Home » Training » Customer Management Skills

Title

Customer Management Skills
Trong kinh doanh hiện đại ngày nay, để không ngừng phát triển và giữ vững mạng lưới khách hàng, các doanh nghiệp phải đối mặt thường xuyên với việc tìm khách hàng mới, xây dựng lòng trung thành với khách hàng cũ. Công tác chăm sóc khách hàng và quản lý khách hàng ngày càng được đề cao. Tuy nhiên làm thế nào để tiếp cận và xây dựng lòng trung thành của khách hàng chiến lược đối với mỗi doanh nghiệp – là vấn đề quan trọng mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng quan tâm. Khóa đào tạo “Kỹ năng Quản lý khách hàng” sẽ giúp học viên/doanh nghiệp xay dựng mục tiêu kinh doanh thông minh, tạo lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, hiểu rõ khách hàng của mình đồng thời nân gcao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Phát triển kinh doanh (Business Development)

 • Lý thuyết “Cá nhanh ăn cá chậm” và “Cá lớn nuốt cá bé”

         Thực trạng kinh doanh dịch vụ ở VN
 

 • Chiến lược phát triển kinh doanh
  • Các loại chiến lược phát triển kinh doanh
  • Điều kiện để thực hiện từng loại chiến lược phát triển thị trường

 

 • Xây dựng mục tiêu kinh doanh SMART
 • Cách thực hiện từng hình thức phát triển thị trường
 • Ma trận hoạt động phát triển thị trường theo 4P của Marketing mix
 • Phân nhóm khách hàng
 • Ý nghĩa và chiến lược với từng nhóm khách hàng

 
Quản lý quan hệ với khách hàng

 • Khái niệm khách hàng
 • Trận chiến tranh dành khách hàng trong thực tế kinh doanh hiện nay tại VN
 • Vị thế của khách hàng trong kinh doanh ngày hôm nay
 • Ai cần ai hơn: Phân tích cạnh tranh và lợi thế tương đối giữa khách hàng và nhà cung cấp
 • Pareto 80/20
 • Phân loại khách hàng è Cách tiếp cận trong quản lý từng nhóm khách hàng
 • Các hình thức duy trì quan hệ thường xuyên với khách hàng
 • Mô hình và triển khai các chương trình chăm sóc khách hàng
 • Tạo cảm xúc thay cho lợi ích từ sản phẩm/ dịch vụ (Emotion Selling not Product Function Selling)

 
Phân tích thực tế hoạt động phát triển kinh doanh qua quản lý khách hàng cũ của VNA

 • Đánh giá hoạt động phát triển kinh doanh hiện tại của VNA
 • Mục tiêu & chiến lược
 • Chương trình hành động
 • Đánh giá hiện trạng việc quản lý khách hàng
 • Mục tiêu & kế hoạch
 • Chương trình hành động

 
Phục vụ và chăm sóc khách hàng (Customer care) để bán hàng

 • Tạo khác biệt qua sự chăm sóc khách hàng chu đáo
 • Phục vụ khách hàng tổ chức (organizational) và khách hàng cá nhân (individual)
 • Kỹ năng khai thác các mong đợi của khách hàng
 • Thỏa mãn các mong đợi của khách hàng
 • Khai thác thông tin từ khách hàng
Updating ....