Trang chủ » Training » ITIL V3 Foundation

Tiêu đề

ITIL V3 Foundation
ITIL viết tắt bởi các chữ Information Technology Infrastructure Library là tập các ấn phẩm được xuất bản bởi CCTA (sau này gọi là OGC, văn phòng thương mại chính phủ Vương Quốc Anh) để cung cấp một nền tảng làm việc (framework) cho những người, tổ  chức làm dịch vụ IT trên toàn thế giới dựa trên các kinh nghiệm tốt nhất (best practice) của những tổ chức đã thành công trong lĩnh vực này. ITIL tập trung vào các hướng dẫn, kinh nghiệm, cách thức tổ chức, quy trình, chức năng để quản lý dịch vụ CNTT.  Hiện ITIL đã  được công nhận và xem như 1 chuẩn thực hành cung cấp các dịch vụ quản lý Công nghệ thông tin (IT service management – ITSM) cho các doanh nghiệp, tổ chức trên toàn thế giới.

 

ITIL phù hợp với những đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp hiện đang sử dụng hệ thống CNTT như là một công cụ chính để đảm bảo việc vận hành hệ thống,  giao tiếp với khách hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng một cách hiệu quả. 


Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức và năng lực nhận định các lợi ích và cách thức áp dụng quy trình ITIL vào doanh nghiệp nhằm tối đa hóa giá trị đầu tư và mang lại lợi nhuận kinh doanh.

Dành cho tất cả các chuyên gia CNTT, các nhà quản lý dự án CNTT, các nhà quản lý CNTT, các chuyên viên tư vấn, thiết kế hạ tầng CNTT, các nhân viên  quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình viên, những người lập kế hoạch,  nhân viên và quản lý hỗ trợ, các nhà cung cấp quản lý dịch vụ và các vị trí liên 
quan tới CNTT khác.


Sau khi hoàn thành khoá học, học viên có thể:

 • Hiểu rõ các khái niệm cốt lõi của quản lý dịch vụ IT
 • Xác định và đánh giá đúng các quy trình ITIL khác nhau liên quan đến IT Service Management (ITSM)
 • Biết được lợi ích chính của các quy trình và áp dụng chúng vào mô hình dịch vụ IT tại doanh nghiệp
 • Nắm rõ mối tương quan mật thiết giữa họat động của IT và tòan bộ công việc kinh doanh
 • Tìm hiểu các khái niệm về ITSM thông qua các câu chuyện của chuyên gia đào tạo và ví dụ thực tế ứng dụng trong các hệ thống CNTT các tổ chức lớn.
 • Tự tin vượt qua kỳ thi “Foundation Certificate IT Service Management” (Chứng nhận cơ bản về ITSM)

 

 • Các tổ chức, doanh nghiệp hiện đang sử dụng dịch vụ CNTT hàng ngày và cung cấp dịch vụ CNTT cho khách hàng (như các cơ quan chính phủ, bộ ngành, các tổ chức tài chính, ngân hàng, các công ty viễn thông, tích hợp hệ thống...)
 • Các kỹ sư, cử nhân CNTT muốn tìm hiểu và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ CNTT
 • Các nhà quản lý về CNTT trong các tổ chức, doanh nghiệp

 

 • Có kiến thức nền tảng về CNTT
 • Có kinh nghiệm làm việc thực tế về CNTT

ITIL Fundamentals

 • What is ITIL and where did it come from?
 • Introduction to the case study
 • The Service Lifecycle
 • Why ITIL is successful
 • Definition of services
 • Definition of Service Management
 • Processes and functions
 • Generic roles in ITIL and RACI charts
 • ITIL and Automation
 • Competence and skills
 • Certification scheme

 

Service Strategy

 • Purpose, objective, scope and value to the business of Service Strategy
 • Assets, Capabilities and Resources
 • Service Provider Types
 • Value Creation
 • Utility and Warranty
 • Patterns of Business Activity
 • Business Case
 • Risk Management
 • Governance
 • Processes
  • Business Relationship Management
  • Service Portfolio Management
  • Financial Management for IT Services
 • The Service Package

 

Service Design

 • Purpose, objective, scope and value to the business of Service Design
 • The Four Ps
 • The Five Major Aspects
 • Processes
  • Service Level Management
  • Service Catalogue Management
  • Availability Management
  • Capacity Management
  • IT Service Continuity Management
  • Information Security Management
  • Supplier Management
  • Design Coordination
 • The Service Design Package

 

Service Transition

 • Purpose, objective, scope and value to the business of Service Transition
 • Processes
  • Transition Planning and Support
  • Service Asset and Configuration Management
  • Change Management
  • Release and Deployment Management (RDM)
  • Knowledge Management
 • The Released Service

 

Service Operation

 • Purpose, objective, scope and value to the business of Service Operation
 • Functions
  • Service Desk
  • Technical Management
  • IT Operations Management
  • Application Management
 • Processes
  • Event Management
  • Incident Management
  • Problem Management
  • Request Management
  • Access Management
 • Service Performance Reports

 

Continual Service Improvement

 • Purpose, objective, scope and value to the business of Continual Service Improvement
 • Baselines
 • Deming Cycle
 • CSI Approach
 • Critical Success Factors, Key Performance Indicators and Metrics
 • The CSI Register
 • The Seven-step Improvement Process
 • The Service Improvement Plan

 

Updating ....