Trang chủ » Training » CCNA v1.0 - Khóa học Triển khai và Quản trị giải pháp Cisco

Tiêu đề

CCNA v1.0 - Khóa học Triển khai và Quản trị giải pháp Cisco
Khóa học triển khai và quản trị giải pháp Cisco CCNA v1.0 cung cấp cho bạn nhiều kiến thức cơ bản cho tất cả các ngành nghề CNTT. Thông qua sự kết hợp của bài giảng, thực hành lab và việc tự nghiên cứu, bạn sẽ học được cách để cài đặt, vận hành, cấu hình và xác minh các mạng IPv4 và IPv6 cơ bản.

Khóa học bao gồm không chỉ việc cấu hình các thiết bị mạng chuyên dụng như bộ chuyển mạch (Switch), bộ định tuyến (Router) và bộ điều khiển mạng LAN không dây (Wireless Lan Controllers) mà còn cung cấp khả năng quản trị các thiết bị này cũng như xác định các mối đe dọa bảo mật mạng cơ bản.

Khóa học cũng cung cấp cho bạn một nền tảng về khả năng lập trình, tự động hóa mạng và cả các các công nghệ định nghĩa mạng bằng phần mềm (SDN)

Khóa học này giúp bạn chuẩn bị kiến thức cho bài thi 200-301 Cisco® Certified Network Associate (CCNA®). Hoàn thành bài thi này, bạn sẽ nhận được chứng chỉ CCNA.

Kỳ thi CCNA 200-301 bắt đầu được tổ chức từ ngày 24 tháng 2 năm 2020.


Mục tiêu

 • Xác định các thành phần của mạng máy tính và mô tả các đặc điểm cơ bản của chúng
 • Hiểu mô hình truyền thông từ máy chủ đến máy chủ
 • Mô tả các tính năng và chức năng của phần mềm Hệ điều hành mạng quốc tế (IOS®) của Cisco
 • Mô tả mạng LAN và vai trò của các bộ chuyển mạch trong mạng LAN
 • Mô tả Ethernet là lớp truy cập mạng của TCP/IP và mô tả hoạt động của các bộ chuyển mạch
 • Cài đặt một công tắc và thực hiện cấu hình ban đầu
 • Mô tả lớp Internet TCP/IP, IPv4, sơ đồ địa chỉ của nó và mạng con
 • Mô tả lớp Vận chuyển TCP/IP và lớp Ứng dụng
 • Khám phá các chức năng định tuyến
 • Thực hiện cấu hình cơ bản trên bộ định tuyến của Cisco
 • Giải thích thông tin liên lạc giữa các máy chủ đến các thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến
 • Xác định và giải quyết các sự cố mạng chuyển đổi phổ biến và các sự cố phổ biến liên quan đến địa chỉ IPv4
 • Mô tả các tính năng và địa chỉ chính của IPv6 cũng như định cấu hình và xác minh kết nối IPv6 cơ bản
 • Mô tả hoạt động, lợi ích và hạn chế của định tuyến tĩnh
 • Mô tả, triển khai và xác minh Mạng cục bộ ảo (Vlan) và trung kế
 • Mô tả ứng dụng và cấu hình của định tuyến giữa các Vlan
 • Giải thích các khái niệm cơ bản về giao thức định tuyến động và mô tả các thành phần và thuật ngữ của Open Short Path Path First (OSPF)
 • Giải thích cách hoạt động của Spanning Tree Protocol (STP) và Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
 • Cấu hình tập hợp kết nối bằng EtherChannel
 • Mô tả mục đích của các giao thức dự phòng lớp 3
 • Mô tả các khái niệm cơ bản về mạng và VPN
 • Mô tả hoạt động của Danh sách điều khiển truy cập (ACL) và các ứng dụng của chúng trong mạng
 • Cấu hình truy cập Internet bằng ứng dụng khách Giao thức cấu hình máy chủ động (DHCP) và giải thích và cấu hình Dịch địa chỉ mạng (NAT) trên bộ định tuyến của Cisco
 • Mô tả các khái niệm Chất lượng dịch vụ (QoS) cơ bản
 • Mô tả các khái niệm về mạng không dây, loại mạng không dây nào có thể được xây dựng và cách sử dụng Bộ điều khiển mạng LAN không dây (WLC)
 • Mô tả kiến ​​trúc mạng và thiết bị và giới thiệu ảo hóa
 • Giới thiệu khái niệm về khả năng lập trình mạng và mạng định nghĩa bằng phần mềm (SDN) và mô tả các giải pháp quản lý mạng thông minh như Cisco DNA Center ™, Truy cập được xác định bằng phần mềm (SD-Access) và Mạng diện rộng được xác định bằng phần mềm (SD-WAN)
 • Cấu hình các công cụ giám sát hệ thống IOS cơ bản
 • Mô tả việc quản lý các thiết bị của Cisco
 • Mô tả cảnh quan mối đe dọa an ninh hiện tại
 • Mô tả công nghệ phòng thủ mối đe dọa
 • Thực hiện cấu hình bảo mật cơ bản của mặt phẳng quản lý thiết bị
 • Thực hiện các bước cơ bản để làm cứng thiết bị mạng

Khóa học này được thiết kế cho bất cứ ai muốn đạt được chứng chỉ CCNA. Khóa học của Cisco cũng cung cấp kiến thức nền tảng cho tất cả các kỹ thuật viên liên quan đến việc cài đặt, cấu hình và khai thác các thiết bị mạng.

Học viên phù hợp với khoá học này như sau:

 • Kỹ sư mạng
 • Quản trị mạng
 • Kỹ thuật viên hỗ trợ mạng
 • Nhân viên IT hỗ trợ người dùng

Trước khi tham gia khóa học này, bạn nên có:

 • Kiến thức cơ bản về máy tính
 • Kỹ năng điều hướng hệ điều hành PC cơ bản
 • Kỹ năng sử dụng Internet cơ bản
 • Kiến thức địa chỉ IP cơ bản
 • Đối với những bạn có mục tiêu thi chứng chỉ CCNA, bạn nên đảm bảo có hiểu biết tốt về các chủ đề thi.

Chương trình bao gồm các phần bài giảng và một số phần tự học. Trong các lớp học trực tiếp cùng giảng viên, các bài giảng được truyền tải theo thời gian thực, trực tiếp hoặc qua hình thức video conferencing. Trong hình thức học trực tuyến, bài giảng sẽ được ghi lại bằng video

 • Triển khai VLANs và Trunks
 • Định tuyến giữa các VLAN
 • Giới thiệu OSPF
 • Xây dựng cấu trúc liên kết dự phòng
 • Cải thiện cấu trúc liên kết chuyển đổi dự phòng với EtherChannel
 • Khám phá Layer 3 Redundancy
 • Giới thiệu công nghệ WAN
 • Giải thích cơ bản về ACL
 • Kích hoạt kết nối Internet
 • Giới thiệu QoS
 • Giải thích các nguyên tắc cơ bản về Mạng không dây
 • Giới thiệu Kiến trúc và Ảo hóa
 • Giới thiệu sự phát triển của Mạng thông minh
 • Giới thiệu Hệ thống Giám sát
 • Quản lý các thiết bị Cisco
 • Kiểm tra các mối đe dọa an ninh
 • Triển khai các công nghệ phòng thủ đe dọa
 • Bảo mật quyền truy cập quản trị
 • Triển khai Bảo vệ thiết bị

 

Nội dung Lab

 • Bắt đầu với Giao diện dòng lệnh của Cisco (CLI)
 • Quan sát cách thức hoạt động của một công tắc
 • Thực hiện cấu hình chuyển đổi cơ bản
 • Thực hiện cấu hình chuyển đổi ban đầu
 • Kiểm tra các ứng dụng TCP / IP
 • Cấu hình Giao diện trên Bộ định tuyến của Cisco
 • Cấu hình và xác minh giao thức Layer 2 Discovery Protocols
 • Thực hiện cấu hình bộ định tuyến ban đầu
 • Cấu hình cổng mặc định
 • Khám phá chuyển tiếp gói
 • Khắc phục sự cố Switch Media và Port
 • Khắc phục sự cố cổng song công
 • Cấu hình kết nối IPv6 cơ bản
 • Cấu hình và xác minh các tuyến tĩnh IPv4
 • Cấu hình các tuyến tĩnh IPv6
 • Triển khai định tuyến tĩnh IPv4
 • Triển khai định tuyến tĩnh IPv6
 • Cấu hình Vlan và Trunk
 • Khắc phục sự cố Vlan và Trunk
 • Cấu hình bộ định tuyến trên thanh
 • Triển khai nhiều Vlan và định tuyến cơ bản giữa các Vlan
 • Cấu hình và xác minh Single-Area OSPF
 • Cấu hình và xác minh EtherChannel
 • Cải thiện cấu trúc liên kết chuyển đổi dự phòng với EtherChannel
 • Cấu hình và xác minh ACL IPv4
 • Triển khai các ACL IPv4 được đánh số và đặt tên
 • Cấu hình Địa chỉ IPv4 do nhà cung cấp chỉ định
 • Cấu hình NAT tĩnh
 • Cấu hình NAT động và dịch địa chỉ cổng (PAT)
 • Thực hiện PAT
 • Đăng nhập vào WLC
 • Giám sát WLC
 • Cấu hình giao diện động (Vlan)
 • Cấu hình phạm vi DHCP
 • Cấu hình mạng WLAN
 • Xác định máy chủ Dịch vụ người dùng quay số truy cập từ xa (RADIUS)
 • Khám phá các tùy chọn quản lý
 • Khám phá Trung tâm DNA DNA của Cisco
 • Cấu hình và xác minh NTP
 • Cấu hình ghi nhật ký hệ thống
 • Tạo Sao lưu hình ảnh Cisco IOS
 • Nâng cấp hình ảnh Cisco IOS
 • Cấu hình mạng WLAN bằng Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) Pre-Shared Key (PSK) bằng GUI
 • Bảng điều khiển an toàn và truy cập từ xa
 • Kích hoạt và hạn chế kết nối truy cập từ xa
 • Truy cập quản trị thiết bị an toàn
 • Cấu hình và xác minh bảo mật cổng
 • Triển khai và bảo mật thiết bị

Bạn vui lòng liên hệ với Tư vấn viên qua mục Chat trên website để được tư vấn cụ thể từng chương trình.