Trang chủ » Testing Centre » Hướng dẫn đăng ký dự thi các chứng chỉ của IIBA

Tiêu đề

Hướng dẫn đăng ký dự thi các chứng chỉ của IIBA

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI CÁC MÔN CỦA IIBA

Bước 1: Nộp đơn dự thi

Để nộp đơn dự thi chứng chỉ ECBA™, CCBA® hay CBAP®:

 1. Đảm bảo thí sinh đáp ứng các điều kiện đối với kỳ thi tham dự.
 2. Kỳ thi chứng chỉ CCBA®, or CBAP® yêu cầu 2 người tham chiếu chuyên môn xác nhận thí sinh phù hợp với việc thi chứng chỉ đó.  

LƯU Ý: Người tham chiếu được gửi mail 1 link tới một biểu mẫu yêu cầu hoàn thành. Việc nộp đơn sẽ bị treo cho đến khi người tham chiếu cung cấp tất cả các thông tin VÀ được đánh giá bởi IIBA.

 1. Hoàn thành đăng ký online.

LƯU Ý: Tên trong hồ sơ IIBA phải giống với tên trên Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước.

 1. Sau khi nộp đơn phải trả lệ phí nộp đơn.

LƯU Ý: Phí này không được hoàn trả hay chuyển đổi

 

Sau khi nhận được thanh toán, một email được gửi đến thí sinh cho biết đơn nộp đã “đã được chấp nhận” hoặc “trạng thái kiểm tra chờ phê duyệt”.

 

LƯU Ý: Nếu email đề cập trạng thái “trạng thái kiểm tra chờ phê duyệt” có nghĩa là việc nộp đơn sẽ được kiểm tra trong vòng 1 tháng. Chi tiết xem thêm tại trang Audits.

 

Nếu đơn được phê duyệt, thí sinh có tối đa 1 năm từ ngày nhaanjd dược email phê duyệt để tham dự kỳ thi. Trách nhiệm của thí sinh là đảm bảo đơn nộp không bị mất hiệu lực. Thí sinh có thể yêu cầu gia hạn đơn nộp, chỉ trong trường hợp khẩn cấp.

 

CÁC ĐIỀU KIỆN THAM DỰ:

Yêu cầu đối với ECBA

 • Có tối thiểu 21 giờ Phát triển chuyên môn trong 4 năm qua.
 • Đồng ý tuân thủ Quy tắc Ứng xử đạo đức và tiêu chuẩn nghề nghiệp (ECBA™ Code of Conduct)

Yêu cầu đối với CCBA

 • Có tối thiểu 3750 giờ kinh nghiệm làm vị trí BA phù hợp với BABOK® Guide trong 7 năm qua, trong đó:
  • Có tối thiểu 900 giờ ở mỗi trong hai trong số sáu lĩnh vực kiến thức hoặc tối thiểu 500 giờ trong mỗi bốn trong số sáu lĩnh vực kiến thức..
 • Có tối thiểu 21 giờ đào tạo Phát triển chuyên môn trong 4 năm qua.
 • Hai tham chiếu (1) từ người quản lý, khách hàng hoặc người nhận CBAP.
 • Đồng ý tuân thủ CCBA® Code of Conduct.

Các yêu cầu đối với CBAP 

 • Có tối thiểu 7500 giờ kinh nghiệm là vị trí BA phù hợp với BABOK® Guide trong 10 năm qua trong đó:
  • Có tối thiểu 900 giờ trong mỗi bốn trong số sáu lĩnh vực kiến thức.
 • Tối thiểu 35 giờ đào tạo phát triển chuyên môn trong bốn năm qua..
 • Hai tham chiếu từ người quản lý, khách hàng hoặc người nhận CBAP.
 • Đồng ý tuân thủ CBAP® Code of Conduct.

 

(1)Yêu cầu về tham chiếu chuyên môn

Để hoàn tất đơn đăng ký thi, thí sinh phải nhận được hai xác nhận tham chiếu từ người quản lý, khách hàng (nội bộ hoặc bên ngoài) hoặc người nhận CBAP®. Khi hai tài liệu tham chiếu được thêm vào đơn nộp của thí sinh, một e-mail từ IIBA được gửi với một liên kết đến một mẫu chứng thực. 

 

Các tài liệu tham chiếu cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 

 • Ít nhất một trong các tham chiếu phải là một liên lạc hiện tại.
 • Tất cả các tài liệu tham chiếu phải biết người nộp đơn trong ít nhất sáu tháng.
 • Người quản lý được xác định bởi IIBA là người chịu trách nhiệm cung cấp và đánh giá hiệu suất hàng năm của thí sinh.
 • Quản lý dự án không thể là người tham chiếu trừ khi họ cũng là người quản lý của người nộp đơn. Biểu mẫu tham chiếu phải chỉ rõ họ điền vào cả hai vai trò nếu không tham chiếu sẽ không đủ điều kiện.
 • Chỉ có hai tài liệu tham chiếu được đánh giá trong quá trình đánh giá đơn đăng ký.
 • Trách nhiệm của người nộp đơn là đảm bảo gửi các tài liệu tham chiếu theo form và thực hiện việc theo dõi cần thiết để nộp đăng ký thi.

 

Bước 2: Đăng ký thi

Để đăng ký bài thi, thí sinh phải có đơn nộp đã được chấp thuận và không quá hạn. Nếu thí sinh yêu cầu các điều kiện phòng thi đặc biệt, tham khảo phần yêu cầu đặc biệt.

LƯU Ý: Tên trên CMND phải đúng với tên trong email xác nhận đăng ký bài thi VÀ giống với tên được sử dụng để đăng ký online với IIBA.

Đăng ký thi ECBA ™

Bài thi ECBA ™ là bài thi trực tuyến, được phân phối trên web và thí sinh làm bài từ máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay. Khi bạn thực hiện bài thi này, cần đảm bảo:

 • kết nối internet đáp ứng các yêu cầu tối thiểu,
 • một webcam hoạt động có thể xoay và micrô để xác minh danh tính của thí sinh,
 • đáp ứng các yêu cầu thi và
 • Chứng minh thư/thẻ căn cước còn thời hạn có ảnh (ảnh của thí sinh sẽ được chụp ở đầu bài kiểm tra).

Để đăng ký bài thi, hãy làm như sau:

 • Thanh toán phí thi.

LƯU Ý: Thông báo xác nhận thanh toán được gửi đến bạn qua email trong vòng một ngày làm việc. Nếu bạn chưa nhận được thông báo này, hãy kiểm tra thư mục rác / thư rác email của bạn trước khi liên hệ với certification@iiba.org.

LƯU Ý: Bạn phải xác nhận khả năng tương thích với WebDelivery trước ngày thi của mình.

LƯU Ý: Bạn phải sử dụng cùng một địa chỉ email được liệt kê làm địa chỉ chính của bạn trên hồ sơ IIBA của bạn.

 • Lên lịch bài thi của bạn bằng cách thực hiện các thao tác sau:
 • Trong trường Tìm kiếm ở đây, nhập ECBA, chọn tên bài kiểm tra từ danh sách kết quả, sau đó bấm Tiếp theo.
 • Chọn ngày và giờ cho bài kiểm tra của bạn.
 • Đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của PSI trên trang web.

LƯU Ý: Nếu bạn không vượt qua kỳ thi, bạn sẽ không được hoàn trả phí thi.

Đăng ký thi CCBA® hoặc CBAP®

Để đăng ký cho kỳ thi CCBA® hoặc kỳ thi CBAP®, hãy làm như sau:

 • Thanh toán phí thi.

Trong email xác nhận được gửi cho bạn, hãy lưu ý số ID đủ điều kiện của bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn chưa nhận được email xác nhận thanh toán trong vòng một ngày làm việc, hãy kiểm tra thư mục thư rác / thư rác email của bạn trước khi liên hệ với certification@iiba.org.

Truy cập trang web Prometric và lên lịch cho địa điểm và ngày thi của bạn.

LƯU Ý: Nếu bạn không vượt qua kỳ thi, bạn sẽ không được hoàn trả phí thi.

Phòng nghỉ đặc biệt

Có thể yêu cầu sửa đổi thủ tục quản lý kỳ thi IIBA do khuyết tật, khuyết tật hoặc tình trạng khác có thể ảnh hưởng đến khả năng ngồi dự thi. Các yêu cầu về chỗ ở của kỳ thi đặc biệt phải hợp lý và không ảnh hưởng đến tính hợp lệ và độ tin cậy của bài kiểm tra.

Nếu bạn cần các phòng đặc biệt để làm bài kiểm tra, vui lòng gửi email đến certification@iiba.org và cung cấp các tài liệu viết thích hợp (định dạng quét / PDF) từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe thích hợp, chẳng hạn như ghi chú của bác sĩ, để hỗ trợ cho nhu cầu đặc biệt của bạn . Tài liệu này phải bao gồm lý do (ví dụ, chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bạn hoặc xác định khuyết tật làm giảm đáng kể khả năng đến, đọc hoặc viết bài kiểm tra hoặc bất kỳ kỹ năng liên quan nào khác cần thiết để hoàn thành bài kiểm tra) và một đề xuất cụ thể cho chỗ ở đặc biệt của bạn.

LƯU Ý: Không lên lịch cho kỳ thi của bạn cho đến khi yêu cầu của bạn đã được chấp thuận bởi IIBA qua email. Sau khi được chấp thuận, để lên lịch cho kỳ thi của bạn, hãy làm theo hướng dẫn trong e-mail.

 

Bước 3: Chuẩn bị cho kỳ thi

Sau đây là các khuyến nghị của IIBA về cách chuẩn bị cho các kỳ thi cấp chứng chỉ năng lực đa cấp IIBA của IIBA.

LƯU Ý: Thực hiện theo các đề xuất này không đảm bảo vượt qua bài kiểm tra.

Xem lại Hướng dẫn BABOK® IIBA, v3.

Xem lại Hướng dẫn về Chứng nhận dựa trên sự tuân thủ của IIBA.

Tự làm quen với bản thiết kế bài kiểm tra cho bài kiểm tra của bạn:

 •  Bản thiết kế thi ECBA ™
 •  Bản thiết kế thi CCBA®
 •  Kế hoạch chi tiết thi CBAP®

Xem lại các câu hỏi kiểm tra mẫu có sẵn trên trang web của IIBA:

 •  Câu hỏi mẫu ECBA ™
 •  Câu hỏi mẫu CCBA®
 •  Câu hỏi mẫu CBAP®

Xem lại trang Câu hỏi thường gặp (FAQ) của trang web IIBA trên trang web của IIBA.

Tham gia đào tạo khi cần thiết. Truy cập trang web của IIBA để tìm kiếm chương trình đào tạo nhà cung cấp giáo dục được xác nhận trong khu vực của bạn.

Tìm các cơ hội trong công việc hàng ngày để thực hành các tác vụ bằng cách làm theo Hướng dẫn BABOK®.

Tìm một người cố vấn BA.

Tham gia một Chương IIBA, tham dự các cuộc họp của Chương IIBA địa phương hoặc tham gia một nhóm học tập địa phương.