Trang chủ » Success Story » Giảng viên Vũ Minh Tâm

Tiêu đề

Giảng viên Vũ Minh Tâm

Vũ Minh Tâm

Công ty: Công ty Cổ phần VietNamNet Cộng/Giảng viên iPMAC

 

Giới thiệu về giảng viên

 • Kỹ sư Toán Công Nghệ- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 • Thạc sỹ khoa học chuyên Ngành Toán Công Nghệ- Đại học Bách Khoa Hà Nôi.

 

Kinh nghiệm làm việc: 04 năm trong lĩnh vực viễn thông di động (VAS, VAS IN, Portal)

 

Kinh nghiệm giảng dạy: Giảng dạy các khóa đào tạo luyện thi các chứng chỉ về Linux như LPIC, RHCE,... của học viện NIIT- IPMAC.

 

Chứng chỉ

 • LPIC 
 • RHCE

 

Kỹ năng

 • Cấu hình và kết nối hệ thống VAS IN của công ty với các mạng di động tại Việt Nam.
 • Thiết kế và phát triển hệ thống tính cước theo cơ chế MO và MT cho các dịch vụ VAS
 • Xây dựng và phát triển các trang web, portal các dịch vụ giải trí về âm nhac, blog trên
 • Internet
 • Tổ chức phát triển và xây dựng hệ thống kỹ thuật tòa soạn điện tử
 • Quản trị tất cả các hệ thống của công ty và của một số đơn vị đối tác trên các hệ điều
 • hành Linux, Window Server, Sun solaris
 • Xây dựng các hệ thống cân bằng tải website như oracle webcache, Haproxy, Squid