Trang chủ >> Cơ hội việc làm >> CMC Corporation Tuyển Dụng – Chi nhánh Miền Bắc

Tiêu đề

CMC Corporation Tuyển Dụng – Chi nhánh Miền Bắc

1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư hệ thống , bảo mật
Số lượng: 03 (người)

Mô tả công việc: triển khai được hệ thống mạng LAN, WAN, CAMPUS, phần bảo mật có kinh nghiệm triển khai các thiết bị bảo mật Checpoint, Paoloalto…

Yêu cầu: ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm triển khai hệ thống mạng LAN, LAN, CAMPUS về hệ thống, bảo mật có kinh nghiệm triển khi Checkpoint, Paoloalto. Ưu tiên có chứng chỉ CCNP, CCNP Security

2. Vị trí tuyển dụng: Kĩ sư hệ thống

Số lượng: 02 (người)

Mô tả công việc: có kinh nghiệm triển khai MS, AD, Email…

Ưu tiên các cán bộ có chứng chỉ MCSE hoặc tương đương…

3. Vị trí tuyển dụng: Cán bộ lưu trữ, backup

Số lượng: 02 (người)

Mô tả công việc: có kinh nghiệm triển khai, quản trị hệ thống lưu trữ như EMC, DELL, IBM, HP

Ưu tiên các cán bộ có chứng chỉ hãng EMC, IBM

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mức lương và phúc lợi: theo thỏa thuận

Hạn nhận hồ sơ: 15/09/2017

Liên hệ: Mr Nguyễn Bính Thìn

SĐT: 0983801259

Gmail: nbthin@cmc.com.vn