Home » Training » Juniper Networks cơ bản

Title

Juniper Networks cơ bản
Khóa học Basic Juniper Network cung cấp cho học viên cái nhìn tổng quát về kiến trúc mạng và hệ thống chứng chỉ của Juniper. Hiểu biết rõ về thiết bị và cách thiết lập cấu hình trên các thiết bị nền tảng của Juniper.

 


Qua khóa học này, học viên sẽ có khả năng:

 • Hiểu được  kiến trúc tổng thể  về nền tảng phần cứng của hệ thống Juniper
 • Khả năng setup, nâng cấp  phần mềm cho một hệ thống mạng có thiết bị Juniper.
 • Khả năng thiết lập cấu hình và xử lý routing trên thiết bị Juniper.
 • Khả năng thiết lập hệ  thống lab Juniper.
 • Khả năng tiếp cận và khai thác các tài nguyên của Juniper phục vụ cho quá trình làm việc và nghiên cứu
 • Những người có nhu cầu tìm hiểu về  hệ thống mạng Juniper
 • Những người đang làm trong môi trường có liên quan đến thiết bị Juniper
 • Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính.
 • Có hiểu biết cơ bản về định tuyến, về hoạt động của các giao thức như RIP, OSPF..

Module 1: 

 • Giới thiệu qua về hệ thống chứng chỉ của Juniper
 • Giới thiệu về kiến trúc phần cứng và hệ điều hành Junos của Juniper
 • Giới thiệu tổng qua về cấu trúc các lệnh  cơ bản trong hệ điều hành Junos

 

Module 2:

 • Thiết lập cấu hình cơ bản của thiết bị mạng Juniper
 • Cài đặt, nâng cấp, bảo trì hệ thống mạng Juniper

 

Module 3:

 • Giới thiệu các loại Interface của Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình các loại interface phổ biến trong mạng Juniper
 • Giới thiệu về kiến trúc Logical Router trong thiết bị Juniper

 

Module 4:

 • Giới thiệu về kiến trúc bảng định tuyến của Juniper
 • Giới thiệu về Routing Policy của Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình Static Route của Juniper

 

Module 5:

 • Hướng dẫn cấu hình giao thức RIP , OSPF trên mạng Juniper
 • Hướng dẫn cấu hình Filter Route trên mạng Juniper
Updating ....