Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAG03BA18/05/20194-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
LinuxG05L24/05/20192-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
MCSA 2012G04MA10/05/20193-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
CCNAX 3.0G05A09/05/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9G02CE13/05/20193-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới CEHv10

Đăng ký
CCNP- RouteG05PR17/05/20192-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Exchange 2010G05ME18/05/2019708:00 - 11:30

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới Exchange 2016

Đăng ký
CCNA Security v2.0G02SE18/05/2019714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
SQL Server 2012G05SQL15/05/20194-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký