đoạn chuẩn bị.

 

Các dịch vụ được chúng tôi cung cấp trong pha này:

 

 • Dịch vụ khảo sát hệ thống mạng; hệ thống ứng dụng; đánh giá an ninh mạng; đánh giá hiệu năng hệ thống ứng dụng…
 • Dịch vụ quản trị dự án: lập kế hoạch triển khai; phân bổ nguồn lực, chi phí; thời gian cho từng giai đoạn…

 

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 • Có được bản đánh giá hiện trạng hệ thống hiện tại dựa trên các bản báo cáo kiểm tra hệ thống thực tế.
 • Có được bản kế hoạch triển khai chi tiết để có thể đưa ra quyết định phân phối nguồn lực và tài chính hợp lý

 

3. Giai đoạn thiết kế

 

Trong giai đoạn này doanh nghiệp sẽ phải đưa ra được bản thiết kế chi tiết đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật nhằm hỗ trợ tính sẵn sàng; khả năng tin cậy; an ninh; mở rộng; quản trị và hiệu năng của hệ thống. Đầu ra chi tiết sẽ bao gồm những hướng dẫn để có thể cấu hình; kiểm tra kết nối vật lý; kiểm tra tính năng sản phẩm; các bước cấu hình để tích hợp hệ thống (cấu hình định tuyến; chuyển mạch; các chính sách an ninh; báo hiệu thoại IP ); các yêu cầu về việc chuyển từ hệ thống cũ sang hệ thống mới (chi tiết các bước chuyển tiếp; thời gian gián đoạn dịch vụ; các bước khôi phục lại hệ thống nếu có lỗi; tổng thời gian chuyển hệ thống…); cấu hình chi tiết việc quản trị thiết bị; kiểm tra tính năng tích hợp của toàn bộ hệ thống sau khi cấu hình; kiểm tra tính ổn định hệ thống.Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong pha này gồm:

 

 • Dịch vụ thiết kế chi tiết hệ thống (low level design)

 

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 • Bản thiết kế chi tiết các thành phần hệ thống như các bảng kết nối giao diện vật lý; chi tiết cấu hình định tuyến; chuyển mạch trên từng thiết bị; chi tiết quy hoạch địa chỉ ip; chi tiết luồng dữ liệu chạy trên hệ thống mạng; chi tiết triển khai hệ thống an ninh; cách đánh số điện thoại với dịch vụ voip; ….
 • Các bản thiết kế về hạ tầng vật lý: bản thiết kế rack; bản thiết kế phòng đặt thiết bị; bản thiết kế sơ đồ cáp viễn thông (cáp mạng; cáp quang…); bản thiết kế nguồn điện…
 • Các bản thiết kế gameplay/chức năng của game/app

 

4. Giai đoạn triển khai

 

Giai đoạn triển khai: đây là giai đoạn mà doanh nghiệp cần tích hợp các thiết bị được trang bị mà không làm gián đoạn hạ tầng mạng cũ. Giai đoạn này có thể được chia nhỏ thành các giai đoạn:

 

 • Xây dựng hạ tầng vật lý
 • Lắp đặt thiết bị
 • Kiểm tra trạng thái vật lý thiết bị
 • Tích hợp các thành phần hệ thống
 • Kiểm tra tính năng hệ thống được tích hợp khi chạy không có dữ liệu thật
 • Xác định và khắc phục các lỗi hệ thống trong quá trình cài đặt; cấu hình; tích hợp và cấu hình quản trị.
 • Chạy thử hệ thống khi có dữ liệu thật
 • Đào tạo nhân viên quản trị.

 

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong phase này gồm:

 • Lắp đặt hạ tầng vật lý
 • Lắp đặt thiết bị
 • Triển khai hệ thống tại địa điểm của khách hàng
 • Tích hợp và kiểm thử hệ thống sau tích hợp

 

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 • Hệ thống CNTT hoàn chỉnh đã được cài đặt; cấu hình; tích hợp và chạy thử theo những quy trình nghiêm ngặt.
 • Nhân viên có thể làm chủ toàn bộ hệ thống sau khi được bàn giao.

 

5. Giai đoạn quản trị

 

Đây là giai đoạn mà doanh nghiệp cần giám sát và duy trì trạng thái hoạt động ổn định của mạng nhằm tối đa hóa hiệu năng; tính sẵn sàng; độ tin cậy và an ninh của hệ thống. Ngoài ra doanh nghiệp cần phải quản lý được các vấn đề phát sinh hoặc thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống nhưng sửa chữa; thay thế; nâng cấp; mua mới thiết bị; dịch vụ…

 

Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong pha này gồm:

 • Dịch vụ quản trị hệ thống (từ xa hoặc tại chỗ)
 • Tư vấn quy trình quản lý

 

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 • Không phải đầu tư nhân lực quản trị.
 • Hệ thống hoạt động ổn định theo đúng quy trình kinh doanh.

 

6. Giai đoạn tối ưu hóa hệ thống

 

Mục tiêu của giai đoạn này là việc cải tiến chức năng và hiệu năng của toàn bộ hệ thống.  Điều đó có thể được thực hiện thông qu các công cụ quản trị tự động đi kèm các quy trình quản lý được đơn giản hóa tối đa. Ngoài ra do yêu cầu kinh doanh liên tục thay đổi và cập nhật sẽ dẫn đến yêu cầu hệ thống mạng trong giai đoạn này cũng phải cải tiến; nâng cấp cho phù hợp với yêu cầu mới.Các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp trong phase này gồm:

 

 • Tư vấn nâng cấp hệ thống

 

Doanh nghiệp của bạn có được gì từ những dịch vụ này:

 • Bản tư vấn nâng cấp, tối ưu hệ thống