Trang chủ » Employment Opportunities » CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP (UNIT CORP) Tuyển Dụng Lập Trình Viên

Tiêu đề

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ LIÊN HIỆP (UNIT CORP) Tuyển Dụng Lập Trình Viên

Địa chỉ: TẦNG 4 SỐ 14 LÁNG HẠ, HÀ NỘI

Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng CNTT trở lên

 - Có kinh nghiệm triển khai các dự án trên nền tảng C#, ASP.NET, ASP.NET MVC

 - Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.

 - Có khả năng phân tích yêu cầu tốt.

- Có kỹ năng tổng hợp thông tin và tạo báo cáo.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về HTML5/CSS3, Angu

- Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server, Oracle, Postgresql

- Tốt nghiệp Cao đẳng CNTT trở lên

- Có kinh nghiệm triển khai các dự án trên nền tảng C#, ASP.NET, ASP.NET MVC

- Có khả năng làm việc tự chủ và kỹ năng làm việc theo nhóm. Khả năng nắm bắt, học hỏi kỹ thuật mới nhanh.

- Có khả năng phân tích yêu cầu tốt.

- Có kỹ năng tổng hợp thông tin và tạo báo cáo.

- Ưu tiên ứng viên có kiến thức và kinh nghiệm về HTML5/CSS3, Angu

- Sử dụng thành thạo hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server, Oracle, Postgresql

Mức lương theo năng lực: 7-15tr

Email : tammt@unit.com.vn

Số điện thoại: 0984.757.563