Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CCNAX 3.0F03A01/03/20183-518:00 - 21:00Đăng ký
CCNAX 3.0F04A19/03/20182-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNAX 3.0F03A_MK26/04/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF03L24/03/20184-718:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
LinuxF04L05/04/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9F02CE16/03/20182-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0F03SE31/03/2018713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootF04PT26/04/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP- SwitchF03PS22/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
MCSA 2012F03MA20/03/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F03SQL02/05/20182-418:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM15/03/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký