Home » Tin học viện
  Thế hệ chứng chỉ Microsoft mới được thiết kế một cách cụ thể và gần gũi với thực tế công việc của mọi người hơn hệ thống chứng chỉ hiện tại. Hệ thống chứng chỉ mới nhấn...
Hai cấp độ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp của Cisco là Kỹ thuật viên mạng Cisco cấp độ nhập môn và chuyên viên mạng Cisco   Chứng chỉ cấp độ nhập môn...
Cấp độ thứ ba trong Hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là cấp độ Professional (tạm dịch là Chuyên gia)   Cấp độ chứng chỉ Chuyên gia (Professional)   Chứng chỉ...
Chứng chỉ cấp độ chuyên gia mạng Cisco cao cấp   Cisco Certified Design Expert (CCDE)   Chứng chỉ CCDE đánh giá các nguyên lý thiết kế cơ sở hạ tầng mạng nâng cao và...
Theo thông báo mới của Microsoft, kể từ ngày 1/7/2011 Microsoft sẽ tăng lệ phí thi cụ thể như sau: Lệ phí thi dành cho sinh viên: Tăng 47% từ 30$ lên 44$ Lệ phí thi dành...
Microsoft triển khai trương trình Free Second Shot nhằm tạo điều kiện tốt cho các bạn hoàn thành chứng chỉ Microsoft Certified Professional thuận lợi hơn. Theo đó:   -...

Pages