Trang chủ » Technology Corner » Tổng quan hệ thống chứng chỉ Juniper

Tiêu đề

Tổng quan hệ thống chứng chỉ Juniper

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội nghệ nghiệp mới về mạng hoặc đang làm việc về các sản phẩm và dịch vụ Juniper Network thì việc sở hữu các chứng chỉ Juniper là một lợi thế.

Tập đoàn Juniper Networks thành lập từ năm 1996 bởi Pradeep Sindhu, hỗ trợ các công ty xây dựng hệ thống mạng bằng cách cung cấp sự kết hợp giữa thiết bị, dịch vụ mạng và hệ thống vận hành mạng riêng. Hệ thống chứng chỉ Juniper Networks sẽ hỗ trợ các chuyên gia và khách hàng sử dụng dịch vụ của tập đoàn này, gồm các cấp độ từ Chuyên viên đến Chuyên gia (Associate, Specialist, Professional và Expert).  Học viên sẽ phải tham dự các khóa đào tạo, các khóa huấn luyện tại các trung tâm đào tạo ủy quyền của Juniper trên toàn cầu để có kinh nghiệm thực tế với thiết bị Juniper- điều kiện để thi đạt chứng chỉ Juniper. 

 

Hệ thống chứng chỉ Juniper Networks 
Dựa trên các công nghệ, sản phẩm và dịch vụ, hệ thống chứng chỉ Juniper Networks (JNCP) gồm các lĩnh vực sau:

  • Service Provider Routing and Switching
  • Enterprise Routing and Switching
  • Junos Security
  • Junos Support
  • Product and Technology
  • Design

 

Chứng chỉ JNCIA-Junos 
Chứng chỉ Juniper Networks Certified Associate - Junos (JNCIA-Junos) ở cấp độ cơ bản đối với các kỹ sư mạng đã có kinh nghiệm cơ bản về Juniper Networks Junos OS, hiểu được nền tảng mạng, định tuyến và chuyển mạch. Đây là chứng chỉ điều kiện để đạt các chứng chỉ cấp độ nâng cao hơn: Specialist, Professional và Expert certs  về lĩnh vựcService Provider Routing and Switching, Enterprise Routing and Switching, và Junos Security.

Bài thi JN0-102 có giá $100, gồm 70 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian 90 phút. 

 

Chứng chỉ JNCP Enterprise Routing And Switching 
JNCP Enterprise Routing and Switching  là một phần của chứng chỉ Network Engineer, dành cho các cá nhân đã thành thạo về công nghệ mạng nói chung và  định tuyến và chuyển mạch mạng Juniper Networks doanh nghiệp nói riêng. Các cấp độ chứng chỉ trong lĩnh vực  JNCP Enterprise Routing and Switching như sau:

  • Juniper Networks Certified Associate - Junos (JNCIA-Junos)
  • Juniper Networks Certified Specialist Enterprise Routing and Switching (JNCIS-ENT)
  • Juniper Networks Certified Professional Enterprise Routing and Switching (JNCIP-ENT)
  • Juniper Networks Certified Expert Enterprise Routing and Switching (JNCIE-ENT)

Chứng chỉ Junos Security 
Hệ thống chứng chỉ Junos Security  gồm các cấp độ Associate, Specialist, Professional and Expert . Điều kiện bắt buộc đầu tiên phải đạt chứng chỉ chuyên viên JNCIA-Junos. Chi phí cho bài thi JN0-332 có giá $200 trong thời gian 90 phút, bao gồm 65 câu hỏi được tổ chức trên hệ thống thi của Pearson VUE.

 

Các cập độ của chứng chỉ Junos Security như sau:

Chứng chỉ Junos Service Provider Routing And Switching 

Tương tự như hệ thống chứng chỉ Enterprise Routing and Switching và Junos Security, các chứng chỉ Service Provider Routing and Switching cũng có các cấp độ Associate, Specialist, Professional và Expert. JNCIA-Junos là chứng chỉ mức cơ bản, từ đó các thí sinh có thể đạt chứng chỉ Juniper Networks Certified Internet Specialist (JNCIS-SP), tiếp đến là Juniper Networks Certified Internet Professional (JNCIP-SP) và cao nhất là Juniper Networks Certified Internet Expert (JNCIE-SP).

Chứng chỉ Junos Enterprise Routing And Switching Support 
Lĩnh vực Enterprise Routing and Switching Support chỉ có 1 chứng chỉ Juniper Networks Certified Support Professional (JNCSP-ENT). Chứng chỉ này công nhận các chuyên gia mạng có kinh nghiệm hỗ trợ các công nghệ định tuyến và chuyển mạch doanh nghiệp nâng cao vứi các thiết bị Junos và Junos OS.

 

Điều kiện để đạt chứng chỉ JNCSP-ENT là thí sinh phải có chứng chỉ JNCIP-ENT và vượt qua 2 bài thi: Junos Troubleshooting (JN0-691, 90phút, 65 câu hỏi, giá $200) và JNCSP-ENT Support Professional (JN0-694, 60 phút, 36 câu hỏi, giá100).

 

Chứng chỉ Junos Security Support 
Juniper Networks Certified Support Professional (JNCSP-SEC) là chứng chỉ duy nhất về Security Support của Juniper, công nhận các cá nhân có khả năng xử lý sự cố bảo mật về các thiết bị Junos.

 

Để đạt chứng chỉ này, thí sinh phải sở hữu chứng chỉ JNCIP-SEC và vượt qua 2 bài thi: Junos Troubleshooting (JN0-691, 90 phút, 65 câu hỏi, giá $200) và JNCSP-SEC Support Professional (JN0-696, 60 phút, 36 câu hỏi, giá $100).

 

Chứng chỉ Service Provider Routing And Switching Support 
Service Provider Routing and Switching Support chứng nhận các chuyên gia hỗ trợ mạng có khả năng xử lý sự cố định tuyến và chuyển mạch cung cấp dịch vụ liên quan đến các thiết bị  Junos, chỉ gồm 1 chứng chỉ duy nhất là: Juniper Networks Certified Support Professional (JNCSP-SP).

 

Yêu cầu bắt buộc là thí sinh phải đạt chứng chỉ JNCIP-SP, sau đó thi đạt 2 bài thi: Junos Troubleshooting (JN0-691, 90 phút, 65 câu hỏi,  giá $200) và JNCSP-SP Support Professional (JN0-692, 60 phút, 36 câu hỏi, giá $100).

 

Chứng chỉ Junos Product And Technology 
Product and Technology dành cho các chuyên gia sử dụng tường lửa Juniper và các sản phẩm mạng ảo cá nhân, cũng như QFabric.

 

Firewall/VPN có 1 chứng chỉ là Juniper Networks Certified Specialist FWV (JNCIS-FWV) – chứng nhân các kiến thức và kinh nghiệm trung cấp với các sản phẩm Juniper Firewall/VPN Series và phần mềm ScreenOS. Bài thi JN0-533 có giá $200, gồm 65 câu hỏi trong 90 trên hệ thống Pearson VUE.

 

QFabric chỉ có 1 chứng chỉ chuyên gia là Juniper Networks Certified Specialist QFabric (JNCIS-QF) dành cho các chuyên gia mạng có kiến thức trung cấp về triển khai, cấu hình và xử lý sự cố hệ thống Juniper Networks QFabric. Điều kiện bắt buộc là phải có chứng chỉ JNCIS-ENT và vượt qua bài thi JN0-370 có giá $200 gồm 70 câu hỏi trong thời gian 90 phút trên hệ thống Pearson VUE.

 

Chứng chỉ Juniper Design 
Juniper's Design  là lĩnh vực mới trong hệ thống chứng chỉ Juniper, gồm 2 chứng chỉ: Juniper Networks Design Associate (JNCDA) và Juniper Networks Certified Designed Specialist (JNCDS). Chứng chỉ JNCDS is gồm 2 lĩnh vực: Data Center (JNCDS-DC) hoặc WAN (JNCDS-WAN).

 

JNCDA là chứng chỉ nhập môn về thiết kế mạng,  là điều kiện bắt buộc cho chứng chỉ JNCDS-DC và JNCDS-WAN, có duy nhất bài thi JN0-1100) , gồm 65 câu hỏi trong thời gian 9, có giá $100 và tổ chức trên hệ thống Pearson VUE.

 

JNCDS-DC và JNCDS-WAN tập trung vào thực hành, lý thuyết và các nguyên tắc thiết kế mạng trong trung tâm dữ liệu hoăc môi trường WAN. Các bài thi (JNCDS-DC, JN0-1300 và JNCDS-WAN, JN0-1360) gồm 65 câu hỏi trong thời gian 90phút, giá  $200 tổ chức trên hệ thống Pearson VUE.