Trang chủ » Employment Opportunities » VIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIETTEL TUYỂN DỤNG ĐẦU MỐI TUYỂN DỤNG Nhân viên ATTT/ Quản trị hệ thống

Tiêu đề

VIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIETTEL TUYỂN DỤNG ĐẦU MỐI TUYỂN DỤNG Nhân viên ATTT/ Quản trị hệ thống

VIỆN HÀNG KHÔNG VŨ TRỤ VIETTEL TUYỂN DỤNG ĐẦU MỐI TUYỂN DỤNG:

HR: ANH TUYỂN MAIL:Gautruc929@gmail.com

SĐT: 0972893298

CHI TIẾT:

(1) Nhân viên An toàn thông tin

- Xây dựng, ban hành các Quy chế, quy trình, quy định, Guideline, Hướng dẫn ATTT, mạng văn phòng và đề xuất tổ chức triển khai nhằm đảm bảo ATTT (ATTT cho các dự án, ATTT cho mạng văn phòng, người dùng,..)

- Thiết lập, triển khai, vận hành và quản trị hệ thống máy chủ, thiết bị mạng của đơn vị (Firewall, AD, Proxy, Antivirus,..).

- Hỗ trợ CBNV quản lý, khai thác, sử dụng, đảm bảo bảo mật thiết bị CNTT được giao. - Kiểm tra người dùng trong việc thực hiện các chính sách ATTT, kiểm tra các lỗ hổng bảo mật của hệ thống và đề xuất xử lý các cá nhân/đơn vị vi phạm.

- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, cập nhật khai thác các lỗ hổng/nguy cơ mất ATTT đối với các hệ thống và xây dựng phương án khắc phục.

- Xây dựng tài liệu, tổ chức đào tạo, truyền thông các quy chế, quy định Guideline hướng dẫn ATTT, các lỗ hổng bảo mật mới nhằm nâng cao nhận thức ATTT.

- Phối hợp các đơn vị trong ngành dọc ATTT trong Tập đoàn thực hiện các nhiệm vụ ATTT.

- Hỗ trợ người dùng sử dụng máy tính và mạng văn phòng.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, hệ chính quy trở lên các chuyên ngành kỹ thuật. Ưu tiên các nghành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính...

- Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 550 trở lên.

- Có kiến thức chuyên môn về: Quản trị mạng, quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu.

- Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.

(2)Nhân viên Quản trị hệ thống

- Tích hợp, vận hành hệ thống thiết bị mạng, thiết bị máy chủ, hệ thống truyền hình hội nghị, IP Phone. - Nghiên cứu các giải pháp về công nghệ thông tin: Network, system.

- Hỗ trợ người dùng máy tính và mạng văn phòng.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên, hệ chính quy trở lên các chuyên ngành kỹ thuật. Ưu tiên các nghành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính...

- Trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 550 trở lên.

- Có kiến thức chuyên môn về: Quản trị mạng, quản trị hệ thống, bảo mật dữ liệu.

- Phẩm chất: Cẩn thận, tỉ mỉ, chịu khó học hỏi, có sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.