Trang chủ » Training » CCNP R&S v2.0 - TSHOOT: Chuyên gia Quản trị mạng Cisco

Tiêu đề

CCNP R&S v2.0 - TSHOOT: Chuyên gia Quản trị mạng Cisco
Khóa học CCNP R&S v2.0 bao gồm 3 module, tương ứng với 3 môn thi của chứng chỉ CCNP:

 • Route (Implementing Cisco IP Routing) (Route 300-101)
 • Switch (Implementing Cisco IP Switched Networks) (Switch 300-115)
 • TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Network) (TSHOOT 300-135)

 

Khóa học cung cấp kiến thức cao cấp về mạng và khả năng thao tác thuần thục với các thiết bị mạng Cisco. Kỹ sư/chuyên gia có chứng chỉ CCNP có khả năng cài đặt, cấu hình và xử lý sự cố cho các mạng nội bộ và mạng diện rộng từ 100 đến 500 nốt mạng hoặc lớn hơn nữa.

Chương trình CCNP R&S v2.0- TSHOOT cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết giúp cho ứng cử viên có thể thao tác chẩn đoán, xử lý sự cố và duy trì hoạt động mạng IP nhanh chóng và hiệu quả nhất. Học viên sau khi hoàn tất khóa học sẽ có khả năng lên kế hoạch và thực hiện các thao tác bảo trì bảo dưỡng thường nhật trên các hệ thống định tuyến và chuyển mạch phức tạp; đồng thời nắm bắt được các quy trình hỗ trợ việc xử lý sự cố và bảo trì hệ thống.

 

2 module còn lại trong chương trình đào tạo CCNP R&S v2.0 gồm:

 

Xem thêm:


 • Lập kế hoạch và văn bản hóa các thao tác bảo trì được thực hiện  trong mạng doanh nghiệp.
 • Phát triển quy trình xử lý sự cố giúp nhận dạng và giải quyết các vấn đề trong mạng phức tạp.
 • Lựa chọn các công cụ hỗ trợ tốt nhất trong việc xử lý sự cố và duy trì hoạt động của hệ thống.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng chuyển mạch.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong mạng định tuyến.
 • Thực hành các thủ tục bảo trì, nhận dạng và khắc phục lỗi trong cơ sở hạ tầng mạng bảo mật.
 • Xử lý các sự cố và đảm bảo hoạt động cho hệ thống

Khóa học CCNP- Tshoot v2.0 phù hợp với nhiều đối tượng, từ các bạn sinh viên có mong muốn và mục tiêu trở thành các kỹ sư hệ thống mạng, các nhà quản trị, các nhân viên kinh doanh thiết bị mạng đã có chứng chỉ CCNA hoặc có kiến thức tương đương CCNA.

Trước khi tham gia khóa học này người học cần có kiến thức  và kình nghiệm  triển khai và chứng nhận về công nghệ định tuyến (routing) và chuyển mạch (switching) – nội dung được cung cấp trong các khóa CCNP R&S v2.0 - ROUTE: Chuyên gia Quản trị mạng Cisco CCNP R&S v2.0 - SWITCH: Chuyên gia Quản trị mạng Cisco hoặc có kỹ năng và kiến thức tương đương, bao gồm kiến thức và kinh nghiệm của các công nghệ sau đây :

 • Chuyển mạch lớp 2 :
  • VLANs, VLAN access control lists, port sercurity
  • Vấn đề bảo mật chuyển mạch
 • Giao thức chuẩn hóa 
 • Giao thức Spanning Tree (STP)
 • Giải pháp định tuyến giữa các VLAN 
 • First Hop Redundancy Protocols (FHRPs) - HSRP, VRRP, and GLBP  
 • Các hoạt động của mạng chi nhánh
 • Giao thức định tuyến EIGRP
 • Giao thức định tuyến OSPF
 • Phương pháp điều khiển hoạt động lớp 3.
 • Module 1: Công cụ và phương pháp luận của khắc phục sự cố mạng 
 • Module 2: Khắc phục sự cố mạng tại SECHNIK Networking Ltd
 • Module 3: Khắc phục sự cố mạng tại TINC Garbage Disposal Ltd.
 • Module 4: Khắc phục sự cố mạng tại PILE Forensic Accounting Ltd
 • Module 5: Khắc phục sự cố mạng tại Bank of POLONA Ltd
 • Module 6: Khắc phục sự cố mạng tại RADULKO Transport Ltd

....