Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAF07BA26/09/20184-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
CCNAX 3.0F09A17/10/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNAX 3.0F10A28/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxF09L13/09/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Còn chỗ

Đăng ký
LinuxF08L19/09/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F09CE21/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F09SE29/11/2018714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF09PT24/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- SwitchF08PS21/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F08MA24/09/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F07SQL26/09/20184-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM04/06/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký