Trang chủ » Training » Khóa Học AWS Cloud Practitioner – Foundation Level

Tiêu đề

Khóa Học AWS Cloud Practitioner – Foundation Level
Khóa học AWS Cloud Foundations mang lại sự hiểu biết thực tế về các khái niệm điện toán đám mây trong bối cảnh của AmazonWebServices (AWS). Hiểu các dịch vụ cốt lõi, bảo mật, kiến trúc, định giá và hỗ trợ của AWS.


Trong khóa học này, bạn sẽ học được các kiến thức:

• Giải thích cách thức hoạt động của định giá AWS và cách AWS so sánh với các nhà cung cấp truyền thống.

• Xác định các thành phần cơ sở hạ tầng toàn cầu của AWS

• Mô tả các biện pháp bảo mật và tuân thủ của Đám mây AWS

• Tạo một mạng lưới điện toán đám mây riêng ảo để sử dụng với các dịch vụ máy tính

• Trình bày thời điểm sử dụng các loại dịch vụ máy tính khác nhau

• Phân biệt giữa các dịch vụ lưu trữ AWS và các mức độ trễ khác nhau

• Trình bày thời điểm sử dụng các dịch vụ cơ sở dữ liệu AWS và sự khác biệt giữa SQL và NoSQL

• Giải thích các nguyên tắc kiến trúc của các giải pháp xây dựng trên Đám mây AWS

• Khám phá các khái niệm chính liên quan đến tính toán phân tán, giám sát và độ tin cậy

Khóa học phù hợp cho những người chưa có nền tảng kiến thức về kỹ thuật (hoặc kiến thức còn hạn chế).

Hãy xem xét khóa học này nếu bạn đang:

• Ở trong một tổ chức doanh nghiệp, đảm nhiệm vai trò marketing hoặc sales.

• Người ra quyết định kinh doanh trong một doanh nghiệp IT

• Một nhà quản lý đã quen thuộc với kỹ thuật số và công nghệ thông tin

• Một sinh viên mới tốt nghiệp từ một Học viện, một chương trình cao đẳng hoặc đại học và muốn thêm điện toán đám mây vào bộ kỹ năng của bạn.

Updating ....

Module 1 - Cloud Concepts Overview

Module 2 - Cloud Economics and Billing
Module 3 - AWS Global Infrastructure Overview
Module 4 - AWS Cloud Security
Module 5 - Networking and Content Delivery
Module 6 - Compute
Module 7 - Storage
Module 8 - Databases
Module 9 - Cloud Architecture
Module 10 - Auto Scaling and Monitoring
 

Tổng thời lượng: 20 giờ

đang cập nhật...