Trang chủ » Training » Chuyên gia Kiểm thử xâm nhập CPENT v1 - EC-Council Certified Penetration Tester (CPENT)

Tiêu đề

Chuyên gia Kiểm thử xâm nhập CPENT v1 - EC-Council Certified Penetration Tester (CPENT)
Chương trình đào tạo Chuyên gia Kiểm thử xâm nhập (CPENT) của hãng EC-Council đã định nghĩa lại các chuẩn mực về phát triển các kỹ năng kiểm thử xâm nhập. Khóa học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết về kiểm thử xâm nhập trong môi trường bất cứ hệ thống mạng nào hiện nay cũng có thể bị khai thác, tấn công, chiếm quyền điều khiển…Khóa học không chỉ dạy học viên cách thức kiểm thử xâm nhập hệ thống mạng, mà còn hệ thống IoT, OT. Ngoài ra, khóa học cũng cung cấp các kỹ thuật khai thác chuyên sâu, cách viết các công cụ khai thác/ kiểm thử, sử dụng các kỹ thuật nâng cao như khai thác nhị phân, sử dụng kỹ thuật double pivot để thâm nhập hệ thống mạng ẩn, tùy biến các mã hóa để thâm nhập vào lõi mạng.

 

Một kỳ thi – Hai chứng chỉ. CPENT & LPT Master

Học viên có cơ hội đạt được cùng lúc hai chứng chỉ với chỉ 01 bài thi. Nếu học viên đạt điểm thi > 90% học viên sẽ đạt được cùng lúc chứng chỉ CPENT và chứng chỉ Chuyên gia Kiểm thử xâm nhập cấp cao (Licensed Penetrtion Tester Master) của EC-Council.


 • 100% nội dung chương trình dựa trên khung NICE.
 • 100% chương trình thử nghiệm thâm nhập dựa trên phương pháp luận.
 • Kết hợp cả phương pháp thử nghiệm thâm nhập thủ công và tự động.
 • Chương trình được thiết kế với các phương pháp thử nghiệm thâm nhập phổ biến nhất do các nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất cung cấp.
 • Tương ứng với tất cả các vị trí công việc chính. Chức danh: Nhà kiểm thử thâm nhập và Nhà phân tích bảo mật.
 • Cung cấp hướng dẫn viết báo cáo.
 • Mang đến trải nghiệm thực tế thông qua Phạm vi thử nghiệm thâm nhập nâng cao.
 • Cung cấp cho các ứng viên (học viên) tiêu chuẩn kiểm thử thâm nhập để sử dụng trong lình vực này
 • Khóa học phù hợp với các nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn, bảo mật thông tin ở các vị trí sau:

 • Ethical Hacker
 • Kiểm thử xâm nhập
 • Quản trị hệ thống mạng
 • Quản trị tường lửa
 • Kiểm tra an toàn thông tin
 • Quản trị hệ thống & đánh giá rủi ro
Updating ....
 • Giới thiệu về kiểm thử xâm nhập theo chương trình của EC-Council
 • Toàn bộ các phạm vi công việc trong một chu trình tấn công kiểm thử
 • Tìm hiểu về các nguồn thông tin tình báo mã nguồn mở (Open Source Intelligence – OSINT)
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử Social Engineering
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử hệ thống mạng từ bên ngoài
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử hệ thống mạng từ bên trong
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử hệ thống mạng với các thiết bị vành đai (Perimeter devices)
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử vào ứng dụng web
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử vào mạng không dây
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử vào hệ thống IoT
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử vào hệ thống OT/SCADA
 • Thực hiện kỹ thuật tấn công kiểm thử vào các nền tảng điện toán đám mây
 • Kỹ thuật khai thác và phân tích hồi quy nhị phân

Viết báo cáo sau quy trình kiểm thử tấn công

Vui lòng liên hệ Tư vấn viên tại Chatbox để được hỗ trợ.