Trang chủ » Testing Centre » Giảm 50% lệ phí thi cho tất cả các bài thi Security của IBM

Tiêu đề

Giảm 50% lệ phí thi cho tất cả các bài thi Security của IBM

Từ nay cho đến hết 30/9/2016, IBM áp dụng chính sách giảm 50% lệ phí cho tất cả các bài thi Security của hãng. Chi tiết cụ thể như sau :

  • Thời gian áp dụng từ nay cho đến hết 30/09/2016
  • Các bài thi sẽ được tổ chức tại các trung tâm ủy quyền chính thức của Pearson VUE
  • Mã giảm giá : IBMSECURITY.

   

Lưu ý : Nếu trong 1 tháng, cả 2 lần thi, thí sinh đều trượt 1 môn thì sẽ phải chờ thêm 30 ngày để có thể đăng ký thi lần thứ 3. Do vậy, để có kết quả tốt ngay từ lần đầu tiên, trước khi đăng ký thi, các thí sinh nên:

  • Nắm được nội dung chính và các phần có liên quan đến bài thi
  • Xây dựng được kiến thức và kỹ năng nền tảng để có thể hiểu được các câu hỏi và yêu cầu của bài thi
  • Hiểu được mục tiêu của bài thi hướng tới
  • Tham khảo các câu hỏi mẫu

 

Mọi thắc mắc thí sinh có thể gửi về hòm mail certify@us.ibm.com. Hoặc liên hệ trực tiếp với phòng khảo thí trung tâm ủy quyền Pearson Vue tại IPMAC. Điện thoại (04) 37710668

 

Xem thêm : Danh mục các chứng chỉ Security của IBM

Test #

Test title

DM

NQ

PS

Certification title

C2150-197

IBM Security Identity Manager V6.0 Implementation

120

87

59

IBM Certified Deployment Professional - Security Identity Manager V6.0

C2150-201

Fundamentals of Applying IBM Security Systems Identity and Access Assurance

105

64

62

IBM Certified Solution Advisor - Security Systems Identity and Access Assurance

C2150-202

IBM Security Access Manager for Mobile V8.0 Implementation

105

70

57

IBM Certified Deployment Professional - Security Access Manager for Mobile V8.0

C2150-203

IBM Security Privileged Identity Manager V1.0.1.1 Implementation

60

46

50

IBM Certified Deployment Professional - Privileged Identity Manager V1.0.1.1

C2150-204

IBM Security Network Protection (XGS) V5.2 Implementation

90

40

56

IBM Certified Deployment Professional - Security Network Protection (XGS) V5.2

C2150-205

IBM Security Directory Integrator Implementation V7.2

90

60

55

IBM Certified Deployment Professional - Security Directory Integrator V7.2

C2150-206

IBM Security Directory Server V6.3.1 Implementation

90

61

67

IBM Certified Deployment Professional - Security Directory Server V6.3.1

C2150-210

IBM Security Identity Governance Fundamentals V5.1

90

47

58

IBM Certified Associate - Security Identity Governance V5.1

C2150-211

IBM Security AppScan DAST V9.0.1 Fundamentals

90

60

63

IBM Certified Associate - Security AppScan DAST V9.0.1

C2150-212

IBM Security AppScan SAST Source V9.0.1 Analysis Fundamentals

90

53

62

IBM Certified Associate Analyst - Security AppScan SAST Source V9.0.1

C2150-400

IBM Security Qradar SIEM Implementation v 7.2.1

90

65

62

IBM Certified Deployment Professional - Security QRadar SIEM V7.2.1

C2150-401

IBM Security Qradar QVM Implementation V7.2.1

90

46

64

IBM Certified Deployment Professional - Security Qradar QVM V7.2.1

C2150-500

IBM Security Dynamic and Static Applications V2 Fundamentals

120

57

58

IBM Certified Solution Advisor - Security Dynamic and Static Applications V2

C2150-508

IBM Endpoint Manager V9.0 Fundamentals

75

47

78

IBM Certified Associate - Endpoint Manager V9.0

C2150-521

IBM Endpoint Manager V9.2 Implementation

90

62

74

IBM Certified Deployment Professional - Endpoint Manager V9.2

C2150-522

IBM MobileFirst Protect V1 Fundamentals

90

62

71

IBM Certified Associate - MobileFirst Protect V1

IBM Certified Deployment Professional - MobileFirst Protect (SaaS) V1

C2150-600

IBM Security Trusteer Fraud Protection Fundamentals

60

30

69

IBM Certified Associate - Security Trusteer Fraud Protection

C2150-602

IBM Security Intelligence Solution Advisor V1

90

48

60

IBM Certified Solution Advisor - Security Intelligence V1

C2150-603

IBM MobileFirst Protect Cloud Extender and Enterprise Gateway V1 Integration

90

55

63

IBM Certified Integration Professional - MobileFirst Protect Cloud Extender and Enterprise Gateway V1

IBM Certified Deployment Professional - MobileFirst Protect (SaaS) V1

IBM Certified Deployment Professional - MaaS360 On-Premise V2.4

C2150-604

IBM Security SiteProtector System V3.1.1 Security Analysis

90

50

62

IBM Certified Analyst - Security SiteProtector System V3.1.1

C2150-605

IBM Security Trusteer Apex Advanced Malware Protection V1507 Administration

90

50

62

IBM Certified Associate Administrator - Security Trusteer Apex Advanced Malware Protection V1507

C2150-606

IBM Security Guardium V10.0 Administration

90

55

63

IBM Certified Administrator - Security Guardium V10.0

C2150-609

IBM Security Access Manager V9.0 Deployment

105

69

63

IBM Certified Deployment Professional - Security Access Manager V9.0

C2150-610

IBM Security Identity Governance and Intelligence V5.2 Deployment

90

50

58

IBM Certified Deployment Professional - Identity Governance and Intelligence V5.2

C2150-611

IBM Security AppScan Source Edition V9.0.3 Deployment

90

57

57

IBM Certified Deployment Professional - Security AppScan Source Edition V9.0.3

C2150-612

IBM Security QRadar SIEM V7.2.6 Associate Analyst

90

54

66

IBM Certified Associate Analyst - Security QRadar SIEM V7.2.6

C2150-613

IBM Security AppScan Enterprise Edition V9.0.3 Deployment

90

60

66

IBM Certified Deployment Professional - Security AppScan Enterprise Edition V9.0.3

C2150-615

IBM Security QRadar Vulnerability Manager V7.2.6 Deployment

90

55

60

IBM Certified Deployment Professional - Security QRadar Vulnerability Manager V7.2.6

C2150-616

IBM Security QRadar Risk Manager V7.2.6 Administration

120

60

61

IBM Certified Administrator - Security QRadar Risk Manager V7.2.6

C2150-619

IBM Security Network Protection V5.3.2 and IBM Security SiteProtector System V3.1.1 Associate Deployment

90

56

66

IBM Certified Associate Deployment Professional - Security Network Protection V5.3.2 and Security SiteProtector System V3.1.1

C2150-621

IBM MaaS360 On-Premise V2.4, Deployment

120

55

57

IBM Certified Deployment Professional - MaaS360 On-Premise V2.4