Home » Training » Professional Negotiation Skills

Title

Professional Negotiation Skills
Đàm phán trong kinh doanh luôn là nỗi lo lắng của rất nhiều người. Bí quyết thành công trong đàm phán của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, để có thể thành công, thuyết phục và thương thuyết một cách dễ dàng nhất trong các cuộc đàm phán, mỗi người cần có những hiểu biết nhất định về những quy luật trong đàm phán. Nhằm cung cấp cái nhìn tổng quan và trang bị cho học viên những giá trị cốt lõi, những điều nên biết trong đàm phán và thương lượng, từ tháng 9/2013, Học viện iPMAC giới thiệu tới các doanh nghiệp khóa học “ Kỹ năng đàm phán chuyên nghiệp”.

 


Updating ....
Updating ....
Updating ....

Tổng quát về đàm phán trong kinh doanh

 • Những yếu tố căn bản liên quan đến việc đàm phán
 • Những kỹ năng cần thiết của một người đàm phán hiệu quả
 • Các giai đoạn của một cuộc đàm phán win-win

 
Bước chuẩn bị

 • Những điều cần chuẩn bị trước khi đàm phán
 • Xác lập mục tiêu tối ưu và tối thiểu cho từng điểm đàm phán (LIM)
 • Xác định và thẩm định trước những điểm sẽ nhượng bộ và xác định những điểm sẽ đòi đối phương (Offerings and conditions)
 • Thu thập thông tin để xác lập vị trí đám phán của đối phương

 
Bước tạo khung cảnh (Establishing the Climate) 

 • Kỹ thuật đặt câu hỏi để xác định mục tiêu tối ưu và tối thiểu của đối phương
 • Những dấu hiệu có thể đoán được từ đối phương
 • Các loại câu hỏi trong lúc đàm phán

 
 Bước để xuất (Proposing)

 • Kỹ thuật đề xuất (cho mình) và tiếp nhận đề xuất của đối phương để đi đến một sự thoả thuận
 • Cách đáp lại những đề xuất không hợp lý của đối phương sao cho buổi đàm phán không đi đến ngõ cụt
 • Trình bày đề xuất sao cho đối phương dễ chấp nhận
 • Kỹ năng sang tạo để đưa ra những giải pháp thuận lợi cho cả hai bên (How to use creative thinking to develop options for mutual gain)
 • Trắc nghiệm những đề xuất của mình trước khi trình bày cho đối phương (Ways of testing your assumptions without making a commitment)

 
Kỹ năng thương lượng (The Skills of Bargaining) 

 • Thẩm định lại những nhượng bộ của mình trên quan điểm của đối phương (Valuing your concessions from the other side's point of view)
 • Những chiến lược nên sử dụng khi 2 bên đang trao đổi những nhượng bộ (Successful strategies when trading concessions)
 • Thương lượng để tạo trơn và tránh vào ngõ cụt (Using bargaining to build momentum and avoid deadlock)
 • Kỹ thuật dự đoán hướng đi của đối phương thông qua những điều họ nhượng bộ (Reading the other side's negotiating position from the pattern of their concessions)

 
Bước kết thúc (Closing)

 • Chọn thời điểm để kết thúc (Timing the close)
 • Kỹ thuật thử nghiệm để biệt rằng đối phương đã sẵn sàng kết thúc hay chưa (Ways of testing when the other side is ready to close)
 • Các kỹ thuật kết thúc khác nhau (Different types of closing techniques and how to use them)
 • Những điểm chính cần phải đề cập trong bản thoả thuận (Key points when writing up the agreement at the end of the negotiation)

 
Chiến lược đàm phán (Negotiation Strategies)

 • Các yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn chiến thuật đàm phán hợp lý (Key factors which effect the choice of the appropriate negotiation strategy)
 • 6 loại ưu thế trong đàm phán và khi nào nên sử dụng loại ưu thế nào (Six types of power in negotiations; how to recognize and use them)
 • Ưu thế sẽ ảnh hưỡng đến việc lựa chọn chiến lược như thế nào (How the balance of power influences the choice of strategy)

 
Chiến thuật đàm phán (Negotiation Tactics)

 • Một vài ví dụ về những chiến thuật (Examples of different types of tactics)
 • Sự dụng và ứng phó như thế nào đối với từng loại chiến thuật (How to use them; how to counter them)
 • Một số chiến thuật cần phải sử dụng khi mình ở thế yếu (Tactics that can be used when in a low power or weak negotiation position)

 
Đàm phán theo Nhóm (Team Negotiation)

 • Sự khác biệt giữa đàm phán một đối một và nhóm đối nhóm (The difference between one-to-one and team-to-team negotiations)
 • Vai trò của các thành viên trong nhóm (The different roles in a negotiating team and what each one does during the negotiation)
 • Chiến lược và kỹ thuật đàm phán theo nhóm (Team negotiation strategies and techniques)

 
Thực tập (Practical Exercises - Bringing it all Together)

 • Thực tập đàm phán – Role play (Practicing negotiating skills using role plays and exercises)
Updating ....