Home » Special Offers » Thông báo kết quả bốc thăm tại trường ĐH Giao thông Vận tải

Title

Thông báo kết quả bốc thăm tại trường ĐH Giao thông Vận tải

Thông báo kết quả Bốc thăm may mắn
Tại Hội thảo Hướng nghiệp – Khoa CNTT, ĐH Giao thông vận tải

 

Ngày 7/4/2012, Học viện iPMAC đã tham gia “Hội thảo sơ kết Học kỳ 1 và Hướng nghiệp” tại Khoa CNTT, Đại học Giao thông vận tải, với tư cách là khách mời & nhà tài trợ. Tại Hội thảo này, iPMAC đã tổ chức bốc thăm may mắn cho các bạn sinh viên tham gia chương trình. Phần quà may mắn cho các bạn là Học bổng 50% cho một số khóa học tại Học viện iPMAC.
 
Danh sách các bạn may mắn:
 
1.    Hoàng Thanh Tùng    016561000xx    số phiếu 172
2.    Đặng Thị Hường         016735366xx    số phiếu 20
3.    Phạm Trung Hiếu       016670497xx    số phiếu 106
 
Vậy đề nghị các bạn có tên trong danh sách đến Học viện để nhận giải & đăng ký học trước ngày 30/4/2012.