Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAG02BA20/02/20194-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
CCNAX 3.0G01PR10/01/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxG01L17/01/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9G02CE25/02/20192-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới CEHv10

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootG02PT01/02/20192-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- SwitchG02PS18/02/20192-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNA Security v2.0G02SE09/02/2019714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012G02MA08/02/20192-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F07SQL13/02/20194-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký