Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CCNAX 3.0F06A14/06/20183-518:00 - 21:00Đăng ký
CCNAX 3.0F07A09/07/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A_MK26/06/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF05L24/05/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F05CE29/05/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F03SE30/06/2018713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF04PT29/05/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- SwitchF03PS29/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- RouteF06PR21/07/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F04MA21/06/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F03SQL02/01/20182-418:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM15/04/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký