Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
LinuxG07L31/07/20194-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
MCSA 2016G08MA19/08/20192-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
CCNAX 3.0G08A23/08/20192-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAG07BA29/07/20192-618:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h) - Thứ 7 (13h30-16h30)

Đăng ký
CEH v9G08CE01/08/20193-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới CEHv10

Đăng ký
CCNP- SwitchG07PS30/07/20193-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
SQL Server 2012G08SQL24/08/20194-718:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký