Trang chủ » Employment Opportunities » CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN MVS Tuyển Dụng

Tiêu đề

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN MVS Tuyển Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN THÔNG TIN MVS:

Website: https://securitybox.vn/

 

Vị trí

tuyển dụng

 

Số lương

Mô tả công việc

Yêu cầu

Developer:

5

- Đảm nhận vị trí developer cho phần mềm, thời gian đầu sẽ tham gia hỗ trợ viết các plugin và quản lý sinh viên cho dự án.

- Sau đó sẽ join thêm vào quản lý module gather info cho hệ thống.

 

- Tốt nghiệp ĐH/CĐ chuyên ngành CNTT, ĐTVT, ATTT

- Thành thạo ngôn ngữ: Python

- Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình ngôn ngữ Python.

- Trên 2 năm kinh nghiệm lập trình với các dự án liên quan đến network.

- Có kinh nghiệm làm việc trên OS Linux, Windows.

- Có kinh nghiệm làm việc nhóm sử dụng gitlab, redmind...

•   Ưu tiên: Có khả năng hỗ trợ triển khai hệ thống.

 

Network Pentest:

2

- Thực hiện đánh giá an ninh hệ thống mạng (Rà quét tự động bằng công cụ, Kiểm thử xâm nhập hệ thống, Audit các chính sách, rà quét phát hiện mã độc, v.v): Máy trạm, máy chủ, các thiết bị mạng (Firewall, Switch, IDS/IPS, WAF, VLAN, Router), máy in, Camera, máy chiếu kết nối mạng, v.v

- Xây dựng công cụ Audit chính sách tự động trên các máy trạm, máy chủ (Cho các hệ điều hành khác nhau: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, CentOS, Ubuntu, Linux Redhat, v.v

- Xây dựng báo cáo quá trình đánh giá an ninh.

 

 

- Có kiến thức và kinh nghiệm làm việc về hệ thống, kiến trúc mạng, kiến trúc các giải pháp phần mềm
- Có kinh nghiệm và kiến thức liên quan tới quá trình đánh giá an ninh, kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng, các thiết bị trong hệ thống mạng
- Có kinh nghiệm và năng lực sử dụng Kali Linux trong quá trình đánh giá an ninh.

- Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ: Metasploit, Nessus, Nexpose, công cụ phá mật khẩu.

- Có khả năng viết các công cụ thực hiện tấn công hệ thống với một số lỗ hổng nhất định.

- Có kiến thức về nhận thức an ninh mạng, lập trình an toàn.

- Có thể làm việc trên nhiều nền tảng và hệ điều hành khác nhau.
- Có thể làm việc chủ động hoặc kết hợp làm việc nhóm.

- Có khả năng giao tiếp và trao đổi công việc với khách hàng.

•   Ưu tiên: Sở hữu các chứng chỉ an ninh mạng liên quan tới đánh giá an ninh.

 

Website Pentest:

1

- Thực hiện đánh giá an ninh các website theo checklist công việc cho khách hàng.

- Xây dựng báo cáo quá trình đánh giá, tư vấn khách hàng phương án khắc phục.

- Có kiến thức và kinh nghiệm về an ninh mạng cho hệ thống website, web server, web service.

- Có kinh nghiệm đánh giá an ninh cho các website, web service không phụ thuộc vào ngôn ngữ lập trình, nền tảng lập trình.

- Biết và có khả năng kiểm tra các loại tấn công phổ biến hiện nay.
- Biết sử dụng hướng dẫn OWASP trong quá trình đánh giá an ninh website.
- Biết sử dụng các công cụ đánh giá và kiểm thử website: Acunetix, sqlmap, Burpsuite, v.v.

- Có kiến thức về nhận thức an ninh mạng, lập trình an toàn.

- Có thể làm việc chủ động hoặc kết hợp làm việc nhóm.

- Có khả năng giao tiếp và trao đổi công việc với khách hàng
•   Ưu tiên: Sở hữu các chứng chỉ an ninh mạng liên quan tới đánh giá an ninh.

 

Tester:

4

- Đảm nhận vị trí tester, tham gia vào các dự án của công ty. Sau mỗi dự án sẽ được đánh giá để đảm nhiệm vị trí test lead trong mỗi dự án.

- Nghiên cứu, viết tài liệu test và thực hiện test. Cuối dự án, viết tài liệu test và thực hiện test. Cuối dự án, viết tài liệu chuẩn bị đào tạo và tiến hành đào tạo khách hàng.

- Nghiên cứu các tool mới phục vụ công việc: tool test, tool hỗ trợ công việc…

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

- Trong thời gian thử việc sẽ được đào tạo về các Quy trình Sản xuất Phần mềm, nghiệp vụ chuyên môn.

 

 

 

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV trước ngày 28/2/2019 và liên hệ theo contact sau:

Ms. Tạ Thanh Hoa

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà Kim Ánh, ngõ 78 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: (84-4) 3771 0668 | Fax: (84-4) 3771 0679

Di động: (84) 987901948

Email: hoatt@ipmac.vn