Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready For BAF11BA19/11/20184-718:00 - 21:00

Thứ 4 (18h-21h)

Thứ 7( 13h30-16h30)

Đăng ký
CCNAX 3.0F11A14/11/20184-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxF11L27/11/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F10CE12/11/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới CEHv10

Đăng ký
MCSA 2012F11MA22/11/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
CCNA Security v2.0F09SE29/11/2018714:00 - 18:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF09PT14/12/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- RouteF12PR30/11/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký