Trang chủ » News » Hệ thống chứng chỉ CISCO có những thay đổi nào từ 2020?

Tiêu đề

Hệ thống chứng chỉ CISCO có những thay đổi nào từ 2020?

Dưới đây là thông tin cập nhật những thay đổi trong hệ thống chứng chỉ của CISCO

I. Chứng chỉ CCNA mới sẽ phát hành năm 2020

Tên môn: 200-301 CCNA: Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA)

 • CISCO sẽ bỏ toàn bộ các chứng chỉ dưới đây và chỉ đào tạo và tổ chức thi một chương trình CCNA duy nhất là 200-301

CCNA Cloud

CCNA Industrial

CCNA Collaboration

CCNA Routing and Switching

CCNA Cyber Ops

CCNA Security

CCNA Data Center

CCNA Service Provider

CCDA

CCNA Wireless

 • Không có yêu cầu bắt buôc nào cho việc thi chứng chỉ CCNA mới. Đây là chứng chỉ cơ bản và đâu tiên để bắt đầu chinh phục những chứng chỉ cao cấp hơn của CISCO

II. Chứng chỉ CCNP

Danh sách toàn bộ chứng chỉ CCNP như sau:

CCNP Enterprise

CCNP Security

CCNP Service Provider

CCNP Collaboration

CCNP Data Center

Cisco Certified DevNet Professional

 

 

Enterprise

Collaboration

Data Center

Security

Service Provider

DevNet

Concentration exams (Chọn 1 trong các bài thi trên)

300-410 ENARSI

300-415 ENSDWI

300-420 ENSLD

300-425 ENWLSD

300-430 ENWLSD

300-435 ENAUTO

300-810 CLICA

300-815 CLACCM

300-820 CLCEI

300-835 CLAUTO

300-610 DCID

300-615 DCIT

300-620 DCACI

300-625 DCSAN

300-635 DCAUTO

300-710 SNCF

300-715 SISE

300-720 SESA

300-725 SWSA

300-730 SVPN

300-735 SAUTO

300-510 SPRI

300-515 SPVI

300-535 SPAUTO

300-435 ENAUTO

300-835 CLAUTO

300-635 DCAUTO

300-535 SPAUTO

300-735 SAUTO

300-910 DEVOPS

300-915 DEVIOT

300-920 DEVWBX

Core exam – Bài thi chính thức

300-401 ENCOR

300-801 CLCOR

300-601 DCCOR

300-701 SCOR

300-501 SPCOR

300-901 DEVCOR

Để có được chứng chỉ CCNP phải pass bài thi (core exam) và 1 bài thi tùy chọn (concentration exam) tương ứng như trên

 

Chứng chỉ phố biến CCNP Routing and Switching trước kia sẽ được thay thế bằng chứng nhận CCNP Enterprise.

Trước đây, nếu chỉ thi 1 trong các course ví dụ của CCNP Routing and Switching thì chỉ có Score Report, thi đủ các course mới có chứng chỉ. Còn theo chính sách mới, ứng viên chỉ cần thi một course là core exam hoặc concentration exams ở trên là đã được cấp chứng chỉ Cisco Certified Specialist rồi.

Không có điều kiện bắt buộc nào cho việc thi CCNP -  đó là một thay đổi lớn. Nhưng về mặt cấu trúc bài thi vẫn giống như trước. Cần vượt qua bài thi chính (Core exam ) và một bài thi kèm (Concentration exams)  theo được liệt kê trên bảng trên để có được chứng chỉ CCNP.

Có thể thi bài kiểm tra CCNP chính thức (Core exam ) trước khi nhận bài kiểm tra Concentration exams sau đó hoặc ngược lại.

Những ứng viên đã thi 1 course của chứng chỉ CCNP cũ rồi thì hoàn toàn có thể chuyển đổi sang chứng chỉ mới tương đương được.

 

III. Chứng chỉ CCIE

Các cấp độ chứng chỉ của CCIE:

 • CCIE Enterprise Wireless
 • CCIE Enterprise Infrastructure
 • CCIE Security
 • CCIE Service Provider
 • CCIE Collaboration
 • CCIE Data Center

Những thay đổi trong bài thi:

 • Nâng cấp phiên bản của chứng chỉ:

Các chứng chỉ CCIE đã được nâng cấp thành phiên bản mới hơn

Chứng chỉ cũ

Chứng chỉ thay thế mới

CCIE Collaboration v2.0

CCIE Collaboration v3.0

CCIE Data Center v2.1

CCIE Data Center v3.0

CCIE Security v5.0

CCIE Security v6.0

CCIE Service Provider v4.1

CCIE Service Provider v5.0

CCIE Routing &Switching track

CCIE Enterprise Infrastructure

CCIE Wireless

CCIE Enterprise Wireless

 

 • Ngoài ra các chứng chỉ CCIE sau đã được bỏ

CCIE Routing & Switching v5.0

CCIE Wireless v3.1

 • Và chứng chỉ CCIE mới được giới thiệu

CCIE Enterprise Infrastructure.

CCIE Enterprise Wireless

Chứng chỉ CCIE Enterprise Infrastructure sẽ được thay thế cho CCIE Routing &Switching track

Chứng chỉ CCIE Enterprise Wireless thay thế cho CCIE Wireless

Chứng chỉ CCIE vẫn có hai cấp độ

Cấp độ đầu tiên bao gồm Bài kiểm tra CCIE được thực hiện tại Trung tâm Pearson VUE trong khi cấp độ thứ hai sẽ là bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm kéo dài 8 giờ trong đó thí sinh cần đến địa điểm Cisco Lab.

Điều duy nhất thay đổi ở đây là quá trình kiểm tra. Theo quy định cũ của CISCO, nếu ứng viên đã xóa bài kiểm tra lý thuyết CCIE, họ sẽ không nhận được bất kỳ chứng nhận hoặc công nhận nào, nhưng bây giờ khi các ứng viên đã xóa thi họ sẽ nhận được Huy hiệu Chứng nhận Chuyên gia.

Thay đổi trong bài Lab:

Cấu trúc của bài thi vẫn giữ nguyên tuy nhiên hình thức thi sẽ thay đổi

Hiện tại có 3 modun trong bài thi: viz, The Diagnostic Module, Troubleshooting Module, và Configuration Module nhưng từ năm 2020 sẽ chỉ còn 2 module là viz The Design Module (3 tiếng) và The Deploy, Operate and Optimize Module (5 tiếng).

 

IV. Chứng chỉ DevNet

Lần đầu tiên tiên tại Cisco, chứng chỉ DevNet được ra đời- Đây là chương trình nhằm để xác nhận các kỹ năng của các nhà phát triển phần mềm, kỹ sư DevOps, chuyên gia tự động hóa và các chuyên gia phần mềm khác. Chương trình xác nhận các kỹ năng kỹ thuật mới nổi cho một loại chuyên gia CNTT mới, trao quyền cho các tổ chức nắm bắt tiềm năng của các ứng dụng, tự động hóa và cơ sở hạ tầng cho mạng, Internet of Things (IoT), DevOps và Webex.

 • Có 4 cấp độ của chứng chỉ :

Cisco Certified DevNet Associate (CCNA-level)

Cisco Certified DevNet Specialist

Cisco Certified DevNet Professional (CCNP-level)

Cisco Certified DevNet Expert (CCIE-level) – Coming soon

Expert (CCIE-level)

Coming soon – Sẽ phát hành sớm

 

Professional

Bài thi kèm theo (concentration exam)

300-835 CLAUTO

Collaboration Solutions

300-635 DCAUTO

Data Center Solutions

300-435 ENAUTO

Enterprise Solutions

300-735 SAUTO

Security Solutions

300-535 SPAUTO

Service Provider Solutions

DEVOPS

300-910 DevOps

IoT

300-915 DEVIOT

Wireless

300-920 DEVWBX

 

Bài thi chính (core exam)

300-901 DEVCOR Developing Applications Using Cisco Core Platforms and APIs

 

Để có được chứng chỉ DevNet professional phải pass bài thi core exam và 1 bài thi concentration exam

Specialist

Để có được chứng chỉ DevNet Specialist thì cần pass 1 bài core exam hoặc 1 bài thi concentration exam ở trên

Associate

200-901 DEVASC Developing Applications and Automating Workflows using Cisco Core Platforms

                 

 

Không có yêu cầu bắt buộc nào cho việc thực hiện thi chứng chỉ.

 

V. Chính sách gia hạn chứng chỉ

Gia hạn chứng chỉ là việc quan trọng đối với bạn và nhà tuyển dụng -chứng tỏ việc luôn theo kịp các xu hướng công nghệ hiện tại và những kinh nghiệm bản thân được chứng chỉ công nhận. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, chính sách gia hạn chứng nhận của Cisco sẽ cung cấp nhiều cách lựa chọn thay thế linh hoạt để đáp ứng các yêu cầu gia hạn và tái chứng nhận chứng chỉ.

Những thay đổi bao gồm:

Tất cả các chứng chỉ sẽ có thời hạn ba năm

Chương trình đào tạo sẽ mở rộng các cấp độ của chứng chỉ CCNA, CCNP, CCIE

Thay vì việc thi lại chứng chỉ thì có thể gia hạn bằng cách hoàn thành việc tích lũy điểm được gọi là Continous Education thể hiện trong bảng dưới đây:

 

Các cấp độ

Thời hạn

(Số năm)

Đạt một trong số yêu cầu sau

Chương trình giáo dục thường xuyên

Số điểm cần tích lũy (Continous Education)

 Associate

3

1. Thi lại chứng chỉ Associate

2. Thi một trong những chứng chỉ của CCNP

3. Đạt được bài thi CCIE lab

None

30 CE

Specialist

 

3

1. Thi một trong những chứng chỉ của CCNP

2. Đạt được bài thi CCIE lab

None

40 CE

Professional

3

1. Đạt được 2 chứng chỉ trong hệ thống CCNP

2. Đạt được bài thi CCIE lab

Pass 1 bài thi professional concentration và có 40 CE

80 CE

CCIE

3

1. Đạt được bất kỳ một chứng chỉ cấp chuyên gia bất kỳ

2. Đạt được bài thi CCIE lab

3. Vượt qua ba kỳ thi bất kỳ của Cấp độ chứng chỉ CCNP

1. Pass 1 bài thi chính và có 40 CE

2. Pass 2 bài professional concentration và có được 40 CE

3. Pass 1 professional concentration và có được 80 CE

120 CE

CCDE

3

1. Đạt được bất kỳ một chứng chỉ cấp chuyên gia bất kỳ

2. Đạt được bài thi CCIE lab

3. Vượt qua kỳ thi thực hành CCDE.

4. Vượt qua cuộc phỏng vấn của Cisco 5. Certified Architect (CCAr) VÀ đánh giá của hội đồng CCAr.

6. Vượt qua ba kỳ thi bất kỳ của Cấp độ chứng chỉ CCNP

1. Pass 1 bài thi chính và có 40 CE

2. Pass 2 bài professional concentration và có được 40 CE

3. Pass 1 professional concentration và có được 80 CE

120 CE

Architect

5

1. Chứng chỉ Cisco Certified Architect (CCAr) có giá trị trong 5 năm. CCAr sẽ vẫn được chứng nhận miễn là họ tiếp tục đóng góp để duy trì chương trình của Chứng chỉ Cisco Certified Architect. Thời hạn để hoàn thành việc duy trì chứng chỉ là 24 tháng trước thời hạn hết hạn.

           Những yêu cầu bao gồm:

- Đóng góp cho sự phát triển liên tục của chứng chỉ

Tham gia đáng kể vào việc tạo ra nội dung thi mới hoặc

+ Đánh giá / sàng lọc đáng kể nội dung hiện có hoặc

+ Sự tham gia vào định hướng tương lai của chứng chỉ

+ Tham gia với tư cách là giám khảo trong đánh giá ứng viên

None