Home » Training » Microsoft Exchange Server 2016

Title

Microsoft Exchange Server 2016
Nhu cầu liên hệ trao đổi thông tin qua email là nhu cầu cần thiết và thiết yếu. Hiện nay vẫn còn rất nhiều doanh nghiệp sử dụng hệ thống email miễn phí hoặc hệ thống email chưa đáp ứng hết nhu cầu sử dụng. Điều này gây ảnh hưởng đến hiệu suất công việc và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp. Và như thế cần có 1 hệ thống mail nội bộ đáp ứng đầy đủ những yêu cầu khắt khe và nhanh chóng của các doanh nghiệp đang trên đà phát triển.
 

Microsoft đã phát triển và xây dựng phần mềm thư điện tử Microsoft Exchange Server 2016 nhằm đem lại sự tiện ích cũng như đáp ứng đẩy đủ các yêu cầu khắt khe của các công ty hay doanh nghiệp lớn. Với ưu điểm là dễ quản trị, hỗ trợ nhiều tính năng bảo mật và có độ tin cậy cao. Hệ thống Mail Exchange Server 2016 được tích hợp thêm nhiều tính năng bảo đảm an toàn cho hệ thống như chống spam, virus hiệu quả cũng như tích hợp thêm các tính năng như người quản trị có thể dùng Script sử dụng Exchange Management Shell. Sử dụng Microsoft Exchange Server 2016 giúp ta có thể truy cập E-mail, voice mail, calendar… cũng như các sự truy cập đa dạng khác từ các thiết bị di động tích hợp hệ thống Mail ở khắp mọi nơi.
 

Không giống như một số phiên bản Exchange Server trước, Microsoft Exchange server 2016 dễ triển khai. Tất cả được thay đổi trong Exchange Server 2016, những Role-based Setup Wizard mới, cho phép bạn có thể triển khai các Role Server riêng biệt. Dựa vào các Server Role-based mới,người quản trị có thể chọn Server Role mà muốn cài đặt tuỳ theo nhu cầu.

Thời lượng: 30h


MỤC TIÊU KHÓA HỌC

 • Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể:
 • Triển khai và quản lý Exchange Server 2016.
 • Lập kế hoạch và cấu hình vai trò máy chủ Mailbox.
 • Quản lý các đối tượng người nhận, chính sách địa chỉ và danh sách địa chỉ trong Exchange Server 2016.
 • Lập kế hoạch và thực hiện các vai trò máy chủ Client Access trong Exchange Server 2016.
 • Lên kế hoạch bảo mật và cấu hình Microsoft Outlook Web App cũng như tin nhắn di động bằng cách sử dụng máy chủ Client Access.
 • Hiểu và quản lý có sẵn máy chủ Client Access trong Exchange Sever 2016.
 • Lên kế hoạch giảm thiểu rủi ro, thực hiện sao lưu và phục hồi cho Exchange Server 2016.
 • Lên kế hoạch và cấu hình traffic tại một Server 2016 Exchange.
 • Các tùy chọn bảo mật tin nhắn. Lập kế hoạch, thực hiện giải pháp chống virus, giải pháp chống thư rác.
 • Quyền cấu hình và bảo mật Exchange Server 2016.
 • Theo dõi, duy trì và khắc phục sự cố môi trường Exchange Server 2016.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các chuyên viên Hệ thống, các Quản trị Hệ thống và Mạng mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng áp dụng Triển khai hệ thống thư điện tử.
 • Những người muốn tìm hiểu về Exchange Server 2016.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, IT Helpdesk, hoặc kĩ sư quản trị hệ thống..
 • Kiến thức và các kỹ năng cơ bản về Quản lý Hệ thống nắm vững các kỹ năng đã được học tại MCSA.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Các chuyên viên Hệ thống, các Quản trị Hệ thống và Mạng mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng áp dụng Triển khai hệ thống thư điện tử.
 • Những người muốn tìm hiểu về Exchange Server 2016.
 • Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, IT Helpdesk, hoặc kĩ sư quản trị hệ thống..
 • Kiến thức và các kỹ năng cơ bản về Quản lý Hệ thống nắm vững các kỹ năng đã được học tại MCSA.

NỘI DUNG KHÓA HỌC (11 module)

Module 1: Deploying Microsoft Exchange Server 2016

 • This module describes the key features and enhancements in Exchange Server 2016. The module also describes the deployment requirements and options for implementing Exchange Server 2016.
  • Lessons
   • Overview of Exchange Server 2016
   • Requirements and deployment options for Exchange Server 2016
  • Lab: Deploying Microsoft Exchange Server 2016
   • Evaluating requirements and prerequisites for an Exchange Server 2016 installation
   • Deploying Exchange Server 2016

Module 2: Managing Microsoft Exchange Server 2016 servers

 • This module describes the built-in management tools that you can use to manage maintain and maintain Exchange Server 2016. The module also explains the features and functionality of a Mailbox server role and procedures for configuring a Mailbox server.
  • Lessons
   • Exchange Server 2016 management
   • Overview of the Exchange 2016 Mailbox server
   • Configuring Mailbox servers
  • Lab: Configuring Mailbox servers
   • Creating and configuring mailbox databases

Module 3: Managing recipient objects

 • This module describes the types of recipient objects in Exchange Server 2016, and explains how to manage these objects. The module also describes how to manage address lists and policies on the Mailbox server role.
  • Lessons
   • Exchange Server 2016 recipients
   • Managing Exchange Server recipients
   • Configuring address lists and policies
  • Lab: Managing Exchange Server recipients and public folders
   • Managing recipients
   • Managing public folder mailboxes
  • Lab: Managing Exchange Server email address lists and policies
   • Managing email-address policies
   • Managing address lists and address book policies

Module 4: Managing Microsoft Exchange Server 2016 and recipient objects by using Exchange Management Shell

 • This module provides an overview of the Exchange Management Shell, and describes how to use it to manage Exchange Server 2016 configuration and recipient objects.
  • Lessons
   • Overview of the Exchange Management Shell
   • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell
   • Managing Exchange Server 2016 by using Exchange Management Shell scripts
  • Lab: Managing Exchange Server and recipient objects by using Exchange Management Shell
   • Using Exchange Management Shell to manage recipients
   • Using Exchange Management Shell to manage Exchange Server.

Module 5: Implementing client connectivity

 • This module describes how to configure and manage Client Access Services in Exchange Server 2016. The module also explains the options for configuring client connectivity, Microsoft Outlook on the web, and mobile messaging
  • Lessons
   • Configuring client access services in Exchange Server 2016
   • Managing client services
   • Client connectivity and publishing of Exchange Server 2016 services
   • Configuring Outlook on the web
   • Configuring mobile messaging on Exchange Server 2016
  • Lab: Deploying and configuring client access services on Exchange Server 2016
   • Configuring certificates for client access
   • Configuring client access options
   • Configuring custom MailTips
  • Lab: Deploying and configuring client access services on Exchange Server
   • Configuring Exchange Server 2016 for Outlook
   • Configuring Outlook on the web
   • Configuring Microsoft Exchange ActiveSync

Module 6: Managing high availability in Exchange Server 2016

 • This module describes the high availability options built into Exchange Server 2016. The module also explains how to configure high availability for Mailbox databases and Client Access services.
  • Lessons
   • High availability on Exchange Server 2016
   • Configuring highly available mailbox databases
   • Configuring high availability of Client Access services.
  • Lab: Implementing DAGs
   • Creating and configuring a database availability group
   • Lab: Implementing and testing high availability
   • Deploying a high availability solution for client access services
   • Testing the high availability configuration

Module 7: Implementing disaster recovery for Microsoft Exchange Server 2016

 • This module describes the backup and recovery options in Exchange Server 2016 and explains the factors you must consider when you use these options.
  • Lessons
   • Implementing Exchange Server 2016 backup
   • Implementing Exchange Server 2016 recovery
  • Lab: Backing up Exchange Server 2016
   • Backing up Exchange Server 2016
  • Lab: Implementing disaster recovery for Exchange Server 2016
   • Restoring Exchange Server 2016 data
   • Restore an Exchange Server DAG member (optional)

Module 8: Configuring and managing message transport

 • This module provides an overview of message transport, and describes how to configure message transport. The module also describes how to configure transport rules and DLP policies to manage message transport.
  • Lessons
   • Overview of message transport
   • Configuring message transport
   • Managing transport rules
  • Lab: Configuring message transport
   • Configuring message transport
   • Troubleshooting message delivery
   • Configuring a disclaimer transport rule
   • Configuring a DLP policy for financial data

Module 9: Configuring antivirus, antispam, and malware protection

 • This module describes the key features and functionality of an Edge Transport server role in Exchange Server 2016. The module also explains how to configure message security by implementing an antivirus and antispam solution.
  • Lessons
   • Deploying and managing an Edge Transport server for message security
   • Implementing an antivirus solution for Exchange Server 2016
   • Implementing an antispam solution for Exchange Server 2016
  • Lab: Configuring message security
   • Configuring and testing EdgeSync
   • Configuring antivirus, antispam, and malware protection features on Exchange Server 2016

Module 10: Monitoring and troubleshooting Microsoft Exchange Server 2016

 • This module describes how to monitor and troubleshoot Exchange Server 2016. The module explains how to collect and analyze performance data for various Exchange Server recipients and objects. The module also describes how to troubleshoot database issues, connectivity issues, and performance issues.
  • Lessons
   • Monitoring Exchange Server 2016
   • Troubleshooting Exchange Server 2016
  • Lab: Monitoring and troubleshooting Exchange Server 2016
   • Monitoring Exchange Server
   • Troubleshooting database availability
   • Troubleshooting client access services

Module 11: Securing and maintaining Exchange Server 2016

 • This module describes how to maintain and update an Exchange Server organization. The module explains how to plan and configure administrative security and administrative auditing in Exchange Server 2016.
  • Lessons
   • Securing Exchange Server with role-based access control (RBAC)
   • Configuring audit logging on Exchange Server 2016
   • Maintaining Exchange Server 2016
  • Lab: Securing and maintaining Exchange Server 2016
   • Configuring Exchange Server permissions
   • Configuring audit logging
   • Maintaining updates on Exchange Server 2016.
Updating ....