Trang chủ » Testing Centre » Chứng chỉ CNTT
Chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là các chứng chỉ IT chuyên nghiệp cho các sản phẩm tập đoàn Cisco. Việc kiểm tra và lấy chứng chỉ Cisco được quản lý bởi Pearson VUE . Có năm mức độ cho chứng chỉ, đó là:...
  Thế hệ chứng chỉ Microsoft mới được thiết kế một cách cụ thể và gần gũi với thực tế công việc của mọi người hơn hệ thống chứng chỉ hiện tại. Hệ thống chứng chỉ mới nhấn mạnh vào các kỹ...
Hai cấp độ đầu tiên trong hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp của Cisco là Kỹ thuật viên mạng Cisco cấp độ nhập môn và chuyên viên mạng Cisco   Chứng chỉ cấp độ nhập môn   Kỹ thuật viên...
Cấp độ thứ ba trong Hệ thống chứng chỉ nghề nghiệp Cisco là cấp độ Professional (tạm dịch là Chuyên gia)   Cấp độ chứng chỉ Chuyên gia (Professional)   Chứng chỉ Cisco Certified Network...
Chứng chỉ cấp độ chuyên gia mạng Cisco cao cấp   Cisco Certified Design Expert (CCDE)   Chứng chỉ CCDE đánh giá các nguyên lý thiết kế cơ sở hạ tầng mạng nâng cao và các nguyên tắc cơ...
Theo thông báo mới của Microsoft, kể từ ngày 1/7/2011 Microsoft sẽ tăng lệ phí thi cụ thể như sau: Lệ phí thi dành cho sinh viên: Tăng 47% từ 30$ lên 44$ Lệ phí thi dành cho nhân viên: Tăng...

Trang