Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CompTIA Security+H07SEC04/07/2020713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready for BAH07BA06/07/20202-418:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
H07EN09/07/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2016H07MA17/07/20202-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNA v1.0H07A30/07/20203-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v10H07CE30/07/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxH07L31/07/20202-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
BA LeaderH08BAL01/08/2020708:00 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Luyện thi PMPH08P01/08/20204-718:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Thứ 4: 18h - 21h30

Thứ 7: 13h30 - 17h00

Đăng ký
Microsoft AzureH08AZ15/08/2020708:00 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký