Trang chủ » Training » CCNP Enterprise - Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI) v1.0

Tiêu đề

CCNP Enterprise - Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions (ENAUI) v1.0
Khóa học Triển khai Tự động hóa cho Giải pháp doanh nghiệp của Cisco (Implementing Automation for Cisco Enterprise Solutions - ENAUI) v1.0 hướng dẫn cho học viên khả năng lập trình tích hợp và tự động hóa trong các giải pháp Cisco Enterprise Campus WAN, bằng các khái niệm lập trình, điều phối, và các công cụ tự động hóa để tạo quy trình làm việc hiệu quả hơn và mạng nhanh hơn. Thông qua sự kết hợp giữa các bài học và thực hành lab, học viên sẽ có được kiến ​​thức và kỹ năng sử dụng Hệ điều hành mạng của Cisco (Cisco IOS-XE) để tự động hóa tập trung vào thiết bị, sử dụng Trung tâm Kiến trúc mạng kỹ thuật số của Cisco (Cisco DNA) cho mạng doanh nghiệp, Cisco SD WAN và Cisco Meraki. Học viên sẽ nghiên cứu các bộ công cụ phát triển phần mềm, quy trình công việc, công cụ và Giao diện lập trình ứng dụng (API) theo tiêu chuẩn ngành, như Python, Ansible, Git, JSON, YAML, Giao thức cấu hình mạng (NETCONF), Giao thức RESTCONF và thế hệ khác (Yet Another Generation - YANG).

 

Kết quả đạt được

Khóa học giúp học viên

 • Có được các kỹ năng cần thiết sử dụng ngôn ngữ lập trình hiện đại, APIs, và hệ thống như Python, Ansible, và Git để tự động, streamline và tăng cường vận hành kinh doanh
 • Có được các kỹ năng và kiến thức để tùy chỉnh các công cụ, phương pháp và xử lý cải tiến hiệu suất mạng.

Về bài thi chứng chỉ

Bài thi 300-435 ENAUTO chứng nhận học viên có kiến thức và kỹ năng triển khai giải pháp tự động hóa cho Doanh nghiệp, bao gồm các khái niệm lập trình, lập trình Python, APIs, các bộ điều khiển và công cụ tự động hóa.

Sau khi vượt qua bài thi 300-435 ENAUTO, học viên sẽ có chứng chỉ Chuyên gia lập trình Cisco - Lập trình và tự động hóa cho Doanh nghiệp, và đạt các yêu cầu cho bài thi chứng chỉ cấp chuyên giá như:

 • CCNP Enterpise
 • Cisco Certified DevNet Professional

Sau khi tham dự khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả được các mô hình và API khác nhau của nền tảng Cisco IOS-XE để thực hiện các hoạt động của Ngày 0, cải thiện phương pháp khắc phục sự cố bằng các công cụ tùy chỉnh, tăng cường Giao diện dòng lệnh (CLI) bằng cách sử dụng scripts và tích hợp nhiều quy trình công việc khác nhau bằng Ansible và Python
 • Giải thích sự thay đổi theo hướn mô hình đo từ xa và xây dựng các khối giải pháp làm việc
 • Điểu khiển các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng DNA của Cisco được quản lý bởi Cisco DNA Center
 • Thể hiện quy trình công việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra và giám sát) bằng Python, Ansible và Postman
 • Giải thích được các thành phần giải pháp SD-WAN của Cisco, triển khai được các thư viện Python làm việc với API Cisco SDWAN để thực hiện cấu hình, quản lý tài nguyên và các nhiệm vụ giám sát và thực hiện các vai trò Ansible có thể sử dụng lại để tự động cung cấp các  chi nhánh mới trên cơ sở hạ tầng Cisco SD-WAN hiện có.
 • Quản lý các công cụ và API để tự động hóa cơ sở hạ tầng Cisco Meraki và thể hiện quy trình công việc (cấu hình, xác minh, kiểm tra, giám sát) bằng Python, Ansible và Postman

Khóa học được thiết kế chủ yếu cho các kỹ sư mạng và kỹ sư phần mềm - những người quan tâm tới tự động hóa và lập trình và giữ các vị trí công việc sau:

 • Kỹ sư mạng
 • Kỹ sư hệ thống
 • Kỹ sư mạng không dây
 • Kỹ sư tư vấn hệ thống
 • Kiến trúc giải pháp kỹ thuật
 • Quản trị mạng
 • Kỹ sư thiết kế mạng không dây
 • Kỹ sư hỗ trợ bán hàng
 • Quản lý khách hàng

Trước khi tham dự khóa học, học viên nên có các kiến thức và kỹ năng sau:

 • Khái niệm ngôn ngữ lập trình cơ bản
 • Hiểu biết cơ bản về ảo hóa
 • Khả năng sử dụng các công cụ Linux và CLI, như Secure Shell (SSH) và bash
 • Kiến thức mạng tương đương với cấp độ CCNP
 • Hiểu biết cơ bản về Cisco DNA, Meraki và Cisco SD-WAN

 

Các khóa học sau có thể giúp học viên có được kiến thức cần thiết cho khóa học này:

 • Implementing and Administering Cisco Solutions (CCNA®)
 • Introducing Automation for Cisco Solutions (CSAU)
 • Implementing Cisco Enterprise Network Core Technologies (ENCOR)

Outline

 • Introducing Cisco SD-WAN Programmability
 • Building Cisco SD-WAN Automation with Python
 • Building Cisco SD-WAN Automation with Ansible
 • Managing Configuration with Ansible and Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support (NAPALM)
 • Implementing On-Box Programmability and Automation with Cisco IOS XE Software
 • Implementing Model-Driven Telemetry
 • Day 0 Provisioning with Cisco IOS-XE
 • Automating Cisco Meraki
 • Implementing Meraki Integration APIs
 • Implementing Automation in Enterprise Networks
 • Building Cisco DNA Center Automation with Python
 • Automating Operations using Cisco DNA Center

Lab outline

 • Perform Administrative Tasks Using the Cisco SD-WAN API
 • Build, Manage, and Operate Cisco SD-WAN Programmatically
 • Consume SD-WAN APIs Using the Uniform Resource Identifier (URI) Module
 • Build Reports Using Ansible-Viptela Roles
 • Manage Feature Templates with Ansible
 • Use NAPALM to Configure and Verify Device Configuration
 • Implement On-Box Programmability and Automation with Cisco IOS XE Software
 • Use Python on Cisco IOS XE Software
 • Implement Streaming Telemetry with Cisco IOS XE
 • Implement Cisco Meraki API Automation
 • Explore Cisco Meraki Integration APIs
 • Explore Cisco Meraki Webhook Alerts
Updating ....