Home » %name:raw

ECCouncil

ECCouncil (viết tắt của The International Council of E-commerce Consultants) là một tổ chức nghề nghiệp cung cấp các chương trình đào tạo và khảo thí trong lĩnh vực thương mại điện tử và bảo mật, an toàn thông tin. Tại Việt Nam, các chứng chỉ phổ biến nhất của ECCouncil phải kể đến chứng chỉ CEH (Certified Ethical Hacker) hay còn gọi là Hacker Mũ trắng; chứng chỉ CHFI (Certified Hacking Forensic Investigator) - Chuyên gia điều tra tội phạm máy tính; chứng chỉ ECSA (ECCouncil Certified Security Analyst) - Chuyên gia phân tích bảo mật, vv... Tại iPMAC, chúng tôi cung cấp đầy đủ các khóa học về an toàn thông tin theo chuẩn của ECCouncil. Giảng viên tại iPMAC, ngoài việc phải sở hữu các chứng chỉ ECCouncil có liên quan, họ đều là những chuyên gia bảo mật & an toàn thông tin nhiều năm kinh nghiệm, hiện đang công tác tại các Ngân hàng lớn, các công ty đầu ngành về viễn thông hay các Cơ quan chính phủ...Đồng thời, một số giảng viên đã đạt được chứng chỉ CEI - Certified EC-Council Instructor do chính EC-Council chứng nhận là Giảng viên ủy quyền của hãng.
Bên cạnh việc cung cấp các khóa học theo chuẩn của EC-Council tại Việt Nam, iPMAC còn là Trung tâm Khảo thí duy nhất của EC-Council, được phép tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ của EC-Council một cách độc lập tại phòng máy của IPMAC.
Thông tin đầy đủ về hệ thống chứng chỉ của EC-Council, vui lòng tham khảo tại đây