Trang chủ » Testing Centre » GMAT » Lưu ý về bài thi GMAT từ ngày 5/6/2012

Tiêu đề

Lưu ý về bài thi GMAT từ ngày 5/6/2012
Từ ngày 5/6/2012, phiên bản thế hệ 10 của bài thi GMAT sẽ được chính thức áp dụng. Bài thi mới sẽ có thời gian không đổi so với bài thi cũ. Điểm khác biệt duy nhất là bài thi mới đã bỏ bài viết luận thứ 2 kéo dài 30 phút và thay vào đó là phần thi lựa chọn Integrated Reasoning cũng kéo dài 30 phút.
 
Do yêu cầu kỹ thuật để chấm điểm phần thi Integrated Reasoning, thời gian để cung cấp bảng điểm chính thức sẽ kéo dài đến 20 ngày kể từ ngày thi thay vì 4-5 ngày như hiện tại. Do vậy, thí sinh phải thi ít nhất 20 ngày trước ngày hết hạn nộp bảng điểm.
 
Chủ đề Câu hỏi và trả lời
Analytical Writing Assessment
Bài thi của tôi chỉ gồm một bài viết phân tích, phần thứ hai ở đâu?
 
Từ 5/6/2012, bài thi GMAT chỉ có 1 câu hỏi viết luận: Phân tích một lập luận. Câu hỏi phân tích một vấn đề sẽ được thay bằng phần Integrated Reasoning.
 
Nghỉ
Có mấy lần nghỉ trong bài thi mới?
 
Bài thi mới bao gồm 2 lần nghỉ, mỗi lần 8 phút. Lần đầu tiên sau phần Integrated Reasoning và lần thứ hai sau phần Quantitative. Việc nghỉ giữa các phần thi là do thí sinh tùy chọn, thí sinh có thể lựa chọn không nghỉ cho 1 hoặc cả 2 lần.
 
Tôi không thấy có lần nghỉ sau bài viết Analytical Writing Assessment. Liệu tôi có thể nghỉ?
 
Bài thi mới bao gồm 2 lần nghỉ, mỗi lần 8 phút. Lần đầu tiên sau phần Integrated Reasoning và lần thứ hai sau phần Quantitative. Không có lần nghỉ sau bài Analytical Writing Assessment.
 
Liệu tôi có thể nghỉ sau bài luận hoặc sau mỗi phần thi?
 
Bạn có thể nghỉ bất cứ lúc nào bạn muốn. Tuy nhiên thời gian vẫn được tính và không có thời gian thêm cho mỗi phần bạn nghỉ. Để nghỉ, vui lòng giơ tay để được nhân viên khảo thí hỗ trợ.
 
Máy tính
Tôi nghe nói có một máy tính trong bài thi hiện tại. Tôi có thể tìm thấy nó ở đâu trong phần thi Quantitative?
 
Chỉ có 1 máy tính trong phần thi Integrated Reasoning.
 
Thay đổi câu trả lời
Tôi nghe nói rằng phần thi Integrated Reasoning sẽ không do máy tính điều chỉnh. Điều đó có nghĩa rằng tôi có thể thay đổi các câu trả lời trước khi kết thúc phần thi?
 
Một khi bạn nhập các câu trả lời cho mỗi câu hỏi và chuyển qua màn hình kế tiếp, bạn sẽ không thể quay trở lại màn hình trước để thay đổi các câu trả lời. Tuy nhiên, các câu trả lời trước sẽ không ảnh hưởng đến câu hỏi tiếp theo bạn nhận được.
 
Thời gian thi
Thời gian thi GMAT kéo dài bao lâu?
 
Bài thi GMAT kéo dài trong khoảng 4 giờ bao gồm nghỉ giữa các phần.
  • Analytical Writing Section – 1 bài viết– 30 phút
  • Integrated Reasoning – 12 câu hỏi (một vài câu có các phần khác – 30 phút
  • Quantitative – 37 câu hỏi – 75 phút
  • Verbal – 41 câu hỏi – 75 phút

 

Bảng điểm
Khi nào tôi nhận được bảng điểm chính thức
 
Bạn sẽ nhận được email trong vòng 20 ngày kể từ ngày thi, cung cấp cho bạn đường dẫn tới hệ thống báo điểm trực tuyến. Bạn sẽ phải sử dụng mã số trong bảng điểm không chính thức để truy cập vào bảng điểm chính thức này.
 
Bảng điểm không chính thức của tôi không bao gồm phần thi Integrated Reasoning. Khi nào tôi nhận được điểm của phần này?
 
Bảng điểm chính thức sẽ được công bố trong vòng 20 ngày kể từ ngày thi và nó sẽ bao gồm kết quả chính thức của tất cả các phần trong bài thi, bao gồm phần Integrated Reasoning. Bảng điểm không chính thức chỉ bao gồm phần thi Verbal, Quantitative và điểm tổng. Integrated Reasoning không được tính trong điểm tổng. 
 
Lần thi trước, tôi nhận được bảng điểm chính thức trong vài ngày. Liệu tôi có nhận được bảng điểm mới trong thời gian như vậy?
 
Bạn sẽ nhận được bảng điểm chính thức không sớm hơn 20 ngày kể từ ngày thi xong.
 
Bỏ qua câu hỏi hoặc phần thi
Nếu tôi bỏ qua một câu hỏi, liệu tôi có thể quay lại?
 
Bạn không thể bỏ qua 1 câu hỏi hoặc quay trở lại để thay đổi câu trả lời cho bất cứ phần nào của bài thi. Trong phần Integrated Reasoning, một khi bạn bỏ qua một màn hình, bạn có thể sẽ không quay trở lại để thay đổi câu trả lời cho phần thi trước.
 
Tôi đã thi GMAT trước đây. Liệu tôi có thể chỉ thi phần Integrated Reasoning hay không?
 
Bạn phải hoàn thành tất cả các phần của bài thi GMAT và các câu hỏi trong đó để nhận được bảng điểm.
 
Trường tôi nộp hồ sơ không yêu cầu phần thiIntegrated Reasoning. Tôi có thể bỏ qua phần này hay không?
 
Bạn phải hoàn thành tất cả các phần của bài thi GMAT và các câu hỏi trong đó để nhận được bảng điểm.