Trang chủ » Training » CCNP Enterprise - Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0

Tiêu đề

CCNP Enterprise - Implementing Cisco SD-WAN Solutions (SDWAN300) v1.0
Khóa học Triển khai Giải pháp mạng Cisco SD-WAN (SDWAN300) v1.0 cung cấp cho học viên khóa đào tạo chuyên sâu về cách thiết kế, triển khai, cấu hình và quản mạng Cisoc SD-WAN trong một quy mô mạng lớn, bao gồm cả cách chuyển đổi  từ mạng WAN truyền thống sang SD-WAN. Học viên sẽ tìm hiểu các thực tiễn tốt nhất để cấu hình các giao thức định tuyến trong trung tâm dữ liệu và chi nhánh, cũng như cách triển khai các chính sách kiểm soát, dữ liệu và nhận biết ứng dụng nâng cao. Khóa học cũng bao gồm các khả năng chuyển đổi và triển khai SD-WAN, vị trí của bộ điều khiển, cách triển khai và thay thế các thiết bị lớp biên và cách cấu hình đột phá Truy cập Internet trực tiếp (DIA).

Khóa học này giúp học viên chuẩn bị tham gia kỳ thi Giải pháp SD-WAN của Cisco (300-415 ENSDWI), là một phần của chứng nhận CCNP Enterprise mới và Chứng nhận Chuyên gia Cisco - Chứng nhận triển khai SD-WAN cho Doanh nghiệp.

 

Kết quả đạt được

Khóa học sẽ giúp học viên sử dụng Cisco SD-WAN để:

 • Thiết lập mạng WAN vận chuyển độc lập với chi phí thấp hơn và tính đa dạng cao hơn
 • Đáp ứng các thỏa thuận cấp dịch vụ (SLA) cho các ứng dụng quan trọng trong kinh doanh và thời gian thực
 • Cung cấp hạng mục đầu đến cuối để bảo vệ tài nguyên điện toán doanh nghiệp quan trọng
 • Mở rộng sang điện toán đám mây công cộng một cách suôn sẻ (public cloud)
 • Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cho các ứng dụng Phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS)

 


Sau khi tham gia khóa học, học viên có thể:

 • Mô tả mạng Cisco SD-WAN và mô hình hoá hoạt động của mạng WAN truyền thống và SD-WAN
 • Mô tả các tùy chọn cho đám mây SD-WAN và triển khai tại doanh nghiệp, cũng như cách triển khai các thiết bị vEdge ảo và cEdge vật lý với mẫu ZTP, các templates mẫu cho thiết bị.
 • Mô tả cách triển khai tốt nhất các giao thức định tuyến WAN, cũng như cách cấu hình và triển khai kết nối phía vận chuyển, định tuyến dịch vụ.
 • Mô tả các giao thức định tuyến động và các thực tiễn tốt nhất trong môi trường SD-WAN, kết nối phía vận chuyển, kết nối phía dịch vụ và mức độ dự phòng và tính sẵn sàng cao đạt được trong môi trường SD-WAN
 • Giải thích cách chuyển đổi từ mạng WAN truyền thống sang Cisco SD-WAN, bao gồm các tình huống điển hình cho trung tâm dữ liệu và chi nhánh
 • Giải thích cách thực hiện các hoạt động SD-WAN Day 2, như theo dõi, báo cáo, ghi nhật ký và nâng cấp

Đối tượng học viên

 • Cài đặt hệ thống
 • Tích hợp hệ thống
 • Quản trị hệ thống
 • Quản trị mạng
 • Nhà thiết kế giải pháp

Điều kiện tham dự

Học viên nên có các kiến thức và kỹ năng sau trước khi tham dự khóa học:

 • Hoàn thành khóa học Cisco SD-WAN Operation and Deployment (ENSDW) hoặc kinh nghiệm tương đương
 • Kiến thức về các khái niệm Software-Defined Networking (SDN) khi áp dụng cho các triển khai mạng trực tiếp quy mô lớn
 • Hiểu biết sâu về thiết kế mạng diện rộng doanh nghiệp
 • Hiểu biết sâu về vận hành giao thức định tuyến, bao gồm cả giao thức định tuyến bên trong và bên ngoài hoạt động
 • Làm quen với Giao thức Bảo mật tầng giao vận (TLS) và Bảo mật IP (IPSec)

Outline

 • Cisco SD-WAN Overlay Network
  • Examining Cisco SD-WAN Architecture
 • Cisco SD-WAN Deployment
  • Examining Cisco SD-WAN Deployment Options
  • Deploying Edge Devices
  • Deploying Edge Devices with Zero-Touch Provisioning
  • Using Device Configuration Templates
  • Redundancy, High Availability, and Scalability
 • Cisco SD-WAN Routing Options
  • Using Dynamic Routing
  • Providing Site Redundancy and High Availability
  • Configuring Transport-Side Connectivity
 • Cisco SD-WAN Policy Configuration
  • Reviewing Cisco SD-WAN Policy
  • Defining Advanced Control Policies
  • Defining Advanced Data Policies
  • Implementing Application-Aware Routing
  • Implementing Internet Breakouts and Network Address Translation (NAT)
 • Cisco SD-WAN Migration and Interoperability
  • Examining Cisco SD-WAN Hybrid Scenarios
  • Performing a Migration
 • Cisco SD-WAN Management and Operations
  • Performing Day-2 Operations
  • Performing Upgrades

Lab outline

 • Deploying Cisco SD-WAN Controllers
 • Adding a Branch Using Zero Touch Provisioning (ZTP)
 • Deploying Devices Using Configuration Templates
 • Configuring Controller Affinity
 • Implementing Dynamic Routing Protocols on Service Side
 • Implementing Transport Location (TLOC) Extensions
 • Implementing Control Policies
 • Implementing Data Policies
 • Implementing Application-Aware Routing
 • Implementing Internet Breakouts
 • Migrating Branch Sites
 • Performing an Upgrade
Updating ....