Trang chủ » Training » CCNA Security Version 2.0

Tiêu đề

CCNA Security Version 2.0
Khóa học thực hiện bảo mật hệ thống IOS của Cisco (IINS) phiên bản 2.0 là khóa học có giảng viên hướng dẫn được giảng dạy tại các học viên đối tác đào tạo của Cisco cung cấp cho khách hàng người dùng cuối của học viện. Khóa học có thời lượng 48h sẽ tập trung vào sự cần thiết của một chính sách an ninh bảo mật toàn diện và cách thức mà chính sách đó ảnh hưởng đến vị thế của hệ thống mạng. Sau khóa học, học viên sẽ có khả năng thực hiện các nhiệm vụ bảo mật cơ bản để bảo đảm một mạng lưới văn phòng chi nhánh nhỏ bằng cách sử dụng các tính năng bảo mật có sẵn trong IOS của Cisco thông qua cấu hình trên giao diện web-GUI (Cisco Router và Security Device Manager [SDM]) và giao diện dòng lệnh (CLI) trên thiết bị định tuyến (router) và chuyển mạch (switch) của Cisco.

 

Khóa học thực hiện bảo mật hệ thống IOS của Cisco (IINS) version 2.0
Mã môn thi mới từ ngày 1/10/2012: 640-554 IINS

 

Xem thêm:


Sau khi hoàn thành khóa học này, người học sẽ có thể đáp ứng được các mục tiêu tổng thể sau:

 • Phát triển một chính sách an ninh bảo mật mạng toàn diện để chống lại mối đe dọa về sự an toàn thông tin.
 • Cấu hình Routers trên chu vi mạng với các tính năng bảo mật của phần mềmCisco IOS.
 • Cấu hình tường lửa dựa trên nềnkhu vực Cisco IOS để thực hiện các hoạt động bảo mật cơ bản cho hệ thống mạng.
 • Cấu hình site-to-site VPNsbằng cách sử dụng các tính năng Cisco IOS.
 • Cấu hình IPS trên thiết bị định tuyến mạng của Cisco.
 • Cấu hình thiết bị mạng LAN để kiểm soát truy cập, chống lại các cuộc tấn công mạng, bảo vệ các thiết bị mạng và hệ thống khác, và bảo vệ sự toàn vẹn cũng như bảo mật của sự lưu thông lưu lượng mạng.
 • Đối tác / đại lý
 • Khách hàng
 • Nhân viên kỹ thuật
 • Sinh viên khối kỹ thuật

Các kiến ​​thức và kỹ năng mà một người học phải có trước khi tham dự khóa học này:

 • Có các kỹ năng và kiến thức tương đương với những người đã học khóa học Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 (ICND1).
 • Có kiến thức về hoạt động của hệ điều hành Windows.
 • Module 1: Giới thiệu về các mối đe doạ chung trên mạng
 • Module 2: Bảo mật và router của Cisco
 • Module 3: Cấu hình AAA trên thiết bị Cisco
 • Module 4: IOS ACLs
 • Module 5: Bảo mật quản trị mạng và báo cáo
 • Module 6: Phương thức tấn công lớp 2
 • Module 7 : Công nghệ tường lửa Cisco
 • Module 8 : Cisco IPS
 • Module 9 : Công nghệ VPN

đang cập nhật...