Home » Training » %name:raw

EPI

EPI là một trong những đơn vị hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ về tư vấn, đánh giá, cấp chứng nhận cho Data Center (Trung tâm Dữ liệu). Bên cạnh đó, các chương trình đào tạo và hệ thống chứng chỉ đào tạo của EPI cũng được đánh giá rất cao và có giá trị toàn cầu. Tại Việt Nam, iPMAC là đối tác đào tạo uỷ quyền của hãng EPI. Chính vì vậy, chúng tôi có đầy đủ năng lực để triển khai tất cả các khoá đào tạo của EPI tại Việt Nam.