Trang chủ » Câu chuyện thành công
  Nguyễn Đình Việt Vị trí : Kỹ sư hệ thống - Giảng viên quản trị hệ thống Microsoft Phòng: Tích hợp hệ thống - Công ty: ELCOM/Giảng viên iPMAC   Giới...
  Phạm Anh Liêm Vị trí: Giảng viên Hệ thống Linux Công ty: HPT/iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa Toán Ứng Dụng Đại Học Công Nghệ...
  Nguyễn Thanh Bình Vị trí : Trưởng nhóm kỹ thuật - Phụ trách chương trình Linux LPI Công ty: ELCOM - iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp...
  Đoàn Trung Kiên Vị trí : Chuyên gia mạng Phụ trách chương trình Cisco tại iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa Điện Tử Viễn Thông- ĐHBK...
  Nguyễn Việt Anh Vị trí : Trưởng nhóm kỹ thuật/Quản trị dự án   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa CNTT- ĐHBK Hà Nội.   Kinh nghiệm làm việc...
  Nguyễn Tuấn Anh Vị trí : Trưởng phòng đào tạo lập trình viên quốc tế NIIT-iPMAC Nguyên quản trị dự án công ty FPT Software.   Giới thiệu về giảng...

Trang