Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAG03BA23/03/20194-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
LinuxG03L27/03/20194-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
LinuxG02L15/04/20192-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012G04MA09/04/20193-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
CCNAX 3.0G04A11/04/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9G02CE18/04/20193-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới CEHv10

Đăng ký
CCNP- SwitchG02PS27/03/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Full

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootG02PT30/03/20192-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Full

Đăng ký
CCNA Security v2.0G02SE09/03/2019714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
SQL Server 2012F07SQL03/04/20194-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký