Trang chủ » News » Chế độ thực hành

Tiêu đề

Chế độ thực hành

Các bài lab chính khóa
Trong suốt  khóa học, thời gian  thực hành tại lab chiếm 40– 45% thời lượng đối với các khóa học quản trị mạng Cisco và 100% đối với khóa học Quản trị hệ thống của Microsoft. Các thiết bị phòng lab của iPMAC luôn sẵn sàng phục các bạn.

 

Lab 1  -  Configure Basiclly Router
Lab 2  -  Configuration Router
Lab 3  -  Configure Switching
Lab 4  -  Configure Static - Dynamic route
Lab 5  -  Configure RIP - IGRP
Lab 6  -  Configure OSPF & EIGRP
Lab 7  -  Inter VLAN Routing Configuration
Lab 8  -  Configure NAT và ACL
Lab 9  -  Frame Relay Configuration

 

Thực hành ngoài giờ - UNLIMITED
Ngoài thời gian thực hành chính khóa trên lớp, bạn có thể đăng ký thực hành thêm tại lab của iPMAC và thời gian làm lab không giới hạn thời lượng cũng như bạn sẽ không phải trả thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. Việc đăng ký làm lab ngoài giờ được kéo dài ngay cả khi khóa học bạn tham gia đã kết thúc. Bạn chỉ cần đăng ký trước với iPMAC qua các kênh thông tin như: đăng ký với giảng viên, tại phòng hành chính, qua điện thoại, e-mail...

 

LAB online
Bạn bận và không thể trực tiếp đến phòng lab của iPMAC để thực hành? Chỉ cần bạn có máy tính nối mạng, dù ở bất kỳ đâu bạn cũng vẫn có thể tiến hành bài lab của mình trên thiết bị của iPMAC nhờ sự hỗ trợ của hệ thống lab online.