Trang chủ » Training » CCNA Service Provider

Tiêu đề

CCNA Service Provider
Khóa học quản trị mạng Cisco - CCNA Service Provider Operations - "Hỗ trợ các hoạt động mạng IP NGN cho nhà cung cấp dịch vụ của Cisco (SSPO)" phiên bản 1.0 được thiết kế để giới thiệu môi trường hoạt động của hệ thống mạng nhà cung cấp dịch vụ, các công cụ và các phương pháp quản lý. Khóa học bao gồm các kiến thức về các thủ tục quản lý sự cố, lỗi, hiệu suất, thay đổi và cấu hình cũng như các kiến thức về các công cụ và các giao thức NMS.
 
Khóa học nhằm giúp sinh viên chuẩn bị cho kì thi chứng chỉ CCNA: Service Provider Operations. Chứng chỉ CCNA SP Operations kiểm tra hiểu biết và kỹ năng cơ bản của kỹ sư hỗ trợ cấp Tier 1.

 

 

Thi chứng chỉ: Môn thi 640 – 760 SSPO (Supporting Cisco Service Provider IP NGN Operations V1.0)

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về khóa học này, vui lòng liên hệ Bộ phận tư vấn tuyển sinh tại số điện thoại: (04) 3771.0668 hoặc (04) 3793.2973.

 

Xem thêm: Tổng quan hệ thống chứng chỉ Cisco


Sau khi hoàn thành khóa học này, học viên sẽ có thể đáp ứng các mục tiêu tổng thể:

 • Mô tả các xu hướng công nghệ NGN của nhà cung cấp dịch vụ và ảnh hưởng của nó trên các môi trường hoạt động
 • Mô tả các công cụ NMS khác nhau có sẵn để giám sát mạng lưới và thiết bị mạng
 • Thực thi các thủ tục quản lý sự cố (sự kiện)  
 • Giải thích các thủ tục quản lý lỗi
 • Mô tả các quá trình quản lý cấu hình
 • Mô tả các thủ tục quản lý thay đổi
 • Xác định các thủ tục quản lý hiệu năng
 • Nhân viên hỗ trợ
 • Nhân viên trung tâm hoạt động mạng nhà cung cấp dịch vụ (NOC)
 • Kỹ sư mạng nhà cung cấp dịch vụ
 • Đối tác của nhà cung cấp dịch vụ

Người học cần có những kỹ năng và kiến thức sau:

 • Kiến thức mạng IP cơ bản; bao gồm các chủ đề được nhắc đến trong khóa học ICND1 (CCENT và phần đầu của khóa học CCNA)
 • Có kiến thức qua quá trình hoạt động, được trình bày bởi eTOM và / hoặc ITIL  đào tạo hoặc các kiến nghị
 • Kiến thức hoặc kinh nghiệm về các phương pháp xử lí sự cố trong môi trường mạng IP
 • Hiểu biết về hệ điều hành Linux/UNIX hoặc các hệ điều hành tương tự

Để xác định điều kiện cần các khóa học của Cisco, truy cập website: www.cisco.com/web/learning/index.html 

 • Module 1: Giới thiệu về mạng NGN của nhà cung cấp dịch vụ và môi trường hoạt động
 • Module 2: Các công cụ và giao thức NMS
 • Module 3: Quản lý sự cố
 • Module 4: Quản lý lỗi
 • Module 5: Quản lý cấu hình
 • Module 6: Quản lý thay đổi
 • Module 7: Quản lý hiệu năng
Updating ....