Trang chủ » News » CISCO: Gia hạn hiệu lực cho các chứng chỉ hiện hành

Tiêu đề

CISCO: Gia hạn hiệu lực cho các chứng chỉ hiện hành

Cisco đã và đang tiến hành gia hạn hiệu lực cho các chứng chỉ đang còn thời hạn thêm sáu tháng (180 ngày) kể từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 để đối phó với đại dịch COVID-19. Danh mục chứng chỉ được gia hạn bao gồm tất cả các chứng chỉ Specialist, Associate, Professional, và Expert của Cisco và DevNet cũng như CCT và CCAr.

 

Vì vậy, ví dụ, nếu chứng chỉ còn thời hạn của bạn sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 3 năm 2020, theo cơ chế mới, chứng chỉ đó sẽ có giá trị cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Hay nói cách khác, phải đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 bạn mới cần. tham gia kỳ thi để có một chứng chỉ mới.

 

Ngày hết hạn của bạn sẽ tự động được gia hạn và bạn không cần thực hiện thêm bất cứ yêu cầu gì để hoàn thiện quy trình này. Bạn sẽ có thể kiểm tra trang quản lý chứng chỉ cá nhân của mình để xác thực ngày hết hạn mới trong vòng hai tuần tới.

 

Cisco hy vọng tiến trình gia hạn này sẽ cho bạn thêm thời gian để chứng nhận lại thông qua chương trình Đào tạo thường xuyên của chúng tôi, chương trình này vẫn mở cho tất cả các cá nhân được cấp chứng nhận bởi Cisco ở mọi cấp độ. Ngoài ra các chương trình Đào tạo thường xuyên đa cấp độ hiện đã có sẵn trên nền tảng trực tuyến. Xin lưu ý khi bạn tiến hành thi lại chứng chỉ, ngày chứng nhận mới của bạn sẽ là ba năm kể từ ngày bạn được cấp chứng chỉ mới.

 

Nguồn tin: https://learningnetwork.cisco.com/s/blogs/a0D3i00000360ZcEAI/were-extend...