Trang chủ » Success Story » Giảng viên Phạm Anh Liêm

Tiêu đề

Giảng viên Phạm Anh Liêm

 

Phạm Anh Liêm

 • Vị trí: Giảng viên Hệ thống Linux
 • Công ty: HPT/iPMAC

 

Giới thiệu về giảng viên

 • Tốt nghiệp khoa Toán Ứng Dụng Đại Học Công Nghệ HN
 • Học viên trung tâm an ninh mạng VSEC
 • Học viên của khóa học thứ 29 của phương pháp tư duy sáng tạo Việt Nam
 • Tham gia giảng dạy khóa học LPI tại học viện mạng iPMAC từ tháng 8/2010

 

Chứng chỉ

 • IBM: IBM Power System Technical Support for AIX and Linux
 • EMC: EMC SE Acrreditation Consolidation
 • HP: HP-UX Certified System Engineer
 • Oracle Sun: Solaris Presales Specialist
 • VMware: VMware Technical Sales Professional, VMware vSphere Design

 

Kỹ năng

 • Có nhiều kinh nghiệm làm việc với hệ điều hành Windows (2000, XP, 2003) và Unix/Linux (IBM AIX, HP-UX, Red Hat Linux, Ubuntu Linux).
 • Có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai Storage Area Network (SAN cả FC và IP SAN - iSCSI) và các giải pháp sao lưu doanh nghiệp.
 • Kiến thức tốt về Network và bảo mật
 • Có thể lập trình C/ C++; C#