Home » Câu chuyện thành công
Tổng giám đốc Google tin trong tương lai, máy tính sẽ tự lập trình lịch đi chơi, điều khiển xe, đoán biết suy nghĩ của chủ nhân và điều đó đang dần thành sự thực qua những dự án...
  Nguyễn Việt Anh Vị trí : Trưởng nhóm kỹ thuật/Quản trị dự án   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội.   Kinh nghiệm làm việc...
  Nguyễn Đình Việt Vị trí : Kỹ sư hệ thống - Giảng viên quản trị hệ thống Microsoft Phòng: Tích hợp hệ thống - Công ty: ELCOM/Giảng viên iPMAC   Giới...
  Phạm Anh Liêm Vị trí: Giảng viên Hệ thống Linux Công ty: HPT/iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa Toán Ứng Dụng Đại Học Công Nghệ...
  Nguyễn Thanh Bình Vị trí : Trưởng nhóm kỹ thuật - Phụ trách chương trình Linux LPI Công ty: ELCOM - iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp...
  Nguyễn Tuấn Anh Vị trí : Trưởng phòng đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT-iPMAC Nguyên quản trị dự án công ty FPT Software.   Giới thiệu về giảng...

Pages