Trang chủ » Góc công nghệ
Làm phân tích kinh doanh (phân tích nghiệp vụ) hơn một thập kỷ, tại một thời điểm nào đó trong sự nghiệp của mình, tôi nhận thấy rằng nhiều BA có kinh nghiệm thích làm việc một...
AWS là gì? Amazon Web Services (AWS) là nền tảng đám mây toàn diện và được sử dụng rộng rãi nhất, cung cấp trên 175 dịch vụ đầy đủ tính năng từ các trung tâm dữ liệu trên toàn...
Trong nhiều thập kỷ nay, kể từ khi thiết lập Khung kiến ​​thức Quản lý dự án - Project Management Body of Knowledge (PMBOK) năm 1987 thì Hướng dẫn Khung kiến ​​thức Quản lý dự án...
TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI CỦA CEH V11   Module 18: IoT và OT Hacking là một Module được sửa đổi hoàn toàn trong CEH v11, bao gồm OT hacking (khái niệm OT, các cuộc tấn...
Trong hai ngày 23-24/11/2017 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn, an ninh thông tin” theo Quyết định số 99/QĐ-TTg ngày 14/01/2014 của...
IBM (International Business Machines) là một tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia, bao gồm ứng dụng doanh nghiệp, middleware và hệ điều hành đến hệ thống máy tính, lưu trữ,...

Trang