Home » Testing Centre » Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ chuyên gia mạng cao cấp (Expert)

Title

Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ chuyên gia mạng cao cấp (Expert)
Chứng chỉ cấp độ chuyên gia mạng Cisco cao cấp
 
Cisco Certified Design Expert (CCDE)
 
Chứng chỉ CCDE đánh giá các nguyên lý thiết kế cơ sở hạ tầng mạng nâng cao và các nguyên tắc cơ bản trong thiết kế các hệ thống mạng lớn. Chứng chỉ CCDE sẽ chứng minh khả năng của người kỹ sư mạng trong việc phát triển các giải pháp mà từ đó có thể giải quyết vấn đề quy hoạch, thiết kế, tích hợp, tối ưu hóa, hoạt động, bảo mật và hỗ trợ liên tục tập trung tại cấp cơ sở hạ tầng cho mạng lưới khách hàng.
 
Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE)
 
Chứng chỉ Cisco Certified Internetwork Expert là chứng chỉ chuyên nghiệp với cấp độ cao nhất của Cisco hiện đang cung cấp, và được xem là một trong những chứng chỉ khó có thể đạt được nhất trên thế giới. Hiện có sáu con đường đi để có thể đạt được chứng chỉ CCIE khác nhau (có thể tham khảo dưới đây). 
 
Tính đến ngày 06 tháng 10 năm 2010 đã có 25,810 người có chứng chỉ CCIE còn hiệu lực trên thế giới, và từ 2002-2005 chứng chỉ CCIE được bình chọn bởi tạp chí CertCities. Nó cũng đã được bình chọn là chứng chỉ kỹ thuật CNTT tiên tiến nhất bởi CertMag, và thường được báo cáo là chứng chỉ được trả lương cao nhất trong các cuộc khảo sát lương IT.
 
Cisco đã bắt đầu chương trình CCIE của mình vào năm 1993, định dạng ban đầu là một kỳ thi lab kéo dài trong hai ngày, và sau đó được thay đổi sang định dạng kỳ thi một ngày như đang được sử dụng. Có khoảng ít hơn 3% cá nhân được chứng nhận đạt chứng chỉ CCIE của Cisco, và trung bình họ chi ra hàng ngàn đô la và 18 tháng học tập trước khi đi qua kỳ thi này. Nhiều ứng viên tự xây dựng các phòng thí nghiệm tại nhà bằng cách sử dụng thiết bị Cisco cũ, và họ bán lại cho các ứng viên khác sau khi vượt qua kỳ thi. Ngoài ra ứng viên có thể thuê "thời gian sử dụng rack" trực tuyến và thực hành các mô hình trên thiết bị Cisco trên Internet cho mục đích ôn thi.
 
CCIE này bao gồm một kỳ thi viết và một kỳ thi lab (mỗi lĩnh vực cụ thể sẽ có các bài thi khác nhau). Vượt qua kỳ thi viết là yêu cầu cần thiết để có thể tham dự kỳ thi lab, và mỗi lần thi thí sinh phải trả lệ phí thi riêng biệt cho từng lần đó. Phần thi viết bao gồm 100 câu hỏi và phải được hoàn tất trong vòng 2 giờ. (Thí sinh trước đây có 3 giờ để làm bài thi.)
 
Sau khi thi qua kỳ thi viết, ứng cử viên có mười tám tháng để tham dự kỳ thi lab. Nếu lần thi đầu tiên không thành công, ứng cử viên có ba năm kể từ ngày vượt qua kỳ thi viết để hoàn thành kỳ thi lab. Thí sinh có tám giờ để vượt qua kỳ thi lab với kỹ năng xử lý vấn đề bằng việc cấu hình bằng tay để chứng minh rằng các ứng cử viên không chỉ biết lý thuyết về Internetworking, mà còn thể hiện khả năng nâng cao về làm chủ công việc cấu hình và sửa lỗi bằng tay. Nếu một ứng viên thi CCIE không vượt qua kỳ thi lab CCIE trong khoảng thời gian 3 năm nói trên thì họ phải thi lại và phải vượt qua kỳ thi CCIE viết một lần nữa trước khi có thể tiến hành thi kỳ thi kỳ thi lab CCIE tiếp theo. Thí sinh có thể nhiều lần tham dự kỳ thi lab trong vòng ba năm sau khi thi qua kỳ thi viết, miễn là lần kỳ thi lab đầu tiên là trong vòng 18 tháng sau khi thi viết. Khoảng thời gian tối thiểu giữa các kỳ thi lab là một tháng.
 
Các kỳ thi lab CCIE có thể thi lần lượt và được tổ chức tại mười địa điểm tổ chức kỳ thi lab được Cisco ấn định trên toàn thế giới. Các địa điểm có thể được tìm thấy trên trang web của Cisco. Không phải nơi nào cũng được Cisco lựa chọn để tiến hành tổ chức kỳ thi lab CCIE. Ví dụ, kỳ thi CCIE Storage Networking được tổ chức tại Research Triangle Park, NC, và địa điểm Brussels. Ngoài ra, theo một khảo sát của Cisco như vào tháng Tư, 2006, chi phí trung bình để chuẩn bị cho thi lấy chứng chỉ CCIE thì phần lớn là dành cho thiết bị thực hành và các tư liệu tự học.
 
Không có điều kiện tiên quyết chính thức nào được Cisco đặt ra cho một thí sinh dự kỳ thi CCIE, tuy nhiên Cisco khuyến cáo người đăng ký thi nên có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong hệ thống mạng trước khi cố gắng thi để trở thành một CCIE. CCIE là chứng chỉ đầu tiên của Cisco được chứng nhận, và do đó không yêu cầu người thi có các chứng chỉ khác để có thể tham gia kỳ thi này. Sự phát triển của các chứng chỉ cấp độ trợ lý và chuyên nghiệp về sau là do nhận thức thực tế rằng CCIE ở tầm cao quá mức cần thiết cho một nhân viên mạng, và đại đa số các doanh nghiệp chỉ có nhu cầu tuyển dụng những người ở cấp độ chuyên viên. Đó là cơ sở cần thiết để Cisco cung cấp các chứng chỉ ở các mức độ thấp hơn. Tuy vậy, dù phát triển và áp dụng của các chứng chỉ thấp hơn, Cisco không yêu cầu người dự thi CCIE cần các chứng chỉ này trước khi bước vào kỳ thi nhận CCIE.
 
Một người có thể giữ nhiều chứng chỉ CCIE. Điều này có thể đạt được khi người thi vượt qua các kỳ thi viết và lab dành cho các chứng chỉ CCIE khác nhau. Tính đến ngày 9 tháng chín năm 2008, đã có 1,729 cá nhân nắm giữ chứng chỉ nhiều CCIE một lúc, và trong số đó, 274 người nắm giữ từ ba hoặc nhiều hơn chứng chỉ CCIE.
 
Thứ tự các CCIE và việc cấp lại CCIE
 
Sau khi hoàn thành kỳ thi viết và lab, một CCIE mới được trao một số hiệu chứng nhận CCIE. CCIE đầu tiên (năm 1993) có số hiệu là 1024, và con số đã tăng dần từ con số cấp đầu tiên này. Một số hiệu thấp hơn cho thấy người này đạt CCIE đã lâu, còn với số hiệu lớn hơn thì người này mới đạt được chứng chỉ CCIE.  Đến tháng 1 năm 2011, số hiệu CCIE được cấp là dưới 28.000.
 
Số hiệu1024 đã được phân bổ cho vị trí kỳ thi lab đầu tiên CCIE, chứ không phải cho một cá nhân, với đặc trưng như một tấm bảng ở lối vào phòng thi lab. Số hiệu 1025 đã được trao cho Stuart Biggs, người đã tạo ra kỳ thi viết đầu tiên và kỳ thi lab đầu tiên. Người đầu tiên vượt qua cả hai kỳ thi viết và lab CCIE là Terry Slattery (http://www.netcraftsmen.net/about-us/bios /327-terry-slattery.html&usg=ALkJrhh9vF7d_TH7R-LZOZQaMDbgbt318Q), người mà lúc đó đang tư vấn cho Cisco tại thời điểm kỳ thi lab đang được thành lập. Như vậy, Terrance Slattery (CCIE 1026), là CCIE đầu tiên đã qua cả hai kỳ thi, và cũng là lần đầu tiên CCIE không phải là một nhân viên của Cisco.                     
 
Bất kỳ ai có được thêm các chứng chỉ CCIE khác thì cũng không được trao thêm bất kỳ một số hiệu CCIE nào khác nữa, và chứng chỉ CCIE mới sẽ được trao thêm với cùng một số hiệu CCIE đã có trước đó.
 
Cứ hai năm một CCIE phải thi lại và phải vướt qua một kỳ thi CCIE viết để giữ lại các chứng chỉ đã đạt được. Nếu một CCIE không vượt qua kỳ thi viết gia hạn trên thì chứng chỉ CCIE sẽ ở trạng thái treo. Sau hơn một năm, nếu một CCIE không tham gia thi và vượt qua kỳ thi CCIE viết thì chứng chỉ CCIE sẽ bị thu hồi. Việc lấy lại chứng chỉ CCIE sau đó chỉ có thể được sau khi người đó tham dự và vượt qua cả hai kỳ thi viết và kỳ thi lab lại từ đầu.
 
Việc cấp lại chứng chỉ có thể đạt được bằng cách thi qua bất kỳ kỳ thi CCIE viết nào của Cisco. Việc cấp lại chứng chỉ có thể tiến hành khoảng 2 năm trước khi ngày hết hạn của một chứng chỉ CCIE. Sau khi vượt qua một kỳ thi viết cho việc cấp lại chứng chỉ CCIE, một CCIE sẽ phải đợi them 6 tháng trước khi tái tham dự kỳ thi để có sử dụng cho chứng chỉ trở lại.
 
Các con đường đạt chứng chỉ CCIE
 
CCIE Routing & Switching
 
CCIE Routing & Switching là chứng chỉ phổ biến nhất cho đến nay với 17.082 cá nhân đạt chứng chỉ này tính đến ngày 18 tháng 5 năm 2009. Chứng chỉ này bao gồm một loạt các khái niệm và các giao thức mạng.
 
CCIE Security
 
Chứng chỉ CCIE Security tập trung vào các vấn đề an ninh mạng và bao gồm các chủ đề như ASA , IDS, an ninh IOS, và nhiều chủ đề khác nữa.
 
CCIE Service Provider
 
Chứng chỉ CCIE này tập trung vào các vấn đề mạng trong ngành công nghiệp cung cấp dịch vụ. Đối tượng bao gồm các mạng quang, DSL, chuyển mạch, WAN thoại qua IP, mạng nội dung, cáp băng thông rộng và Metro Ethernet .
 
CCIE Voice
 
Chứng chỉ CCIE này tâp trung vào các giải pháp thoại cho doanh nghiệp và bao gồm các vấn đề như như chất lượng dịch vụ, MGCP , Call Manager (Cisco VoIP PBX ), Cisco Unity Connection (Cisco Voice Messaging platform), Unity Express, Unified Contact Center Express and Cisco Unified Presence Server. Ngoài ra còn cả Switching (HWIC-4ESW của Cisco và 3750-24PS).
 
Chỉ có khoảng 802 CCIE Voice trên thế giới như của tính đến ngày 09 tháng 9 năm 2008.
 
Hầu hết các ứng viên đạt được chứng chỉ CCIE Voice sau ba hoặc bốn lần thi lab, nhưng đã có trường hợp người thi sau hơn sáu lần mới đạt được chứng chỉ này. Tỉ lệ đỗ thấp là minh chứng cho độ khó của các câu hỏi trong kỳ thi cũng như vấn đề người thi không đủ thời gian để hoàn thành tất cả vấn đề đưa ra trong bài thi lab kéo dài tám giờ. Như vậy, kỳ thi lab là cuộc thi về quản lý thời gian, lập kế hoạch, cũng như kiểm tra về kỹ thuật chuyên môn.
 
Điều khiến kỳ thi lab CCIE Voice khác các kỳ thi lab CCIE điển hình khác là việc sử dụng rất nhiều các nền tảng khác nhau. Việc cấu hình sẽ phải được thực hiện trên môi trường Windows Server 2003, trên một giao diện CallManager dựa trên nền web, và trên dòng lệnh IOS. Như vậy, nó không là một kỳ thi chỉ liên quan đến một phương pháp cấu hình thống nhất, mà kỳ thi lab này còn liên quan đến rất nhiều đến điều chỉnh tốt một cách liên tục giữa nhiều nền tảng.
 
CCIE Storage Networking
 
Chứng chỉ CCIE thể hiện kiến thức chuyên sâu về các giải pháp lưu trữ thông minh sử dụng nhiều tùy chọn cho việc vận chuyển với khoảng cách xa.
 
CCIE Wireless
 
Chứng chỉ Cisco CCIE Wireless đánh giá và xác nhận hợp các vấn đề chuyên sâu của mạng không dây. Những thí sinh vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ CCIE Wireless được chính minh là có kiến thức rộng về lý thuyết mạng không dây cũng như một sự hiểu biết vững chắc về lĩnh vực công nghệ mạng không dây nội bộ (WLAN) của Cisco. Cisco là tập đoàn hàng đầu về thị trường công nghệ WLAN 
 
CCIE Service Provider Operations (SP Operations)
 
Một CCIE SP Operations phải có khả năng thể hiện được kỹ năng ở cấp độ chuyên gia về các hoạt động của một kỹ sư mạng để có thể khắc phục sự cố và duy trì cung cấp dịch vụ phức tạp lõi IP NGN (PE-PE và PE-CE) cơ sở hạ tầng mạng trong cả hai môi trường hoạt động gồm IOS và IOS XR.
 
Các chứng chỉ CCIE không còn được Cisco cung cấp
 
Một số chứng chỉ CCIE được Cisco cung cấp trước đây, tuy nhiên hiện tại không còn được cung cấp. Đó là:
  • WAN Switching CCIE (bản chất là một chứng chỉ tập trung vào các sản phẩm switch IGX/BPX, vốn được như một phần của quá trình mua lại StrataCom)
  • ISP Dial CCIE
  • SNA/IP Integration CCIE (aka CCIE Blue)
  • Design CCIE (NOTE: The CCIE Design has been resurrected as the CCDE).
 
Những người nắm giữ các chứng chỉ CCIE hiện không còn được cung cấp có thể vẫn là CCIE, miễn là họ tiếp tục đi tham gia và vượt qua các kỳ thi cấp lại chứng chỉ. Tuy nhiên, những người này bây giờ chỉ đơn giản là giữ danh hiệu "CCIE", hơn là được biết với danh hiệu CCIE Security, hoặc là CCIE của một số vấn đề chuyên môn khác.