Trang chủ » Technology Corner » Top 5 chứng chỉ Ảo hóa được đánh giá cao nhất cho năm 2016

Tiêu đề

Top 5 chứng chỉ Ảo hóa được đánh giá cao nhất cho năm 2016

Trong thị trường việc làm công nghệ cạnh tranh ngày nay, Ảo hóa là kĩ năng CNTT cần phải có, kích thích sự bùng nổ công nghệ và điện toán đám mây. Các chuyên gia công nghệ thông tin có thể bắt đầu công nghệ “hot” này cùng với  top 5 chứng chỉ ảo hóa được đánh giá cao nhất cho năm 2016:

Bảng tổng hợp các chứng chỉ ảo hóa được các nhà tuyển dụng tìm kiếm nhiều nhất

 

1. Các chứng chỉ ảo hóa VMware
VMware thống trị thị trường ảo hóa và cung cấp một số lượng chứng chỉ có giá trị mà nhiều người mong muốn được sở hữu. Lộ trình thi chứng chỉ Ảo hóa Vmware của các phiên bản được thể hiện trong sơ đồ sau:

Lộ trình thi chứng chỉ version 5 và 6 của VMware năm 2015.

 

Tên chứng chỉ VMware Certified Professional 6 - Data Center Virtualization (VCP6-DCV)
Điều kiện tiên quyết/ Khóa học yêu cầu

Đối với những người chưa có chứng chỉ VCP:

 • Kinh nghiệm làm việc với vSphere 6 từ 6 tháng trở lên
 • Bài thi vSphere 6 Foundations Exam

 

Hoàn thành một trong các khóa học sau:

 • vSphere: Install, Configure, Manage [V6]
 • vSphere: Optimize & Scale [V6]
 • VMware vSphere: Bootcamp [V6]
 • VMware vSphere: Fast Track [V6]
 • VMware vSphere: Design and Deploy Fast Track [V6]
 • VMware vSphere: Troubleshooting [V6]
 • vSphere: Install, Configure, Manage [V6] On Demand
 • vSphere: Optimize and Scale [V6] On Demand (coming soon)

 

Các yêu cầu khác nhau phụ thuộc vào việc các khóa học bạn đã tham gia, chứng chỉ VMWare còn thời hạn hoặc chứng chỉ đã hết hạn.
 

Chi phí cho khóa học dao động từ $4,125-$7,145 USD 

Số bài thi Thi 2 core (với những người chưa có VCP): 
• vSphere 6 Foundations Exam 2V0-620 (65 câu hỏi, 90 phút,  điểm pass 300)
• VMware Certified Professional 6 – Data Center Virtualization Exam 2V0-621 (85 câu hỏi, 100 phút, điểm đỗ 300)
Bài thi được tổ chức trên hệ thống Pearson VUE
Lệ phí thi $120 USD cho kỳ thi cơ bản
$225 USD cho kỳ thi cấp độ chuyên gia 
(Lệ phí thi thay đổi theo địa phương)
Tham khảo https://mylearn.vmware.com/mgrReg/plan.cfm?plan=64178&ui=www_cert

 

2. Các Chứng chỉ ảo hóa Citrix
Với lịch sử phát triển lâu đời của máy chủ và dịch vụtruy cập từ xa, Citrix là đơn vị cung cấp công nghệ ảo hóa lâu đời trên thị trường.Citrix cung cấp ba chứng chỉ ảo hóa, bao gồm Citrix Certified Associate - Virtualization (CCA-V), Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V) và Citrix Certified Expert - Virtualization (CCE-V). Chứng chỉ này có giá trị trong ba năm, và các ứng cử viên cần phải phải vượt qua kỳ thi để nhận các chứng chỉ.Công nghệ của Citrix vô cùng phổ biến ở nhiều hoạt động của các trung tâm dữ liệu.

 

Tên chứng chỉ Citrix Certified Professional - Virtualization (CCP-V)
Điều kiện tiên quyết/ Khóa học yêu cầu Khuyến khích tham gia khóa học: CXD-300 Deploying App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6, học phí dao động từ $2,500 - $5,000 USD
Số bài thi 1 bài thi: 1Y0-301, Deploying Citrix XenDesktop 7.6 Solutions 
Lệ phí thi $300 USD
Tham khảo http://training.citrix.com/cms/index.php/certification/virtualization/

 

3. RHCVA: Red Hat Certified Virtualization Administrator 
Red Hat Certified Virtualization Administrator là chứng chỉ quan trọng khác thuộc một trong các chứng chỉ về ảo hóa,với  RHCVA được coi  là một trong các chứng chỉ  ủy quyền. Chứng chỉ này yêu cầu người học phải ngiên cứu qua hai cấp độ là RedHat Certified Enggineer (RHCE) và Red Hat Certified System Administrator (RHCSA).

 

Tên chứng chỉ Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)
Điều kiện tiên quyết/ khóa học yêu cầu
 • Kỹ năng ở trình độ RHCSA
 • Tham gia khóa học Red Hat Enterprise Virtualization Administration (RH318)  ($3,200 USD, 11 bài nếu học trên lớp; $2,720,10 bài nếu học  online)
Số bài thi EX318 -- Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) thời gian 3 tiếng
Lệ phí thi $600 USD 
Tham khảo www.redhat.com/training/certifications/rhcva

 

4. Cisco Unified Computing Specialist Certifications
Hai chứng chỉ vể ảo hóa đáng quan tâm là Cisco Data Center Unified Computing Design Specialist and the Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist.Các kỹ sư có chứng chỉ Design Specialist mà Cisco công nhận và xây dựng, người sẽ thiết kế và quy hoạch giải pháp từ đơn giản đến phức tạp việc ảo hóa data center. Các ứng viên muốn đạt chứng chỉ này cần phải thành thạo với Cisco Unified Computing System B và C Series, các hệ thông máy chủ, phần mềm ảo hóa cũng như trung tâm dữ liệu khác của Cisco.

Chuyên gia IT có chứng chỉ ủy quyền Support Specialist có thể triển khai một trung tâm dữ liệu ảo hóa dựa trên Cisco Unified Computing System.Các ứng viên cần nắm được cách vận hành Cisco Unified Computing System B and C Series, khắc phục sự cố và làm quen với các sản phẩm mới Cisco Nexus. 

 

Tên chứng chỉ Cisco Data Center Unified Computing Design Specialist
Điều kiện tiên quyết/ khóa học yêu cầu

Không yêu cầu nhưng khuyến khích tham gia khóa đào tạo:

 • Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD) v5.0
 • Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI) v5.0

 

Số bài thi Gồm có 2 bài thi:
 • Designing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCD), exam 642-998
 • Implementing Cisco Data Center Unified Computing (DCUCI), exam 642-999
Lệ phí thi $250 USD / bài thi
Tham khảo http://www.cisco.com/web/learning/certifications/specialist/dc/uc_design.html

 

5. MCSE: Private Cloud
Các giải pháp Microsoft Expert (MCSE) đã được thừa nhận trên phạm vi toàn cầu,chứng nhận Private Cloud, chuyên viên CNTT thuộc một số ngành như quản lý mạng, quản trị máy chủ và lập trình hệ thống. Để đạt được  chứng chỉ này, ứng viên cần phải có kỹ năng và chuyên môn cần thiết để thực hiện và quản lý các giải pháp đám mây nội bộ bằng cách sử dụng công nghệ Microsoft.

 

Tên chứng chỉ Cisco Data Center Unified Computing Support Specialist
Điều kiện tiên quyết/ khóa học yêu cầu

Khuyến khích tham gia các khóa đào tạo:

 • Installing and Configuring Windows Server 2012, Course 410 
 • Administering Windows Server 2012, Course 411 
 • Configuring Advanced Windows Server 2012 Services, Course 412 
 • Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012, Course 246
 • Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012, Course 247
Số bài thi

5 bài thi:

 • Installing and Configuring Windows Server 2012 (Exam 70-410) 
 • Administering Windows Server 2012 (Exam 70-411)
 • Configuring Advanced Windows Server 2012 (Exam 70-412) 
 • Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 (Exam 70-246)
 • Configuring and Deploying a Private Clouse with System Center 2012 (Exam 70-247)
Lệ phí thi $150 USD/ bài thi
Tham khảo www.microsoft.com/learning/en-us/private-cloud-certification.aspx

 

Ngoài các chứng chỉ ảo hóa được nêu trên, các bạn có thể tham khảo các chứng chỉ ảo hóa từ các hãng công nghệ khác như Oracle, IBM….