Trang chủ >> Lịch học


Mã khóa họcTên lớpKhai giảngLịch họcThời gianGhi chú
CCNAX 3.0F01A12/01/20182-618:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
CCNAX 3.0E12A_MK15/01/20182-418:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Đăng ký
LinuxF01L09/01/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CEH v9E12CE06/02/20184-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

 

Đăng ký
CCNA Security v2.0E09SE17/03/2018713:30 - 17:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CCNP R&S v2.0 - TshootE02PT07/02/20184-719:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

Đăng ký
E10MA_MK25/01/20183-518:00 - 21:00

Cơ sở Minh Khai

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
MCSA 2012R2E12MA22/12/20172-618:00 - 21:00

Cơ sở Duy Tân

Phiên bản mới MCSA2016

Đăng ký
SQL Server 2012F02SQL24/01/20182-418:00 - 21:00

Cơ Sở Duy Tân

 

Đăng ký
VMware vSphere ICM v6.0F01VM25/01/20183-518:00 - 21:30

Cơ sở Duy Tân

Đăng ký
CDCP®E08CDCP14/04/20182-309:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

14-15/08/2017

Đăng ký
CDCP®E09CDCP18/12/20182-309:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

18-19/08/2017

Đăng ký
CDCP®E08CDFOM09/08/20174-5-609:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

9-11/08/2017

Đăng ký
CDFOM®E08CDFOM19/06/20184-5-609:00 - 17:00

Chương trình uỷ quyền chính hãng EPI

19-21/08/2017

Đăng ký