Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready for BAH11BA20/11/20202-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxH11L25/11/20204-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2016H11MA27/11/20202-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNA v1.0H12A11/12/20202-618:15 - 21:15

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CompTIA Security+H11SEC19/12/2020713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Luyện thi PMPH12P23/12/20204-718:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Thứ 4: 18h - 21h30

Thứ 7: 13h30 - 17h00

Đăng ký
CEH v11H12CE24/12/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Microsoft AzureH09AZ26/12/2020708:00 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
H11EN31/12/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký