Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready for BAL06BA21/06/20223-518:30 - 21:00

Offline (có kết hợp online)

Đăng ký
LinuxL07L12/07/20223-718:00 - 21:00

Offline (có kết hợp online)

Đăng ký
CCNA v1.0L06L23/06/20223-518:15 - 21:15

Offline (có kết hợp online)

Đăng ký
CompTIA Security+L06SEC18/06/2022713:30 - 17:30

Offline (có kết hợp online)

Đăng ký
Luyện thi PMPL07P14/07/20223-5-718:15 - 21:30

Offline (có kết hợp Online)

Thứ 3, 5: 18h15 - 21h30

Thứ 7: 13h30 - 17h00

Đăng ký
CEH v11L07P05/07/20223-518:15 - 21:15

Offline (có kết hợp online)

Đăng ký