Trang chủ » Success Story » Giảng viên Nguyễn Đình Việt

Tiêu đề

Giảng viên Nguyễn Đình Việt

 

Nguyễn Đình Việt

 • Vị trí : Kỹ sư hệ thống - Giảng viên quản trị hệ thống Microsoft
 • Phòng: Tích hợp hệ thống - Công ty: ELCOM/Giảng viên iPMAC

 

Giới thiệu về giảng viên
Tốt nghiệp khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội.

 

Kinh nghiệm làm việc: 03 năm kinh nghiệm tham gia triển khai, tư vấn cho các nhà cung cấp dịch vụ như VMS MobilePhone, Vinaphone, Viettel;  các Bộ ban ngành như Bộ Công An, Bộ KH-ĐT… các Tập đoàn và Công ty lớn như Techcombank, AIC…

 

Kinh nghiệm giảng dạy: tham gia IPMAC từ năm 2008; đào tạo các khóa MCSA; MCSE; Exchange 2003/2007/2010, MCITP-SA

 

Chứng chỉ

 • Microsoft Certified Professional – MCP
 • Microsoft Certified Systems Administrator – MCSA
 • Microsoft Certified Systems Engineer – MCSE
 • Microsoft Certified Technology Specialist – MCTS
 • Microsoft Certified IT Professional - Server Administrator  -  MCITP-SA
 • Microsoft Certified IT Professional - Enterprise Administrator  -  MCITP-EA
 • Juniper Networks Certified Internet Specialist – JUNOS Security Track
 • Check Point Certified Security Administrator R70 – CPCSA

 

Kỹ năng

 • Microsoft Windows Server 2003/2003 R2
 • Microsoft Windows Server 2008/2008 R2
 • Microsoft Exchange Server 2003/2007/2010
 • Microsoft Firewall ISA 2006
 • Microsoft Forefront TMG 2010
 • Microsoft Sharepoint 2007/2010
 • Check Point Firewall
 • Fortinet Firewall
 • Citrix/F5 Network Load Balacing
 • IBM/HP/Dell/Cisco Server and Storage Configuration
 • Cisco/Nortel/Juniper Router & Switch