Trang chủ » Testing Centre » ACCA » Lệ phí và lịch thi ACCA - CAT trên máy tính (CBE) 2011

Tiêu đề

Lệ phí và lịch thi ACCA - CAT trên máy tính (CBE) 2011
iPMAC xin thông báo lệ phí và lịch thi các môn ACCA và CAT trên máy tính (CBE) trong năm 2011 như sau:
 
Stt
Môn thi
Lệ phí
1
ACCA Qualification
  F1 - Accountant in Business  
£57
  F2 - Financial Accounting  
£57
  F3 - Management Accounting
£57
2
Certified Accounting Technician
  T1 - Recording Financial Transaction    
£43
  T2 - Information for Management Control  
£43
  T3 - Maintaining Financial Records
£43
  T4 - Accounting for Cost
£43
3
Transitional Exams
  TT5 - Accountant in Business
£57
  TT6 - Financial Accounting
£57
  TT7 - Management Accounting
£57
 
Kể từ ngày 5/12/2011, các môn Foundations in Accountancy sẽ được cập nhật trên hệ thống thi và thay thế cho các môn CAT.