Trang chủ » Training » CCNA Voice

Tiêu đề

CCNA Voice
Khóa học quản trị mạng Cisco CCNA Voice và giải pháp quản trị truyền thông hợp nhất (Unified Communications Administration) phiên bản 8.0 sẽ cung cấp cho người học các phương pháp duy trì và vận hành giải pháp Truyền thông Hợp nhất của Cisco. Giải pháp này được dựa trên Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity Connection, và Cisco Unified Presence.
 
Khóa học Cisco CCNA Voice sẽ đem lại cho người học các kiến ​​thức và kỹ năng với khả năng làm việc ở cấp độ trợ lý (Associate) trong lĩnh vực Cisco Unified Communications. Khóa học này giới thiệu cho học viên các kiến ​​trúc, thành phần, chức năng, và các tính năng của các giải pháp truyền thông hợp nhất  của Cisco, cũng như mô tả các nhiệm vụ công việc hàng ngày như: giám sát hệ thống, việc di chuyển, thêm vào, và thay đổi được thực hiện trên Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity Connection, và Cisco Unified Presence như thế nào.

 

 

Thi chứng chỉ quốc tế: Môn thi: 640-461 ICOMM v8.0

 

Xem thêm: 


Sau khi hoàn thành khóa học này, người học sẽ có thể đáp ứng các mục tiêu tổng thể:

 • Mô tả các thành phần của một giải pháp Cisco Unified Communications và xác định các tín hiệu cuộc gọi và các dòng truyền tải dữ liệu truyền thông.
 • Cung cấp một tầm nhìn và kiến thức tổng quan về các sự lựa chọn giao diện cho quản trị viên và người dùng cuối trong Cisco Unified Communications Manager, Cisco Unified Communications Manager Express, Cisco Unity Express, Cisco Unity Connection, và Cisco Unified Presence.
 • Hiểu được các dòng cuộc gọi  trong Cisco Unified Communications Manager và Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Thực hiện nhiệm vụ quản trị cho các thiết bị đầu cuối và người dùng cuối trong Cisco Unified Communications Manager và Cisco Unified Communications Manager Express.
 • Mô tả các tính năng thoại được hỗ trợ trong Cisco Unified Communications Manager vàCisco Unified Communications Manager Express.
 • Quản lý người sử dụng trong Cisco Unity Connection, Cisco Unified Presence, và đưa các tính năng thông dụng nhất của cả hai ứng dụng trên vào hoạt động.
 • Mô tả các phương phápđể duy trì một giải pháp Cisco Unified Communications.
 • Đối tác /đại lý
 • Khách hàng
 • Nhân viên

Các kiến ​​thức và kỹ năng mà một học viên phải có trước khi tham dự khóa học CCNA Voice như sau:

 • Làm việc kiến ​​thức về hội tụ thoại và dữ liệu mạng
 • Kiến thức cơ bản của Cisco IOS gateway
 • Kiến thức cơ bản của Cisco Unified Communications Manager và Cisco Unity Connection
 • Tổng quan về Giải pháp truyền thông hợp nhất Cisco
 • Tổng quan về các giao diện quản trị viên và người dùng cuối
 • Dòng cuộc gọi trong Cisco Unified Communications Manager and Cisco Unified Communications Manager Express
 • Quản lý thiết bị đầu cuối và dùng cuối cùng
 • Kích hoạt tính năng thoại dùng người dùng cuối và tính năng di động
 • Kích hoạt Cisco Unity Connection và Cisco Unified Presence
 • Bảo trì Giải pháp Cisco Unified Communications
Updating ....