Home » Testing Centre » Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ nhập môn và chuyên viên mạng

Title

Hệ thống chứng chỉ Cisco - Cấp độ nhập môn và chuyên viên mạng

Hai cấp độ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp của Cisco là Kỹ thuật viên mạng Cisco cấp độ nhập môn và chuyên viên mạng Cisco

 

Chứng chỉ cấp độ nhập môn
 
Kỹ thuật viên mạng Cisco cấp độ Nhập môn (Cisco Certified Entry Networking Technician)
 
Đây là cấp độ kỹ sư mạng thấp nhất của theo bậc thang chứng chỉ Cisco,CCENT (Cisco Certified Entry Networking Technician). CCENT bao gồm các kiến thức mạng cơ bản. Nó có phù hợp với mục cấp các vị trí hỗ trợ mạng đơn giản. Người đạt CCENT có thể cài đặt, quản lý, duy trì và khắc phục sự cố một mạng lưới doanh nghiệp nhỏ, bao gồm cả an ninh mạng cơ bản. CCENT là bước đầu tiên hướng đến chứng chỉ cao hơn là CCNA.
 
Để đạt được chứng chỉCCENT, thí sinh phải vượt qua bài thi  Interconnecting Cisco Networking Devices Phần 1 (ICND1) (640-822).
 
Cấp độ Chuyên viên mạng
 
Chứng chỉ cấp độ chuyên viên mạng CCNA là cấp độ thứ 2 trong 5 cấp độ chứng chỉ của Cisco. Cấp độ này chia tất cả các chứng chỉ Cisco thành các con đường khác nhau với những mục đích cụ thể.
CCNA (Cisco Certified Network Associate)

Người đạt chứng chỉ CCNA có khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành, và khắc phục sự cố tại các doanh nghiệp với quy mô trung bình tại cấp router doanh nghiệp và hệ thống mạch (switching). Cấp độ này cũng bao gồm việc thiết kế và thẩm tra thực hiện kết nối đến các chi nhánh xa thông qua mạng WAN. Chương trình CCNA mới còn đào tạo cơ bản về việc giảm thiểu các mối đe dọa an ninh mạng, giới thiệu về mạng không dây và thoại.
 
Chứng chỉ CCNA có thể đạt được khi người thi vượt qua hai kỳ thi ICND1 và ICND2 với mã thi tương ứng là  640-816 và  640-822. Tuy nhiên, thí sinh có thể đạt được chứng chỉ CCNA bằng cách thi qua cả hai kỳ thi nói trên hoặc chỉ với 1 kỳ thi tổng hợp mã số CCNA 640-802.
 
Các kỳ thi được thực hiện bởi trung tâm khảo thí ủy quyền với chi phí cho mỗi ICND1 hoặc ICND2, hay lệ phí thi cho các kỳ thi CCNA tổng hợp...
 
Các con đường để đạt chứng chỉ CCNA
 
Ở cấp độ CCNA, người đạt được chứng chỉ CCNA còn được cấp các chứng chỉ chuyên về công nghệ cụ thể. Điều này đòi hỏi một cá nhân phải vượt qua và duy trì chứng chỉ CCNA.
 

CCNA Security

CCNA Security chứng nhậnkiến thức về cơ sở hạ tầng bảo mật, các mối đe dọa và các lỗ hổng với các mạng. Chứng chỉ này cũng xác thực các kiến thức, kỹ năng giảm nhẹ và phòng tránh các mối đe dọa. Các kỹ năng bao gồm cài đặt, xử lý sự cố và giám sát các thiết bị mạng để duy trì tính toàn vẹn, bảo mật, và tính sẵn sàng của dữ liệu cũng như các thiết bị. Chứng chỉ này có thể đạt được bằng cách vượt qua kỳ thi IINS 640-553 (Implementing Cisco IOS Network Security, or IINS).

 

CCNA Voice

 

Chứng chỉ Cisco CCNA Voice xác nhận người sở hữu chứng chỉ này có đầy đủ các kỹ năng cần  thiết cho vai trò công việc chuyên môn trong công nghệ thoại chẳng hạn như quản trị công nghệ thoại, kỹ sư âm thanh, và quản lý thoại.

Chứng chỉ CCNA Voice cũng liên quan đến việc thực hiện Truyền thông Hợp nhất của Cisco (Cisco IOS Unified Communications). Chứng chỉ sẽ xác nhận kỹ năng của bạn trong các công nghệ VoIP như IP PBX, điện thoại IP, điện thoại, điều khiển cuộc gọi, và các giải pháp thư  thoại. Các học viên của chương trình này cũng được tiếp cận với Cisco IOS Unified Communications về các kiến trúc và thiết kế di động bao phủ, tính sẵn sàng, và các ứng dụng TelePresence.         

 
Học viên có thể đạt được chứng chỉ CCNA Voice bằng cách thi qua kỳ thi 640-461 ICOMM V8.0 (Introducing Cisco Voice and Unified Communications Administration)
 
Chứng chỉ CCNA Wireless xác nhận các kiến thức của các chuyên gia trong việc hỗ trợ mạng LAN không dây của các Trợ lý mạng / Quản trị viên, chuyên gia hỗ trợ, và quản lý dự án không dây WLAN. Chứng chỉ CCNAWireless cũng chứng nhận khả năng triển khai mạng không dây Cisco Unified Wireless Networking Essentials
 
Người đạt chứng chỉ CCNA Wireless được xác nhận các kỹ năng trong việc thực hiện, cấu hình và hỗ trợ của mạng LAN không dây, đặc biệt các mạng sử dụng thiết bị Cisco. Học viên hoàn thành quá trình đào tạo của Cisco sẽ được cung cấp thông tin và các buổi thực hành để chuẩn bị cho cấu hình, giám sát và xử lý sự cố cơ bản của một mạng WLAN của Cisco trong các mạng SMB và Enterprise. Các tổ chức doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ có thể xác định năng lực nhân viên của họ có những kỹ năng cần thiết cho mạng không dây cơ bản trên một mạng WLAN của Cisco trong SMB và mạng doanh nghiệp sau khi nhân viên của họ hoàn thành chứng chỉ này.
 
Học viên có thể đạt được chứng chỉ CCNA Wireless bằng cách vượt qua kỳ thi  UWNE 640-721 (Implementing Cisco Unified Wireless Networking Essentials)
       
CCNA Routing & Switching
 
Chứng chỉ Routing & Switching CCNA xác nhận khả năng cài đặt, cấu hình, vận hành, và khắc phục sự cố các hệ thống mạng quy mô trung bình sử dụng định tuyến và chuyển mạch. Kỹ năng bao gồm việc kết nối đến các địa điểm xa thông qua mạng WAN, giảm thiểu các mối đe dọa an ninh cơ bản, và hiểu được các yêu cầu đối với truy cập mạng không dây.
 
Học viên có thể đạt được chứng chỉ CCNA này bằng cách vượt qua 2 kỳ thi 640-822 ICND1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1) và 640-816 ICND2 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 2) hoặc chỉ với một kỳ thi CCNA tổng hợp 640-802.
 
CCNA Service Provider Operations
 
Chứng chỉ CCNA về hoạt động của nhà Cung cấp dịch vụ xác nhận kiến thức cơ bản và kỹ năng trong một môi trường xử lý sự cố trong pham vị nhà cung cấp dịch vụ với lớp cơ sở hạ tầng IP NGN lõi.
 
Học viên có thể đạt được chứng chỉ CCNA này bằng cách vượt qua 2 kỳ thi 640-822 ICND1 (Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1) và 640-760 SSPO (Supporting Cisco Service Provider IP NGN Operations (SSPO)), hoặc 640-760 SSPO (Supporting Cisco Service Provider IP NGN Operations (SSPO)) cùng với bất kỳ chứng chỉ CCNA nào mà người thi đã đạt được mà vẫn còn hiệu lực
 

CCDA (Cisco Certified Design Associate)

Người có chứng chỉ CCDA được chứng nhận có thể thiết kế các mạng chuyển mạch hay định tuyến mạng của mạng LAN, WAN, và dịch vụ băng thông rộng.
 
Học viên không yêu cầu phải đạt được một CCNA nào trước đó để có thể tham dự kỳ thi CCDA (640-863 DESGN), nhưng Cisco cũng khuyên các thí sinh nên làm quen với các tài liệu CCNA, cũng như các kiến thức trong BCMSN (Switching) về mạng LAN của Cisco.