Home >> Schedule


Course IDClass NameOpeningScheduleTimeNote
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAF07BA19/09/20184-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Register
CCNAX 3.0F07A22/08/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CCNAX 3.0F08A07/08/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Register
CCNAX 3.0F03A_MK26/07/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Register
LinuxF07L15/08/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Register
LinuxF07L16/08/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CEH v9F05CE17/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Register
CCNA Security v2.0F09SE15/09/2018714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Register
CCNP R&S v2.0 - TshootF09PT24/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CCNP- SwitchF08PS20/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Register
CCNP- RouteF07PR06/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Register
MCSA 2012F08MA20/08/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Register
SQL Server 2012F07SQL15/08/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Register
VMware vSphere ICM v6.0F01VM11/08/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Register