Trang chủ » Câu chuyện thành công
Phó Đức Anh Vị trí : Giảng viên Cisco Công ty: iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa CNTH- Viện ĐH Mở Hà Nội.   Kinh nghiệm làm việc:...
Vũ Minh Tâm Công ty: Công ty Cổ phần VietNamNet Cộng/Giảng viên iPMAC   Giới thiệu về giảng viên Kỹ sư Toán Công Nghệ- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thạc...
Đỗ Đức Phong Vị trí : Trưởng ban An toàn Thông tin – Phòng Công nghệ Thông tin Công ty: VIETTEL NETWORK   Giới thiệu về giảng viên Tốt nghiệp khoa CNTT- ĐHBK...

Trang