Trang chủ » Testing Centre » Linux update bộ đề thi mới & thay đổi mã môn thi cấp độ cơ bản

Tiêu đề

Linux update bộ đề thi mới & thay đổi mã môn thi cấp độ cơ bản

Theo thông tin từ tổ chức Linux Professional Institute (LPI):  Mã môn thi  LPIC-1 (Junior Level Linux Certification) đã được thay đổi, đồng thời tổ chức này cũng update bộ đề thi tương ứng với mã môn thi mới. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 13/01/2015, mã môn mới sẽ là 101-350102-350, thay thế cho 2 mã cũ trước đây là 117-101117-102.

 

Phiên bản bài thi mới (version 2.0) đáp ứng được những thay đổi và cần thiết trong lĩnh vực Quản trị hệ thống Linux.  Dưới đây là một số kiến thức được đề xuất bổ sung vào bài thi phiên bản mới :

  • Systemd  (As an init replacement, logging and more)
  • LightDM
  • Syslog-ng, rsyslog
  • Some additional utilities

 

 

Thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với Bộ phận Khảo thí - Học viện CNTT iPMAC  để biết thêm chi tiết hoặc tham khảo trực tiếp tại https://www.lpi.org/blog/lpic-exam-development-update

 

Bộ phận Khảo thí iPMAC
Điện thoại: 04. 3771. 0679