Trang chủ » Employment Opportunities » VDO Tuyển dụng vị trí system

Tiêu đề

VDO Tuyển dụng vị trí system

Công ty cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam 

Website: https://vdo.vn/

Tuyển gấp 1 bạn System làm việc tại Hà Nội Y/Cầu công việc như sau:

- Biết về Linux: Cài đặt cấu hình dịch vụ Web

- Biết về ảo hóa Vmware

- Biết về các dòng Server như Dell, HP, Suppermicro...các công việc cài đặt Server như cài Raid, cài hệ điều hành windows & Linux..

- Backup dữ liệu định kỳ

- Monitor các dịch vụ.

- Tunning hệ thống

- Thực hiện công việc được giao từ Trưởng Phòng.

Mức lương: Thỏa thuận, hấp dẫn, đảm bảo theo đúng năng lực của các bạn.

Liên hệ trực tiếp: 0983666613 - 0934555763 Email: tamhs@vdo.com.vn