Home » Testing Centre » Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ chuyên gia (Professional)

Title

Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ chuyên gia (Professional)
Cấp độ thứ ba trong Hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là cấp độ Professional (tạm dịch là Chuyên gia)
 
Cấp độ chứng chỉ Chuyên gia (Professional)
 
Chứng chỉ Cisco Certified Network Professional (CCNP) là chứng nhận kiến thức và kỹ năng cần thiết để cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố của hệ thống mạng hội tụ nội bộ và mạng diện rộng với số lượng thiết bị đầu cuối từ 100-500 hoặc nhiều hơn. Một chứng chỉ CCNA còn giá trị là cần thiết để có được và duy trì chứng nhận CCNP.
 
Cisco Certified Network Professional (CCNP)

 
Chứng chỉ CCNP chứng nhận khả năng làm việc đối với các mạng cỡ trung bình với các công nghệ như băng thông rộng, QoS, VPN, và các tính năng bảo mật có tính định hướng. Ngoài các kỳ thi CCNA, các chuyên gia phải vượt qua cả bốn kỳ thi riêng biệt, hoặc kỳ thi một hỗn hợp cùng với hai kỳ thi riêng biệt để đạt được chứng chỉ CCNP.
 
 • 642-901 BSCI: Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI)
 • 642-812 BCMSN: Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN)
 • 642-825 ISCW: Implementing Secure Converged Wide Area Networks (ISCW)
 • 642-845 ONT: Optimizing Converged Cisco Networks (ONT)
Từ ngày 31 tháng Bảy năm 2010, các chứng chỉ CCNP đã thay đổi với sự kết hợp các bài kiểm tra xử lý sự cố (TSHOOT). Cho đến thời điểm trên cho đến tháng 10, có hai cách để đạt được CCNP: những thí sinh đã thi xong ISCW và ONT có thể lấy chứng chỉ, tuy nhiên, Cisco không khuyến các thí sinh chưa thi một trong 2 kỳ thi nói trên tiếp tục thi ISCW hay ONT mà Cisco khuyến khích họ đi theo con đường mới để đạt chứng chỉ.
 
 • 642-902 ROUTE: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)
 • 642-813 SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
 • 642-832 TSHOOT: Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks (TSHOOT)
Các kỳ thi BSCI / ROUTE và BCMSN / SWITCH được coi như là một thử nghiệm hỗn hợp duy nhất với mã thi 642-892
 
Các chi tiết khác về các con đường có thể đạt chứng chỉ CCNP cho đến 31 tháng 7 năm 2010 - bao gồm thời điểm áp dụng kỳ thi ROUTE, SWITCH và thi TSHOOT – có trên các trang web vể CCNP của Cisco
 
Cisco Certified DesignProfessional (CCDP)
 
Chứng chỉ CCDP là chứng nhận về thiết kế hệ thống mạng nâng cao, CCDP xác nhận kiến thức về các thiết bị Cisco và cách kết nối chúng. Với chứng chỉ CCDP, một chuyên viên mạng có thể thảo luận, thiết kế, và tạo ra quá trình đặt địa chỉ và định tuyến nâng cao, an ninh, quản lý mạng, trung tâm dữ liệu, và kiến trúc nhiều lớp IP multicast phức tạp của doanh nghiệp bao gồm kết nối mạng riêng ảo, lĩnh vực không dây.
 
Thí sinh cần có chứng chỉ CCNA và CCDA còn hiệu lực để tham gia thi chứng chỉ này. Đến ngày 1/8/2010, những thay đổi trong chương trình CCNP đã làm quá trình h lấy chứng chỉ CCDP cũng thay đổi. Đáng chú ý là các kỳ thi tập trung vào định tuyến và chuyển mạch (642-901 BSCI và BCMSN 642-812) không còn được tiếp tục tiến hành (như có một kỳ thi tổ hợp với mã 642-892). Tuy nhiên, chúng được cập nhật thay thế bằng các kỳ thi khác.
 
Có hai kỳ thi chung giữa CCNP và CCDP là (642-902 ROUTE & 642-813 SWITCH), do đó một thí sinh có chứng chỉ CCNP và CCDA có thể tham gia thi để lấy chứng chỉ CCDP chỉ với việc tham gia một kỳ thi duy nhất là (642-873 ARCH).
 
Các kỳ thi bắt buộc:
 • 642-901 BSCI: Building Scalable Cisco Internetworks (BSCI) hoặc or 642-902 ROUTE: Implementing Cisco IP Routing (ROUTE)          
 • 642-812 BCMSN: Building Cisco Multilayer Switched Networks (BCMSN) hoặc 642-813 SWITCH: Implementing Cisco IP Switched Networks (SWITCH)
 • 642-873 ARCH: Designing Cisco Network Service Architecture
Hoặc
 • 642-874 ARCH: Designing Cisco Network Service Architecture
Ngày cuối cùng để có thể tham gia các kỳ thi mã 642-812, 642-892 và 642-901 là 31/7/2010
 
Cisco Certified Internetwork Professional (CCIP)
 
Chứng chỉ CCIP là một chứng nhận chuyên môn tập trung vào các giao thức end-to-end được sử dụng trong các mạng quy mô lớn.
 
Để đạt được chứng chỉ này phải, thí sinh cần vượt qua các bài thi thuộc các lĩnh vực của định tuyến như BGP, MPLS, Chất lượng dịch vụ (QoS) và bài thi định tuyến trong kỳ thi lấy chứng chỉ CCNP (642-901 BSCI), sau sửa đổi thành 642-902 ROUTE.
 
        Bài thi bắt buộc để lấy chứng chỉ:
 • 642-902 ROUTE: Implementing Cisco IP Routing              
 • 642-642 QOS: QOS: Quality of Service (Chất lượng dịch vụ­)
 • 642-611 MPLS: Implementing Cisco MPLS
 • 642-661 BGP: Configuring BGP on Cisco Routers (Cấu hình BGP trên Router Cisco)
Có một kỳ thi tổng hợp mà người thi có thể thi để lấy chứng chỉ CCIP thay thế cho các bài thi bên trên.
642-691 BGP + MPLS: BGP + MPLS (bài thi tổng hợp thay thế cho 642-611 + 642-661)
Cisco Certified Network Professional-Security (CCNP-Security)
 
Chú ý: Chứng chỉ CCSP sẽ không được cấp sau khi tháng 10 năm 2011. Tuy nhiên, Cisco khuyến khích thí sinh tham dự kỳ thi CCNP-Security mới thay cho kỳ thi CCSP, nhưng cũng đưa ra các lựa chọn khác cho những ứng viên đã vượt qua một số bài thi của CCSP.  Chi tiết có thể tham khảo tại đây.
 
Chứng chỉ CCNP-Security nhấn mạnh vào vai trò đặc biệt của công việc của kỹ sư an ninh mạng Cisco với trách nhiệm về bảo đảm an ninh trong định tuyến, chuyển mạch, thiết bị mạng và các thiết bị, cũng như lựachọn, triển khai, hỗ trợ và xử lý sự cố tường lửa, mạng riêng ảo, và giải pháp IDS/IPS cho các môi trường mạngcủa họ.
 
Giáo trình CCNP-Security có thể tham khảo tại đây 
 
Điều kiện để có thể thi lấy chứng chi CCNP-Security là có chứng chỉ CCNA Security hoặc bất kỳ chứng chỉ CCIE nào còn hiệu lực.
 
Các bài thi lấy chứng chỉ CCNP-Security & Khóa đào tạo khuyến khích tham dự:
 
 • 642-637 SECURE v1.0 Secure v1.0 Securing Networks with Cisco Routers and Switches (SECURE v1.0)
 • 642-617 FIREWALL v1.0 Deploying Cisco ASA Firewall Solutions (FIREWALL v1.0)
 • 642-647 VPN v1.0 Deploying Cisco ASA VPN Solutions (VPN v1.0)
 • 642-627 IPS v7.0
Đã sẵn sàng cung cấp vào ngày 26, tháng 11, 2010
 
Cisco Certified Security Professional (CCSP)
 
Chứng chỉ CCSP là một chứng chỉ xác nhận nâng cao về an ninh mạng. Các ứng viên khi thi chứng chỉ này được kiểm tra xác nhận kiến thức bảo mật nâng cao của các sản phẩm bảo mật của Cisco.
 
Để đạt được chứng chỉ một số bài thi phải được vượt qua trong các lĩnh vực VPN, IDS, tường lửa PIX, Secure IOS, các SAFE Cisco, cũng như yêu cầu thí sinh cần có chứng chỉ CCNA, hay chứng chỉ với trình độ cao hơn (ví dụ như CCNP hoặc CCIP).
 
Thông thường thí sinh cần vượt qua là bốn bài thi, một trong số đó được chọn từ một danh sách các môn tự chọn.
 
        Các bài thi bắt buộc:
 • 642-504 SNRS: Securing Networks with Cisco Routers and Switches
 • 642-524 SNAF: Securing Networks with ASA Foundation
 • 642-533 IPS: Implementing Cisco Intrusion Prevention System    
Và một trong những bài thi sau đây:
 • 642-591 CANAC: Implementing Cisco NAC Appliance
 • 642-545 MARS: Implementing Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System             
 •  642-515 SNAA: Securing Networks with ASA Advanced
Cisco Certified Voice Professional (CCVP)
 
CCVP là chứng chỉ liên quan đến tất cả các khía cạnh kiến thức về thoại IP/VoIP và các ứng dụng mạng.
 
Để đạt được chứng chỉ này, người thi phải vượt qua 5 bài thi bao gồm Quality of service, Cisco VoIP, IP Telephony Troubleshooting, Cisco IP Telephony, và Gateway Gatekeeper; ngoài ra, thí sinh phải có chứng chỉ CCNA voice còn hiệu lực
 • 642-642 QoS: Quality of Service (QoS)
 • 642-436 CVOICE: Cisco Voice over IP (CVOICE v6.0)
 • 642-426 TUC: Troubleshooting Cisco Unified Communications Systems (TUC v1.0)
 • 642-446 CIPT1: Implementing Cisco Unified Communications Manager Part 1 (CIPT1 v6.0)
 • 642-456 CIPT2: Implementing Cisco Unified Communications Manager Part 2 (CIPT2 v6.0)
 CCVP đã được thay đổi để trở thành CCNP Voice, ngày cuối để thi chứng chỉ CCVP thi là ngày 28 tháng 2 năm 2011
 
 Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice)
 
Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) là chứng chỉ đánh giá kiến thức và khả năng kỹ sư mạng trong việc xác định công nghệ và các giải pháp chính xác để xây dựng bảo mật hệ thống Cisco Unified Communications. Với chứng chỉ CCNP Voice, một chuyên gia mạng có thể thể hiện các kỹ năng cần thiết để thực hiện và quản lý cơ sở hạ tầng mạng để cung cấp dịch vụ truyền thông hợp nhất. Các chương trình giảng dạy của CCNP Voice tập trung vào 2 phần trọng yếu Router Cisco IOS và tính năng của Catalyst Switch UC, cũng như các kỹ thuật để tối ưu hóa các công nghệ này trong một giải pháp tích hợp hệ thống UC riêng biệt. Ngoài ra, CCNP Voice là sự nâng cấp kỹ năng và kiến thức cho những quản trị viên đã có chứng chỉ CCNA Voice.                    
 
 Các kỳ thi cần thiết để có thể lấy chứng chỉ CCNP Voice là:
 • 642-437 Cvoice v8.0: Implementing Cisco Voice Communications and QoS Implementing Cisco Unified Communications
 • 642-447 CIPT1 v8.0: Implementing Cisco Unified Communications Part 1
 • 642-457 CIPT2 v8.0: Implementing Cisco Unified Communications Part 2
 • 642-427 Tvoice v8.0: Troubleshooting Cisco Unified Communications
 • 642-467 CAPPS v8.0: Integrating Cisco Unified Communications Applications Exams]
Cisco Certified Wireless Professional (CCNP Wireless)
 

Chứng chỉ CCNP Wireless là chứng nhận bao gồm tất cả các khía cạnh của nguyên tắc và lý thuyết mạng không dây.
 
Để đạt được chứng nhận này, thí sinh cần phải vượt qua 4 bài thi liên quan các lĩnh vực Wireless Site Survey, Wireless Voice Networks, Wireless Mobility Services, Wireless Security, và phải có chứng chỉ CCNA Wireless còn hiệu lực. Các kỳ thi cần thiết cho việc cấp chứng chỉ CCNP Wireless là:
 • 642-731 CUWSS: Conducting Cisco Unified Wireless Site Survey (CUWSS)
 • 642-741 IUWVN: Implementing Cisco Unified Wireless Voice Networks (IUWVN)
 • 642-746 IUWMS: Implementing Cisco Unified Wireless Mobility Services (IUWMS)
 • 642-736 IAUWS: Implementing Advanced Cisco Unified Wireless Security (IAUWS)