Trang chủ » Schedule


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CCNA v1.0H08A20/08/20203-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
Luyện thi PMPH08P29/08/20204-718:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Thứ 4: 18h - 21h30

Thứ 7: 13h30 - 17h00

Đăng ký
Phân Tích Nghiệp Vụ Cơ Bản - Ready for BAH09BA01/09/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxH09L18/09/20202-618:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2016H09MA19/09/20204-718:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
Microsoft AzureH09AZ19/09/2020708:00 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
BA LeaderH09BAL26/09/2020708:00 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v10H09CE29/09/20203-518:15 - 21:15

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký