Kể từ tháng 4/2011, iPMAC chính thức được ACCA cấp quyền để trở thành Trung tâm tổ chức thi ACCA trên máy tính (ACCA Computer Based Examination Center – CBE). Sau thời gian thiết lập, cài đặt hệ...
CÁC MÔN THI ĐƯỢC PHÉP THI TẠI TRUNG TÂM CBE:   Exam Name Exam Title Available From Last Exam Date Current Certified...

Trang