Trang chủ » Node » Tại sao cần thi PMP và điều kiện để dự thi là gì?

Tiêu đề

Tại sao cần thi PMP và điều kiện để dự thi là gì?

Chứng chỉ PMP - Project Management Professional được đưa ra từ năm 1984 bởi Viện Quản lý Dự án, PMP là chứng chỉ quốc tế công nhận một người có tri thức và kỹ năng để dẫn dắt, quản lý project team để thực hiện project, chuyển giao kết quả đáp ứng theo yêu cầu ràng buộc của dự án. Tiêu chuẩn PMP yêu cầu người PM phải đạt trình độ expert trong hầu hết các Knowledge Area, có khả năng quản lý những dự án lớn. Để tưởng tượng mức độ lớn của dự án có thể so sánh tương đương với dự án có budget tính bằng đơn vị triệu USD trở lên, nhóm project team có thể lớn hơn 200 người làm việc ở nhiều quốc gia khác nhau…

 

Tại sao cần thi PMP?

Trước hết, PMP cần thiết vì nó phục vụ cho chính công việc của những người làm dự án, kể cả ở vị trí quản lý như PMO-Project Management Office staff, Project Manager hay

vị trí là một team member bình thường. PMP cung cấp tri thức và kỹ năng để thực hiện dự án. Người PM có thể áp dụng framework trong PMP vào việc điều hành dự án, thay đổi những cách làm không hiệu quả, nâng cao khả năng thành công của dự án. Project team member cũng có thể dùng kiến thức PMP để hiểu được các thuật ngữ, nắm được quy trình, process trong phát triển dự án, hỗ trợ PM quản lý dự án…

Ngoài ra, PMP là một thước đo quan trọng về motivation trong công việc. Người có trình độ đạt chuẩn quốc tế PMP luôn tự tin vào khả năng quản lý dự án của mình, làm việc theo chuẩn là giảm thiểu rủi ro. Người có chứng chỉ PMP luôn được đánh giá cao trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng và dưới ánh mắt sếp của họ, qua đó chế độ đãi ngộ cũng sẽ hơn những đồng nghiệp khác không có PMP. Ở các tin tuyển dụng cho vị trí PM, yêu cầu bắt buộc phải có PMP rất nhiều, hoặc nếu không thì người có chứng chỉ PMP cũng sẽ được đánh giá cao và dễ tìm được việc hơn những người không có.

 

Điều kiện dự thi

Để được dự thi PMP, bạn phải thỏa mãn được yêu cầu dự thi của PMI. Các yêu cầu được mô tả theo bảng dưới đây:

Nhóm

Trình độ

Giờ học

Số giờ làm Project tasks

Số năm kinh nghiệm

1

Cử nhân, Kỹ sư

35 giờ

4500 giờ

3 năm

2

Phổ thông

35 giờ

7500 giờ

5 năm

 

 

Trong đó:

 

Điều kiện về giờ học: là số giờ học về quản lý dự án bạn phải thực hiện trước khi thi PMP. Những giờ học này không phải tùy tiện tự học hay giáo viên riêng dậy mà chỉ được học ở những buổi seminar, sinh hoạt của PMI trên toàn thế giới hoặc học ở những trung tâm được PMI công nhận. Hãy xem thêm ở trang 8 của PMP Hand book để xem danh sách các chứng nhận giờ học mà PMI chấp nhận. Bạn có thể đăng ký học trực tuyến để lấy chứng nhận 35 giờ về quản lý dự án. Chứng nhận này sẽ được PMI verify khi bạn làm hồ sơ dự thi.

 

Điều kiện về kinh nghiệm làm project tasks: Project tasks là những công việc, process trong quản lý dự án theo tiêu chuẩn của PMP. Bạn phải chứng minh đã từng có từng đó giờ làm thực tế với những project task đó. Chẳng hạn như bạn đã có bằng cử nhân, bạn có đủ 3 năm kinh nghiệm làm quản lý dự án nhưng chỉ làm ở hai process group của dự án là initiating và closing chẳng hạn thì cũng không được chấp nhận. Khi làm thủ tục thi, bạn phải liệt kê đầy đủ bạn đã làm process A bao nhiêu giờ, process B bao nhiêu giờ cho từng dự án. Hệ thống sẽ tính tổng số giờ theo từng process và tham chiếu đến quy định chuẩn để quyết định bạn có đủ điều kiện dự thi hay không. Hãy xem thêm ở PMP Hand Book để biết thêm chi tiết.

 

Số năm kinh nghiệm: đó là số năm tối thiểu bạn đã làm ở vị trí quản lý dự án phân theo nhóm. Số năm kinh nghiệm được giới hạn trong một số năm gần đây. Nhóm cử nhân, kỹ sư yêu cầu 3 năm kinh nghiệm nhưng tính trong vòng 6 năm gần đây nhất. Nhóm phổ thông yêu cầu 5 năm kinh nghiệm, tính trong vòng 8 năm gần đây nhất.